Gebruiksaanwijzing MOTOROLA XTR446

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MOTOROLA XTR446. Wij hopen dat dit MOTOROLA XTR446 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MOTOROLA XTR446 te teleladen.


MOTOROLA XTR446 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2912 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MOTOROLA XTR446

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Öffnen Sie die Zubehörkappe und schließen Sie das Audiozubehörteil an die Zubehörbuchse an. Para parar a busca, prima SEL/ , ^ ou prima CH/SCAN durante 2 segundos. Fm Page 2 Friday, September 8, 2006 12:50 PM Nederlands PRODUCTVEILIGHEID EN BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN VOOR DRAAGBARE ZENDONTVANGERS Lees alvorens dit product te gebruiken de bedieningsinstructies voor veilig gebruik in het boekje Productveiligheid en blootstelling Let op!Verander het AC-snoer of de AC-stekker die bij het apparaat horen nooit. [. . . ] Als u de portofoons in een groep wilt gebruiken, moeten alle portofoons op hetzelfde kanaal en dezelfde code staan. Als u ruis of storing ondervindt en een ander kanaal wilt kiezen, zorg dan ook dat het kanaal en de code op alle andere portofoons worden gewijzigd. optimaal bereik buitenshuis Vlakke , open gebieden Middelmatig bereik buitenshuis Gebouwen of bomen. Kanalen uitluisteren Het behoort tot de goede gedragsregels voor portofoongebruik om een kanaal eerst uit te luisteren alvorens te gaan zenden, om te controleren dat u geen andere gebruikers op dat kanaal onderbreekt. Druk kort op MON en laat de toets weer los om een korte controle uit te voeren. De sterkte van het binnenkomend signaal kan worden beïnvloed als er zich obstakels in het pad van het signaal bevinden. U wordt aanbevolen de portofoons minimaal op 1, 5 meter afstand van elkaar te gebruiken om ruis te vermijden. Hoge gebouwen, dichte bebossing en gebruik binnenshuis of in voertuigen, heeft een negatieve invloed op het zendbereik. In vlakke, open gebieden bereikt u het beste resultaat, met een zendbereik van maximaal 8 kilometer. In een omgeving met gebouwen en bomen bereikt u een gemiddeld resultaat. In omgevingen met dichte bebossing en bergen worden de minste communicatieresultaten bereikt. Gebruik de zijknop VOL/CH (+) of (-) om een hoger of lager kanaalnummer te kiezen. Ruisbegrenzingscode De ruisbegrenzingscodes geven u een keuze uit codecombinaties om ruis en storing tot het minimum te beperken. Code 00 geeft aan dat er geen code is geselecteerd en uw portofoon signalen kan ontvangen ongeacht van de codeinstelling op de verzendende portofoon. Let op:Portofoons met verschillende ruisbegrenzingscodes kunnen niet met elkaar communiceren. Gebruik de zijknop VOL/CH (+) of (-) om een hoger of lager codenummer te kiezen. Gebruik de zijknop VOL/CH (+) of (-) om een hoger of lager kanaalnummer te kiezen. Gebruik de zijknop VOL/CH (+) of (-) om een hoger of lager codenummer te kiezen. Het symbool MEM begint te knipperen en het geheugennummer wordt weergegeven. Gebruik de zijknop VOL/CH (+) of (-) om een hoger of lager geheugennummer te kiezen. Als de portofoon een actief kanaal detecteert, wordt op dat kanaal gestopt totdat het kanaal weer vrij is. Houd CH/SCAN ingedrukt totdat h wordt weergegeven om de scanfunctie te selecteren. [. . . ] Controleer of je een open gezichtsveld hebt om de transmissie te verbeteren. € Het dragen van de radio dicht bij lichaam zoals in een zak of op een riem zal het bereik ook verminderen. Zware statische omgeving of interferentie Nederlands 11 VERDERE INFORMATIE 6864234V01-A_NL. Fm Page 12 Friday, September 8, 2006 12:50 PM Nederlands Gebruik en Reiniging Om de radio schoon te maken: • Gebruik een zachte vochtige doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MOTOROLA XTR446

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MOTOROLA XTR446 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag