Gebruiksaanwijzing MIELE SCOUT RX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MIELE SCOUT RX1. Wij hopen dat dit MIELE SCOUT RX1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MIELE SCOUT RX1 te teleladen.


MIELE SCOUT RX1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3487 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MIELE SCOUT RX1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Im Display leuchtet die Anzeige Akkula‐ dezustand und die des Standard-Reini‐ gungsmodus Auto. 12) Nutzen Sie die Fernbedienung, um die Uhrzeit einzustellen. ΁ Drücken Sie die Richtungstaste + oder -, um die aktuelle Stunde einzu‐ stellen. ΁ Drücken Sie die Richtungstaste + oder -, um die aktuelle Minute einzu‐ stellen. [. . . ] Laad de accu voor het eerste gebruik helemaal op. U kunt de accu ook bij uitgeschakelde robotstofzuiger opladen (schakelaar OFF). De accu wordt opgeladen en het controlelampje voor de oplaad‐ status van de accu op het display knip‐ pert. het opladen duurt maximaal 120 minu‐ ten en is afgerond als het betreffende controlelampje groen oplicht. Daarna kan de stofzuiger ongeveer twee uur zuigen. U kunt de accu ook zonder basisstation opladen. Als u de dagtijd wilt wijzigen, gaat u te werk, zoals hiervoor is beschreven. De afstand tussen meubels waaronder gezuigd moet worden en de vloer moet minimaal 90 mm zijn. Als de stofzuiger ergens niet moet zui‐ gen, kunt u dat gedeelte afbakenen. ΁ Leg de bijgeleverde magneettape met de groef naar beneden op de vloer. Het apparaat zal niet over de magneet‐ tape heen rijden. Als u de tape definitief wilt bevestigen, kunt u de bijgeleverde kleefstrips ge‐ bruiken. Na afloop van de reiniging (bij start van de reiniging vanaf het basissta‐ tion) Het apparaat keert automatisch terug naar het basisstation. U kunt de robotstofzuiger weer active‐ ren door op een willekeurige toets van de afstandsbediening te drukken of op een van de twee sensortoetsen op het display van het apparaat. Voor het gericht reinigen van een oppervlak van ca. Na terugkeer naar het startpunt reinigt het apparaat de randen van het vertrek nog eens apart. Voor het reinigen van licht verontreinigde vloeren, met verkorte reinigingsduur. U kunt op twee manieren een reini‐ gingsmodus kiezen. mogelijkheid 1 (afstandsbediening) Spot Corner  Druk op de toets   van de afstands‐ bediening of op de sensortoets   op het display van het apparaat om de reiniging te starten. Mogelijkheid 2 (display) Turbo  Druk zo vaak op de sensortoets  totdat het symbool van de gewenste reinigingsmodus oplicht. 103 nl  Druk op de toets   van de afstands‐ bediening of op de sensortoets   op het display van het apparaat om de reiniging te starten. Timer instellen (alleen mogelijk als de dagtijd is inge‐ steld) Als u de stofzuiger dagelijks op hetzelf‐ de tijdstip wilt starten, kunt u de ge‐ wenste starttijd en de reinigingsmodus opslaan. [. . . ] de verbinding van de infraroodzender van het basis‐ station met de robotstofzuiger is verbroken. ΁ Reinig de onderdelen voorzichtig met een zachte, droge doek. 113 nl Foutmeldingen  Schakel de stofzuiger voor het oplossen van een storing uit met de schake‐ laar OFF aan de zijkant van het apparaat. foutmeldingen worden op de stofzuiger op het display van de klok weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MIELE SCOUT RX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MIELE SCOUT RX1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag