Gebruiksaanwijzing MOULINEX FG273

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MOULINEX FG273. Wij hopen dat dit MOULINEX FG273 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MOULINEX FG273 te teleladen.


Mode d'emploi MOULINEX FG273
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MOULINEX FG273

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de gebruiksaanwijzing grondig verantwoordelijk is Door voordat u uw apparaat in gebruik neemt en bewaar deze voor latere Aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat. Kinderen zodat ze niet met het apparaat Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat Laat het snoer vervangen door de fabrikant, dienst na verkoop of gelijksoortig gekwalificeerd persoon om elk gevaar te vermijden. Uw apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis tot op een maximum hoogte van 2000m. [. . . ] Het is dus mogelijk dat u sporen van gebruik op uw apparaat aantreft. Sluit altijd het deksel voordat u het koffiezetapparaat inschakelt. Wanneer u uw koffiezetapparaat met filter voor de eerste keer gaat gebruiken, dient u het met de schenkkan met water in te schakelen om op die manier het toestel te spoelen. Gebruik alleen koud water en een Dit koffiezetapparaat is uitgerust met een druppelstop, wat u toelaat om uw koffie te drinken voordat al het water doorgestroomd is. Schenkkan snel om te voorkomen dat hij overloopt. Wacht enkele minuten voordat u de volgende koffie bereidt. Dat gedurende enkele seconden op Druk op de toets H om de tijd in Aan en PM de uren na de middag. Zodra de tijd is ingesteld, drukt u op Wanneer de minuten zijn ingesteld, Wacht u tot de cijfers niet langer OPMERKING: U kunt de tijd op elk Tijd op het scherm knippert, kunt u de Tijd aanpassen met behulp van de H Stel het uur en de minuten in waarop u uw koffiezetapparaat wilt aanzetten (zie de paragraaf hierboven « Instelling van het uur »). Het scherm geeft het geprogrammeerde uur weer en het groene controlelampje (k) licht op. Om opnieuw het huidige uur weer te geven, dient u kort op de toets te drukken. Op de geprogrammeerde tijd licht het rode controlelampje op en begint het koffiezetapparaat te werken. OPGELET : Aan het einde van de koffiecyclus wordt het programma automatisch gedeactiveerd. Het uur dat u heeft geprogrammeerd wordt wel opgeslagen. reactiveer het programma elke dag door op de knop PROG te drukken. [. . . ] Maak het apparaat niet schoon wanneer het nog warm is. Hiervoor kunt u het volgende Breng het apparaat naar --ofwel 2 grote koppen witte Een ophaalpunt of, als dat Er niet is, naar een erkende Laat het equivalent van een kop in inzake Afgedankte Elektrische en Laat het gedurende één uur huishoudapparaten niet met het Opnieuw aan om het doorsijpelproces moeten apart worden ingezameld Laat het koffiezetapparaat 2 of de materialen die ze bevatten te 3 keer werken met het equivalent optimaliseren en de impact op de Van een schenkkan water om het te menselijke gezondheid en het milieu In het geval van een Koffiezetapparaat dat niet of slecht Werkt omdat het niet wordt ontkalkt, Die Reinigung wurden und die AM indica las horas de la mañana y PM las horas de la tarde. Siga las indicaciones de las en dos grandes tazas de agua. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MOULINEX FG273

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MOULINEX FG273 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag