Gebruiksaanwijzing MINOX FC 35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MINOX FC 35. Wij hopen dat dit MINOX FC 35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MINOX FC 35 te teleladen.


MINOX FC 35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1290 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MINOX FC 35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Observeerders die geen bril dragen, draaien de oogschelp aan het oculair volledig naar links (in tegenwijzerszin). Brildragers laten de oogschelp in de oorspronkelijke stand (zoals geleverd) of draaien de oogschelp volledig naar rechts. [. . . ] Brildragers laten de oogschelp in de oorspronkelijke stand (zoals geleverd) of draaien de oogschelp volledig naar rechts. Op deze manier kunnen zij het volledige gezichtsveld waarnemen zonder dat de rand van het beeldveld wegvalt. NL Instellingen Ajustes Impostazioni Om een object scherp en optimaal vergroot te bekijken, is het noodzakelijk het objectief van de macroscoop individueel op dit object in te stellen. U gaat als volgt te werk : (a) Houd de macroscoop met het oculair aan het ene oog en kijk erdoor. (c) Draai, zonder de macroscoop uit te schakelen, de scherpstellingsring aan het objectief zo lang naar links of rechts tot het waarnemingsobject scherp afgebeeld wordt. Mocht u tijdens de waarneming zelf bewegen of als het object zich verplaatst, dan dient u de scherpte bij te stellen. Wij zullen in functie van het probleem overgaan tot kosteloze herstelling, vervanging van defecte onderdelen of omruiling voor een perfect functionerend product van hetzelfde type. Andere eisen, van om het even welke aard en gebaseerd op om het even welke juridische gronden, zullen niet ingewilligd worden. 2) De rechten op garantie vervallen indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, inclusief het gebruik van accessoires van andere merken, indien het Minox product een ingreep heeft ondergaan van onbevoegde personen of service centers, of indien het serienummer onherkenbaar gemaakt is. 3) Het recht op garantie geldt uitsluitend mits voorlegging van de garantiekaart , voorzien van de aankoopdatum , het adres en de handtekening van de erkende Minox dealer , en een gedrukt aankoopbewijs of kasticket. 4) Om aanspraak te maken op garantie stuurt u het Minox product samen met de garantiekaart, het originele geprinte aankoopbewijs en een korte beschrijving van het defect naar het service departement van Minox GmbH of naar uw lokale Minox distributeur. 5) Indien gewenst kunnen toeristen in het land waar ze op reis zijn terecht bij het lokale Minox agentschap, mits voorlegging van de garantiekaart en een gedrukt aankoopbewijs, en mits voldaan Is aan de garantievoorwaarden bepaald door Minox GmbH. [. . . ] 3) Het recht op garantie geldt uitsluitend mits voorlegging van de garantiekaart , voorzien van de aankoopdatum , het adres en de handtekening van de erkende Minox dealer , en een gedrukt aankoopbewijs of kasticket. 4) Om aanspraak te maken op garantie stuurt u het Minox product samen met de garantiekaart, het originele geprinte aankoopbewijs en een korte beschrijving van het defect naar het service departement van Minox GmbH of naar uw lokale Minox distributeur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MINOX FC 35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MINOX FC 35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag