Gebruiksaanwijzing MIELE COMPACT C1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MIELE COMPACT C1. Wij hopen dat dit MIELE COMPACT C1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MIELE COMPACT C1 te teleladen.


Mode d'emploi MIELE COMPACT C1
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MIELE COMPACT C1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen tot gevolg hebben. Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. [. . . ] ΁ Druk op de verstelknop en stel de juiste lengte in. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.  Druk de ontgrendelingsknop in om de beide delen weer uit elkaar te halen. Gebruik van de kierenzuigmond SRD (afhankelijk van het model) Houdt u zich in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking!De kierenzuigmond is speciaal voor het zuigen van vloeren met diepe kieren en naden, zoals oude planken vloeren. 02)  Druk op de knoppen aan weerszijden van het aansluitstuk en trek het aansluitstuk uit de zuigopening. Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger een van de volgende zuigbuizen. – EasyLock-zuigbuis – Telescopische zuigbuis EasyLock-buizen in elkaar steken (afb. 04)  Neem het langere buissegment met het verbindingsstuk en steek de buis links- en rechtsomdraaiend in het tweede buissegment, totdat de vergrendeling duidelijk vastklikt. ΁ Schuif het verbindingsstuk naar boven totdat het vastklikt. 08 + 09) De stofzuiger is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedekking en robuuste harde vloeren. Op de stofzuiger geven de symbolen duidelijk aan waarvoor de betreffende stand is. Nl  Tijdens het zuigen wordt vaak een elektrostatische lading opgebouwd die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke ontlading te voorkomen, bevindt zich aan de onderkant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u die strip tijdens het zuigen steeds aanraakt. De elektrostatische lading wordt dan afgevoerd zonder dat u het merkt (afb. Als uw stofzuiger een EasyLock-zuigbuis heeft, is het handiger als u de beide buizen uit elkaar haalt. Als uw stofzuiger een telescopische zuigbuis heeft, is het handiger als u de buizen geheel inschuift. ΁ Steek de zuigmond met de parkeeraansluiting van boven in een van de twee zuigbuishouders aan de zijkant van de stofzuiger. 28) U moet de stofcassette vervangen als de stofstandindicator aangeeft dat de cassette vol is (het venster is dan helemaal rood). Volle cassettes moeten worden verwijderd en mogen niet worden hergebruikt. Welke stofcassettes en filters zijn de juiste? [. . . ] ΁ Schakel in dat geval de stofzuiger uit (voetpedaal Aan / Uit ) en trek de stekker uit de contactdoos. Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger voldoende is afgekoeld. Daarna kunt u het apparaat weer inschakelen en gebruiken. 87 nl Service Voor storingen die u zelf niet kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MIELE COMPACT C1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MIELE COMPACT C1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag