Gebruiksaanwijzing MICROSOFT LIFECAM STUDIO QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MICROSOFT LIFECAM STUDIO. Wij hopen dat dit MICROSOFT LIFECAM STUDIO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MICROSOFT LIFECAM STUDIO te teleladen.


MICROSOFT LIFECAM STUDIO QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (984 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MICROSOFT LIFECAM STUDIO PRODUCT GUIDE (3493 ko)
   MICROSOFT LIFECAM STUDIO BROCHURE (209 ko)
   MICROSOFT LIFECAM STUDIO PRODUCT GUIDE (3279 ko)
   MICROSOFT LIFECAM STUDIO QUICK START GUIDE (1019 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MICROSOFT LIFECAM STUDIOQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com/hardware voor vervangende handleidingen of raadpleeg het gedeelte Microsoft Help en ondersteuning voor contactgegevens. dit document bevat belangrijke informatie over meerdere producten van Microsoft. Raadpleeg de onderdelen die horen bij de functies van uw apparaat: Belangrijke veiligheidsinformatie Apparaten op netspanning Apparaten met batterijen Hoofdtelefoons Webcams Draadloze apparaten Toetsenborden en muizen Apparaten met laseraanwijzers Alle apparaten Laser- en LED-specificaties Informatie over regelgeving Technische specificaties van de radiofrequentie Voorschriften voor radio- en tv-interferentie Verwerken van afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten Verklaring van naleving van EU-richtlijnen Informatie over patenten Opties voor klantenondersteuning Beperkte garantie Dit symbool staat voor mededelingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid in deze productgids en andere producthandleidingen. Apparaten op netspanning Belangrijke veiligheidsinformatie Deze voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing op alle producten die op een standaardwandcontactdoos kunnen worden aangesloten. [. . . ] Toetsenborden en muizen Gezondheidswaarschuwing Het gebruik van een toetsenbord of muis kan leiden tot ernstig letsel of aandoeningen. Wanneer u een computer gebruikt, kunt u, net als bij vele andere activiteiten, soms last hebben van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Als u echter voortdurend of herhaaldelijk last hebt van een ongemakkelijk, pijnlijk of kloppend gevoel, pijnscheuten, tintelingen, verdoofde lichaamsdelen, een branderig gevoel of stijfheid, MAG U DEZE SYMPTOMEN NIET NEGEREN. RAADPLEEG DIRECT EEN BEVOEGDE ARTS, zelfs als deze symptomen voorkomen terwijl u niet aan uw computer werkt. Deze symptomen kunnen leiden tot pijnlijk en soms chronisch letsel en tot aandoeningen van de zenuwen, spieren, pezen en andere delen van het lichaam. Onder deze aandoeningen van spieren en botten vallen het carpaal-tunnelsyndroom, peesontsteking, peesschedeontsteking en andere aandoeningen. Hoewel onderzoekers veel vragen over dergelijke klachten nog niet kunnen beantwoorden, is men het erover eens dat het ontstaan van deze klachten verband kan houden met factoren als: de algemene gezondheidstoestand, stress en de manier waarop men daarmee omgaat, de lichamelijke conditie, de lichaamshouding en bewegingen tijdens werk en andere activiteiten, waaronder het gebruik van een toetsenbord of muis. Hoe lang iemand een bepaalde activiteit verricht kan ook van belang zijn. Enkele richtlijnen die u kunnen helpen om comfortabeler met uw computer te werken en waarmee u misschien het risico op deze klachten kunt beperken, vindt u in de "Healthy Computing Guide" (Handleiding voor gezond computergebruik), die met de software van dit apparaat zijn geïnstalleerd. Als u dit apparaat hebt gekocht zonder software, kunt u de "Richtlijnen voor gezond computergebruik" vinden op www. Com/hardware of u kunt (alleen in de Verenigde Staten) telefonisch een gratis cd-rom aanvragen op nummer  (800) 60-756. Maar het verdient aanbeveling dat u het licht (dat wordt uitgestraald vanaf de onderkant van het apparaat) niet op iemands ogen richt. Niet geschikt voor gebruik in machinale, medische of industriële toepassingen. Veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Microsoft, kunnen de gebruiker het recht ontnemen om dit apparaat te gebruiken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid het product af te leveren bij een inzamelingspunt voor het hergebruiken van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Door middel van deze wijze van inzameling en hergebruik kunt u een bijdrage leveren aan het behoud van de natuurlijke bronnen. Als het product niet op de juiste wijze wordt weggegooid, kan dit vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de batterijen en elektrische of elektronische apparatuur gevaar opleveren voor de omgeving. Door de apparatuur op de juiste wijze in te zamelen, kunt u dit voorkomen. Voor meer informatie over waar u batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt afleveren, neemt u contact op met de gemeente, het lokale inzamelingspunt voor afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verklaring van naleving van EU-richtlijnen Hierbij verklaart Microsoft Corporation dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EEC, 200/08/EEC en 999/5/EC. De technische documentatie, zoals vereist voor de goedkeuringsprocedure, is verkrijgbaar via het volgende adres: Bedrijf: Adres: Land: Telefoonnummer: Faxnummer: Internet: Microsoft Ireland Operations Ltd. Com/ireland/ Informatie over patenten Patenten voor de Verenigde Staten en/of andere landen zijn aangevraagd. [. . . ] In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen wat betreft de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan, wat inhoudt dat de voorgaande beperking niet voor u van toepassing is. Niettegenstaande het toepasselijk recht en het volgende, en vooropgesteld dat u de SOFTWARE en het Hardwareapparaat gedurende de Garantieperiode retourneert naar de plaats van aankoop (of, als deze items aldaar niet worden geaccepteerd, naar Microsoft) met een kopie van uw kassabon of een ander geldig betalingsbewijs, zal Microsoft, naar eigen keuze en als uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor schending van deze Beperkte garantie en enige impliciete garanties: de SOFTWARE of het Hardwareapparaat met fouten in zijn geheel of gedeeltelijk herstellen of repareren; of de door u in redelijk vertrouwen opgelopen schade vergoeden, waarbij het te vergoeden bedrag maximaal gelijk is aan het bedrag dat u hebt betaald (indien u hebt betaald) voor de SOFTWARE en/of het Hardwareapparaat, met aftrek van een redelijk bedrag wegens waardevermindering door werkelijk gebruik. De bovenstaande verhaalsmogelijkheid is onderworpen aan het volgende: Enige herstelde of vervangen SOFTWARE of enig hersteld of vervangen Hardwareapparaat zal nieuw, gerepareerd of gebruikt zijn, maar wat betreft functie en prestaties vergelijkbaar met het originele Hardwareapparaat (of de originele SOFTWARE), en kan items van derde partijen bevatten; Voor enige SOFTWARE die, of enig Hardwareapparaat dat is hersteld of vervangen onder deze Beperkte garantie, wordt garantie verleend voor de rest van de originele Garantieperiode of voor 30 dagen vanaf de datum waarop het item naar u is teruggezonden, afhankelijk van welke van de twee langer is. Als een upgrade voor SOFTWARE wordt geleverd met een nieuwe beperkte garantie, zijn de bepalingen van die nieuwe beperkte garantie alleen van toepassing op de bijgewerkte SOFTWARE en niet op het originele Hardwareapparaat; Tenzij volgens de wetgeving in uw rechtsgebied anders is bepaald, zijn de transportkosten (inclusief verpakking) die gepaard gaan met de garantieservice voor uw rekening; en Microsoft verleent geen enkele garantie voor andere services die worden geleverd volgens deze Beperkte garantie, en wijst alle verplichtingen (indien aanwezig) van professionele inspanning of nalatigheid met betrekking tot dergelijke services van de hand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MICROSOFT LIFECAM STUDIO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MICROSOFT LIFECAM STUDIO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag