Gebruiksaanwijzing MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS. Wij hopen dat dit MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS te teleladen.


MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (983 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS PRODUCT GUIDE (2033 ko)
   MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS BROCHURE (121 ko)
   MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS PRODUCT GUIDE (1690 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWSQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat de gelekte vloeistof niet in aanraking komt met je huid of kleding. Als vloeistof uit de batterij in contact komt met je huid of kleding, moet deze onmiddellijk worden afgespoeld met water. Het batterijcompartiment moet zorgvuldig worden gereinigd met een vochtig stuk keukenpapier voordat je nieuwe batterijen plaatst. je kunt ook de reinigingsvoorschriften van de batterijenfabrikant volgen. [. . . ] Wanneer de batterijen in de draadloze spelbesturing zijn geplaatst, kan deze, net als een mobiele telefoon, radiofrequentie-energie uitstralen. Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon op een hoog volume kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging. Bepaalde hoofdtelefoons van derden produceren een hoger volume dan compatibele hoofdtelefoons van Microsoft. Dit apparaat bevat mogelijk kleine onderdelen waar kinderen onder de 3 jaar in kunnen stikken. Batterijen uit de spelbesturing verwijderen aan boord van een vliegtuig Gehoorverlies Verstikkingsgevaar  X125871103mnl. Indb 14 6/5/2008 3:41:03 PM Belangrijke gezondheidswaarschuwingen voor het spelen van videogames Fotosensitieve epileptische aanvallen Een zeer klein percentage mensen loopt het risico op een epileptische aanval wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde beelden, zoals knipperende lichten of patronen die voorkomen in videogames. Ook personen die nooit last hebben gehad van epilepsie, kunnen een niet-gediagnosticeerde aandoening hebben waardoor er tijdens het bekijken van videogames een fotosensitieve epileptische aanval kan optreden. Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met verschillende symptomen, zoals een licht gevoel in het hoofd, veranderd gezichtsvermogen, trillingen in het oog of gezicht, trekkingen of trillingen in de armen of benen, desoriëntatie, verwardheid of kortstondig verlies van het bewustzijn. je kunt ook de reinigingsvoorschriften van de batterijenfabrikant volgen. Stop direct met spelen en raadpleeg een arts zodra een van deze symptomen zich voordoet. Ouders moeten op bovenstaande symptomen letten of hun kinderen hier naar vragen. Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; Verenigde Staten Verenigde Staten: (800) 426-9400 Canada: (800) 933-4750 Verwerken van afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het is je eigen verantwoordelijkheid het product af te leveren bij een inzamelingspunt voor het hergebruiken van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Door middel van deze wijze van inzameling en hergebruik kun je een bijdrage leveren aan het behoud van de natuurlijke bronnen. Als het product niet op de juiste wijze wordt weggegooid, kan dit vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de batterijen en elektrische of elektronische apparatuur gevaar opleveren voor de omgeving. door de apparatuur op de juiste wijze in te zamelen , kun je dit voorkomen. Voor meer informatie over waar je batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt afleveren, neem je contact op met de gemeente, het lokale inzamelingspunt voor afval of de winkel waar je het product hebt gekocht. Informatie over patenten Patenten voor de Verenigde Staten en/of andere landen zijn aangevraagd. Opties voor klantenondersteuning Als je een vraag hebt over de Microsoft-hardware, kun je het volgende doen: ● Controleer de systeemvereisten voor je apparaat (zie de verpakking) om er zeker van te zijn dat je het apparaat met je computer kunt gebruiken. — Raadpleeg voor een volledig overzicht van de productinformatie het Help-bestand dat met de software van het apparaat is geïnstalleerd. — Voor actuele informatie over het gebruik van je apparaat en het oplossen van eventuele problemen, ga je naar http://www. Indb 17 6/5/2008 3:41:04 PM Probeer het apparaat niet te repareren Probeer dit product niet uit elkaar te halen, te openen, te repareren of te wijzigen. [. . . ] Tenzij anders aangegeven, zijn alle in dit document vermelde bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen fictief. Eventuele verwijzingen naar echte bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen zijn niet opzettelijk en berusten op toeval. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geldende auteursrechtwetgeving na te leven. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER FOR WINDOWS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag