Gebruiksaanwijzing MICROSOFT LIFECAM CAMERA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MICROSOFT LIFECAM CAMERA. Wij hopen dat dit MICROSOFT LIFECAM CAMERA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MICROSOFT LIFECAM CAMERA te teleladen.


MICROSOFT LIFECAM CAMERA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2690 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MICROSOFT LIFECAM CAMERA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het risico van lichamelijk letsel verkleinen: ● Houd de batterijen buiten bereik van kinderen. — Batterijen niet verhitten, openen, doorboren, kapot maken of verbranden. — Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten door elkaar (bijvoorbeeld zinkkoolstof- en alkalinebatterijen). — Zorg dat de poolklemmen van de batterij in het apparaat niet worden aangeraakt met metalen voorwerpen; deze kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. [. . . ] Ook de hoeveelheid tijd die u aan een activiteit besteedt, kan een rol spelen. Enkele richtlijnen die u kunnen helpen om comfortabeler met uw computer te werken en waarmee u misschien het risico op MSD-klachten kunt beperken, vindt u in de “Healthy Computing Guide” (Richtlijnen voor gezond computergebruik), die met de software van dit apparaat zijn geïnstalleerd, of in “Xbox-handleiding voor gezond spelen” op www. Als er bij dit apparaat geen software werd geleverd, kunt u de richtlijnen ook bekijken op www. Com/hardware, of (alleen in de Verenigde Staten) bellen naar 1 (800) 360-7561 voor een gratis cd. Raadpleeg een bevoegde arts voor meer informatie over het verband tussen MSD-klachten en uw levensstijl, activiteiten, gezondheidstoestand en lichamelijke conditie. 22 Fotosensitieve epileptische aanvallen Een zeer klein percentage mensen loopt het risico op een epileptische aanval wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde beelden, zoals knipperende lichten of patronen die voorkomen in videogames. Ook personen die nooit last hebben gehad van epilepsie, kunnen een nietgediagnosticeerde aandoening hebben waardoor er tijdens het bekijken van videogames een fotosensitieve epileptische aanval kan optreden. Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met verschillende symptomen, zoals een licht gevoel in het hoofd, veranderd gezichtsvermogen, trillingen in het oog of gezicht, trekkingen of trillingen in de armen of benen, desoriëntatie, verwardheid of kortstondig verlies van het bewustzijn. Epileptische aanvallen kunnen ook bewusteloosheid of stuiptrekkingen veroorzaken, waardoor de persoon kan vallen of tegen omringende voorwerpen kan slaan, wat kan leiden tot letsel. Stop direct met spelen en raadpleeg een arts zodra een van deze symptomen zich voordoet. Ouders moeten op bovenstaande symptomen letten of hun kinderen hier naar vragen. Kinderen en tieners lopen meer risico op epileptische aanvallen dan volwassenen. Het risico op fotosensitieve epileptische aanvallen kan worden beperkt door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen: ● Vergroot de afstand tot het tv-scherm. Als een van uw familieleden ooit last heeft gehad van aanvallen of epilepsie, raadpleeg dan eerst een arts. Alle apparaten Probeer het apparaat niet te repareren Probeer de hardware of de voedingseenheid niet uit elkaar te halen, te openen, te repareren of anderszins te wijzigen. Als u dat wel doet, bestaat er het risico van een elektrische schok of ander gevaar. Tekenen die erop wijzen dat u hebt geprobeerd om het apparaat te openen en/of aan te passen, waaronder begrepen het lostrekken, doorboren of verwijderen van een of meer van de etiketten, doen de beperkte garantie vervallen. Verstikkingsgevaar Dit apparaat bevat mogelijk kleine onderdelen waar kinderen onder de 3 jaar in kunnen stikken. Gebruik en reiniging Volg bij het gebruik onderstaande instructies op: ● Gebruik het niet in de buurt van een warmtebron. — Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door Microsoft zijn goedgekeurd. Zelfklevende bevestiging Voor bepaalde apparaten wordt gebruik gemaakt van plakband voor het bevestigen van onderdelen in uw werkruimte. bevestig deze onderdelen NIET op antiquiteiten , erfstukken of andere waardevolle of onvervangbare voorwerpen. [. . . ] Door middel van deze wijze van inzameling en hergebruik kunt u een bijdrage leveren aan het behoud van de natuurlijke bronnen. Als het product niet op de juiste wijze wordt weggegooid, kan dit vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de batterijen en elektrische of elektronische apparatuur gevaar opleveren voor de omgeving. Door de apparatuur op de juiste wijze in te zamelen, kunt u dit voorkomen. Voor meer informatie over waar u batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt afleveren, neemt u contact op met de gemeente, het lokale inzamelingspunt voor afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MICROSOFT LIFECAM CAMERA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MICROSOFT LIFECAM CAMERA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag