Gebruiksaanwijzing MOSER MOBILE SHAVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MOSER MOBILE SHAVER. Wij hopen dat dit MOSER MOBILE SHAVER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MOSER MOBILE SHAVER te teleladen.


Mode d'emploi MOSER MOBILE SHAVER
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MOSER MOBILE SHAVER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik dit apparaat niet in de buurt van ligbaden, douchebakken of andere reservoirs die met water gevuld zijn. Gebruik het evenmin op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Trek telkens na het gebruik de stekker uit het stopcontact, aangezien water in de nabijheid van het apparaat ook gevaar oplevert als het apparaat is uitgeschakeld. Bewaard dat deze niet in het water (bijv. [. . . ] Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd scheerblad. Voor schade door niet-oordeelkundig gebruik of handelingen in strijd met deze gebruiksaanwijzing wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Beschermkap Scheerblad Scheerkop met scheerblad Messenkop Aan-/uitschakelaar Oplaadcontrole-indicator Apparaatbus Snoer met stekker voor kleine apparaten De accu opladen · Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. Het apparaat moet 16 uur worden opgeladen alvorens het in gebruik te nemen. Schakel met de aan-/uitschakelaar het apparaat uit (afb. Steek de stekker voor kleine apparaten in de apparaatbus (afb. Tijdens het opladen brandt de groene oplaadcontrole-indicator. De oplaadtijd tot aan het bereiken van de volle capaciteit bedraagt ca. Tip: Om een lange acculevensduur te garanderen, moeten accu’s voordat ze worden bijgeladen altijd helemaal ontladen zijn. 45 minuten zonder netvoeding gebruikt worden. Scheerblad Om een optimaal scheerresultaat te realiseren past het scheersysteem zich perfect aan de contouren van het gezicht en de kin en hals aan. Wij adviseren u het gezicht en de hals voor het scheren grondig te reinigen en af te drogen. Voer het scheerapparaat met lichte druk loodrecht op het huidoppervlak tegen de baardgroeirichting in (afb. Span daarbij de huid met uw vrije hand zodat de baardstoppels zich oprichten. Vermijd sterke druk op het scheerblad, omdat dit anders kan breken. Breng na gebruik de beschermingskap weer aan. De huid moet wennen aan het scheren met een scheerblad. Messenkop en scheerblad naar behoefte als volgt vervangen: · Schakel met de aan-/uitschakelaar het apparaat uit (afb. [. . . ] Wanneer na langere gebruiksduur ondanks regelmatige reiniging de scheercapaciteit afneemt, moeten messenkop en scheerblad worden vervangen. Nieuwe messenkoppen en scheerbladen (bestelnummer 3615-7000) kunt u via uw dealer of ons servicecenter bestellen. Ff Door het apparaat volgens de voorschriften af te voeren voorkomt u schadelijke gevolgen voor mens en milieu. Volg de wettelijke voorschriften op, als u het apparaat aan het einde van de levensduur afdankt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MOSER MOBILE SHAVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MOSER MOBILE SHAVER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag