Gebruiksaanwijzing MOULINEX CROUSTY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MOULINEX CROUSTY. Wij hopen dat dit MOULINEX CROUSTY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MOULINEX CROUSTY te teleladen.


MOULINEX CROUSTY : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7205 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MOULINEX CROUSTY

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vemogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon. Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Het apparaat controleren of er geen water meer in de bodem en het reservoir zit. [. . . ] Gebruik alleen in goede staat verkerende verlengsnoeren met een geaarde stekker en een snoer waarvan de doorsnede minstens gelijk is aan die van het apparaat. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en voordat het apparaat wordt gereinigd. Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet in het water of een andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen. Zet het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of in de buurt van brandbare materialen. Dit elektrische apparaat werkt met hoge temperaturen die brandwonden kunnen veroorzaken. Ondanks de hoge thermische bescherming dient u de metalen onderdelen en het venster niet aan te raken. Wees voorzichtig met de deur van uw oven: door een harde schok of thermische overbelasting kan het venster breken. Dit is van gehard glas om wegschieten te voorkomen, wat gevaarlijk voor de gebruiker zou kunnen zijn. Wanneer het apparaat werkt, kan de temperatuur van de deur en van de buitenkant van de oven hoog oplopen. Bewaar geen ontvlambare producten in de buurt of onder het meubel waarop het apparaat geplaatst is. Gebruik het apparaat niet onder een muurkastje, een keukenrek of in de buurt van ontvlambare materialen, zoals zonneschermen, gordijnen, wandbekleding. Nooit papier, karton of plastic in het apparaat plaatsen en er niets op plaatsen (keukengerei, roosters, voorwerpen. Geen aluminiumfolie onder het apparaat leggen om het werkblad te beschermen, niet tussen de verwarmingselementen en niet tegen de binnenwanden of de verwarmingselementen, de werking van de oven zou zo ernstig in gevaar gebracht kunnen worden en het werkblad zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen producten met chloor of op basis van bleekwater om de RVS zool te reinigen. Voor de wanden: Gebruik geen agressief reinigingsmiddel (met name schuurmiddelen op basis van soda), afkrabbers of schuursponsjes. Voor uw eigen veiligheid dient u het apparaat nooit zelf te demonteren; roep hiervoor de hulp van een erkende servicedienst in. [. . . ] Reinig vervolgens met de ruwe kant van een schuursponsje en spoel zorgvuldig om het optreden van zwarte vlekken te voorkomen. Indien de binnenverlichting niet meer functioneert, terwijl uw oven het goed doet: dan is de lamp waarschijnlijk kapot. De lamp dient uitsluitend gebruikt te worden voor het verlichten van de oven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MOULINEX CROUSTY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MOULINEX CROUSTY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag