Gebruiksaanwijzing MOULINEX FG370811

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MOULINEX FG370811. Wij hopen dat dit MOULINEX FG370811 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MOULINEX FG370811 te teleladen.


MOULINEX FG370811 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1839 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MOULINEX FG370811

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u uw apparaat in gebruik neemt en bewaar deze voor latere raadpleging. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat het snoer vervangen door de fabrikant, klantenservice of gelijksoortig gekwalificeerd persoon om elk gevaar te vermijden. [. . . ] Hoe het apparaat veilig te · Trek niet aan het snoer om de stekker uit Plaats uw koffiekan nooit in een magnetronoven, op een vlam of een elektrische kookplaat. Alle apparaten zijn onderhevig aan strikte kwaliteitscontroleprocedures. deze omvatten effectieve gebruikstesten op willekeurig geselecteerde apparaten. Voordat u het apparaat voor de Laat uw koffiefilterapparaat een eerste keer werken met de hoeveelheid water die overeenkomt met de koffiekan om het apparaat te spoelen. Gebruik alleen koud water en een papieren Overschrijd nooit de maximum hoeveelheid water die wordt aangeduid aan de hand van het waterpeil van het reservoir. Dit koffiezetapparaat is voorzien van een druppelstopsysteem om koffie te schenken voordat het koffiezetproces is voltooid. Plaats de koffiekan of de thermokan* snel na het schenken van uw koffie terug om overstroming te vermijden. Dosering: voeg een afgevlakte maatlepel gemalen koffie toe per grote kop. Om de koffie te serveren, drukt u de hendel van het deksel van de thermokan naar beneden of schroeft u het deksel een halve draai los*. Plaats uw thermokan niet in de magnetron Voordat u hem gaat gebruiken en laat de De thermokan houdt uw koffie gedurende Voor een sterkere koffie, draai de Aromaregelaar naar de grootste koffieboon of druk op de knop Aroma*. - Modellen met een glazen koffiekan: ongeveer 30 minuten nadat alle koffie is doorgelopen (d. Ongeveer 30 minuten nadat al het water uit het reservoir is verdwenen), schakelt uw koffiezetapparaat zich automatisch uit. Gedurende deze 30 minuten wordt uw koffie op de juiste temperatuur warm gehouden. - Modellen met een thermokan: een aantal minuten nadat alle koffie is doorgelopen (d. Een aantal minuten nadat al het water uit het reservoir is verdwenen), schakelt uw koffiezetapparaat zich automatisch uit. Plaats uw glazen koffiekan niet in de magnetron of in de vaatwasmachine als ze een metalen onderdeel heeft (bv: een band van staal). [. . . ] Opgelet: als het te lang duurt voordat de koffie is doorgelopen of als het apparaat te veel lawaai maakt, dan is het tijd om het apparaat te ontkalken. Breng het apparaat naar een Ophaalpunt of, als dat er niet is, naar Een erkende servicedienst voor verdere De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) bepaalt dat elektrische apparaten niet met het gewone huisvuil mogen worden meegegeven. Afgedankte apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om het recyclen en herwinnen van de daarin gebruikte materialen te optimaliseren en potentiële schade voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MOULINEX FG370811

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MOULINEX FG370811 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag