Gebruiksaanwijzing MOULINEX FG1528

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MOULINEX FG1528. Wij hopen dat dit MOULINEX FG1528 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MOULINEX FG1528 te teleladen.


MOULINEX FG1528 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2937 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MOULINEX FG1528

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uw apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis tot op een maximale hoogte van 2000 m. Het apparaat is niet geschikt om voor de volgende toepassingen gebruikt te worden, en de garantie geldt niet voor: kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere types van huisvesting. Volg altijd de schoonmaakinstructies om uw apparaat schoon te maken; - Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. [. . . ] Voor uw veiligheid, gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van de fabrikant die specifiek voor het apparaat zijn ontworpen. Plaats uw koffiekan nooit in een magnetronoven, op een vlam of een elektrische kookplaat. Alle apparaten zijn onderhevig aan strikte kwaliteitscontroleprocedures. 7) laat u toe de intensiteit Voor een sterke koffie draait u de aromaknop NL Ofwel naar de zwarte kop, ofwel naar de grootste koffieboon*. Voordat u het apparaat voor de L aat uw koffiefilterapparaat een eerste keer werken met de hoeveelheid water die overeenkomt met de koffiekan om het toestel te spoelen. Gebruik alleen koud water en een papieren Overschrijd nooit de maximum hoeveelheid water die wordt aangeduid aan de hand van het waterpeil van het reservoir. Dit koffiezetapparaat is uitgerust met een druppelstop om een koffie te serveren voordat de cyclus volledig beëindigd is. Zodra uw koffie geserveerd is, plaatst u de koffiekan of de isothermische pot* opnieuw op zijn plaats om te vermijden dat ze overlopen. Dosering: voeg een afgevlakte maatlepel gemalen koffie toe per grote kop. isothermische pot* · Gebruik de isothermische pot niet zonder Stevig dichtgedraaid zijn om de koffie te bereiden en warm te houden. Om de koffie te serveren, drukt u de hendel van het deksel van de isothermische pot naar beneden of schroeft u het deksel een halve draai los*. Plaats uw isothermische pot niet in de microgolfoven of in de vaatwasmachine. Om de warmte beter te bewaren, dient u de isothermische pot met warm water spoelen voordat u hem gaat gebruiken en laat het uit het koffiezetapparaat na het voorbereiden van de koffie. - Modellen met een glazen koffiekan: ongeveer 30 minuten nadat alle koffie is doorgelopen (d. Ongeveer 30 minuten nadat al het water uit het reservoir is verdwenen), schakelt uw koffiezetapparaat zich automatisch uit. Gedurende deze 30 minuten wordt uw koffie op de juiste temperatuur warm gehouden. [. . . ] De garantie dekt geen koffiezetapparaten die niet of niet goed werken omdat ze te weinig werden ontkalkt. Opgelet: als het te lang duurt voordat de koffie is doorgelopen of als het apparaat te veel lawaai maakt, dan is het tijd om het apparaat te ontkalken. Breng het apparaat naar een Ophaalpunt of, als dat er niet is, naar Een erkende servicedienst voor verdere De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) bepaalt dat elektrische apparaten niet met het gewone huisvuil mogen worden meegegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MOULINEX FG1528

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MOULINEX FG1528 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag