Gebruiksaanwijzing MOSER MOBILE SHAVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MOSER MOBILE SHAVER. Wij hopen dat dit MOSER MOBILE SHAVER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MOSER MOBILE SHAVER te teleladen.


MOSER MOBILE SHAVER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1151 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MOSER MOBILE SHAVER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met onvoldoende ervaring en/of kennis, mits er toezicht op hen wordt uitgeoefend of zij geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en begrepen hebben welke gevaren gepaard gaan met het gebruik van het apparaat. Reiniging en door gebruikers uit te voeren onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij dit onder toezicht gebeurt. De gebruiksaanwijzing dient te worden bewaard om deze later nogmaals te kunnen nalezen en dient aan iedere volgende eigenaar of gebruiker van het apparaat te worden doorgegeven. [. . . ] Het apparaat mag niet met een verdraaid of geknikt snoer worden gebruikt of opgeborgen. Het apparaat mag alleen in een droge ruimte worden gebruikt en bewaard. Voor schade door niet-oordeelkundig gebruik of handelingen in strijd met deze gebruiksaanwijzing wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Beschermkap Scheerblad Scheerkop met scheerblad Messenkop Aan-/uitschakelaar Oplaadcontrole-indicator Apparaatbus Snoer met stekker voor kleine apparaten De accu opladen · Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. Het apparaat moet 16 uur worden opgeladen alvorens het in gebruik te nemen. De oplaadtijd tot aan het bereiken van de volle capaciteit bedraagt ca. Tip: Om een lange acculevensduur te garanderen, moeten accu’s voordat ze worden bijgeladen altijd helemaal ontladen zijn. Scheerblad Om een optimaal scheerresultaat te realiseren past het scheersysteem zich perfect aan de contouren van het gezicht en de kin en hals aan. Wij adviseren u het gezicht en de hals voor het scheren grondig te reinigen en af te drogen. Voer het scheerapparaat met lichte druk loodrecht op het huidoppervlak tegen de baardgroeirichting in (afb. Span daarbij de huid met uw vrije hand zodat de baardstoppels zich oprichten. Messenkop en scheerblad naar behoefte als volgt vervangen: · Schakel met de aan-/uitschakelaar het apparaat uit (afb. Breng het nieuwe scheerblad aan door het aan de zijkant vast te houden en tot aan de aanslag in de scheerkop te schuiven (afb. Houd de messenkop aan de zijkant vast en maak hem los uit de houder (afb. [. . . ] Volg de wettelijke voorschriften op, als u het apparaat aan het einde van de levensduur afdankt. Informatie over het afdanken van elektrische en elektronische apparaten in de EU: Binnen de EU gelden er landelijke regels voor het afdanken van elektrische apparaten. Deze regels zijn gebaseerd op EU-richtlijn 2012/19/ EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Het apparaat mag daarom niet meer met de gemeentelijke vuilophaaldienst worden meegegeven of als huisvuil worden afgedankt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MOSER MOBILE SHAVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MOSER MOBILE SHAVER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag