Gebruiksaanwijzing MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE PRODUCT GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE. Wij hopen dat dit MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE te teleladen.


MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE PRODUCT GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2033 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE (398 ko)
   MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE DATASHEET (148 ko)
   MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE PRODUCT GUIDE (1690 ko)
   MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE QUICK START GUIDE (569 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSEPRODUCT GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het risico op verwondingen beperken: ● Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. — Batterijen niet verhitten, openen, doorboren, kapot maken of verbranden. — Verwijder de batterijen wanneer deze leeg zijn of wanneer je het apparaat voor langere tijd opbergt. Laat geen batterijen in de AA-batterijhouder zitten wanneer deze niet in de spelbesturing is geplaatst. [. . . ] Ouders moeten op bovenstaande symptomen letten of hun kinderen hier naar vragen. Kinderen en tieners lopen meer risico op epileptische aanvallen dan volwassenen. Het risico op fotosensitieve epileptische aanvallen kan worden beperkt door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen: ● Vergroot de afstand tot het tv-scherm. Als een van je familieleden ooit last heeft gehad van aanvallen of epilepsie, raadpleeg dan eerst een arts. Aandoeningen aan spieren en botten Het gebruik van spelbesturingen, toetsenborden, muizen of andere elektronische invoerapparaten kan leiden tot ernstig letsel of aandoeningen. Wanneer je videogames speelt, kun je net als bij vele andere activiteiten soms last krijgen van je handen, armen, schouders, nek of andere ledematen. Als je echter voortdurend of herhaaldelijk last hebt van een ongemakkelijk, pijnlijk of kloppend gevoel, pijnscheuten, tintelingen, slapende ledematen, een branderig gevoel of stijfheid, MAG JE DEZE SYMPTOMEN NIET NEGEREN. RAADPLEEG DIRECT EEN ARTS, ook als deze symptomen voorkomen terwijl je geen videogame speelt. Dergelijke symptomen kunnen leiden tot pijnlijk en soms chronisch letsel en tot aandoeningen van de zenuwen, spieren, pezen en andere delen van het lichaam. Onder deze aandoeningen vallen het carpaal-tunnelsyndroom, peesontsteking, peesschedeontsteking en andere aandoeningen 5 X125871103mnl. Uit sommige onderzoeken is gebleken dat ook de tijd die aan een activiteit wordt besteed, een rol kan spelen. Enkele richtlijnen voor comfortabel werken en spelen en die het risico op dergelijke aandoeningen mogelijk beperken, vind je onder het item Gezond gamen op www. In deze richtlijnen worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: ● Het aannemen van een comfortabele houding. Voor meer informatie over het verband tussen je levensstijl, activiteiten, gezondheidstoestand of lichamelijke conditie en aandoeningen aan spieren en botten kun je terecht bij een bevoegde arts. Informatie over regelgeving Het apparaat is getest volgens de normen van de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission). Niet geschikt voor gebruik in machinale, medische of industriële toepassingen. Veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Microsoft, kunnen de gebruiker het recht ontnemen om dit apparaat te gebruiken. Dit product is geschikt voor gebruik met IT-apparatuur die in NRTL (UL, CSA, ETL, enzovoort) is opgenomen en/of compatibel is met IEC/EN 60950 (CE-keurmerk). Dit apparaat is geclassificeerd als een commercieel product voor werking bij temperaturen van +5ºC tot +35ºC. technische specificaties van de radiofrequentie Hierbij verklaart Microsoft Corp. Dat deze Xbox 360 Wireless Controller in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC. Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF, mag dit apparaat niet naast een andere antenne of zender worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. [. . . ] het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geldende auteursrechtwetgeving na te leven. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation. Microsoft is mogelijk houder van patenten, patenten op toepassingen, merken, auteursrechten of andere intellectueleeigendomsrechten met betrekking tot de informatie in dit document. Behalve in geval van een door Microsoft verstrekte expliciete en schriftelijke licentieovereenkomst, verschaft het leveren van dit document je op geen enkele wijze een licentie voor deze patenten, merken, auteursrechten of andere intellectuele eigendommen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MICROSOFT SIDEWINDER X5 MOUSE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag