Gebruiksaanwijzing MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD PRODUCT GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD. Wij hopen dat dit MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD te teleladen.


MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD PRODUCT GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3493 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD (398 ko)
   MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD DATASHEET (154 ko)
   MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD PRODUCT GUIDE (3279 ko)
   MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD QUICK START GUIDE (663 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARDPRODUCT GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Microsoft LifeChat LX-2000: One () year LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: Two (2) years IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: Five (5) years Microsoft Fingerprint Reader: Three () years Microsoft Presenter 000: Three () years Microsoft LifeChat LX-000: Three () years For all other Microsoft webcams (excluding the Microsoft Xbox Live Vision Camera): Three (3) years For all other Microsoft keyboard and mouse desktop sets: Three () years For all other Microsoft keyboard devices: Three () years For all other Microsoft mouse devices: Three () years This Limited Warranty does not cover, and no warranty of any kind is provided with respect to any subjective or aesthetic aspects of the Hardware Device or SOFTWARE. Indb 13 5/22/2008 3:32:24 PM M Microsoft-productgids Raadpleeg deze gids voor belangrijke informatie over veiligheid en gezondheid en de beperktegarantiebepalingen die van toepassing zijn op het Microsoft®-apparaat dat u hebt gekocht. Waarschuwing indien dit product niet juist wordt ingesteld, gebruikt of onderhouden, neemt het risico op ernstige of fatale ongevallen of schade aan het apparaat of de apparaten mogelijk toe. Lees deze gids goed door en bewaar een afgedrukte versie zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. [. . . ] Enkele richtlijnen die u kunnen helpen om comfortabeler met uw computer te werken en waarmee u misschien het risico op deze klachten kunt beperken, vindt u in de "Healthy Computing Guide" (Handleiding voor gezond computergebruik), die met de software van dit apparaat zijn geïnstalleerd. Als u dit apparaat hebt gekocht zonder software, kunt u de "Richtlijnen voor gezond computergebruik" vinden op www. Com/hardware of u kunt (alleen in de Verenigde Staten) telefonisch een gratis cd-rom aanvragen op nummer  (800) 60-756. Voor meer informatie over het verband tussen uw levensstijl, activiteiten of gezondheidstoestand of lichamelijke conditie, en aandoeningen aan spieren en botten, kunt u terecht bij een bevoegde arts. Indb 17 5/22/2008 3:32:26 PM Apparaten met laseraanwijzers Alle apparaten Waarschuwing het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen, of de uitvoering van procedures die hier niet in zijn beschreven, kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Een reflecterende straal kan hetzelfde effect hebben als een straal die recht op iemands ogen wordt gericht. Als het apparaat wordt blootgesteld aan een omgeving buiten het voorgeschreven temperatuurbereik, schakelt u het uit en gebruikt u het pas weer als de temperatuur is gestabiliseerd binnen het voorgeschreven temperatuurbereik. Probeer het apparaat niet te repareren Probeer de hardware of de voedingseenheid niet uit elkaar te halen, te openen, te repareren of anderszins te wijzigen. Als u dit wel doet, loopt u risico op een elektrische schok of blootstelling aan ander gevaar. Tekenen die er op wijzen dat u hebt geprobeerd het apparaat te openen of anderszins te wijzigen, zoals het lostrekken, doorprikken of verwijderen van een van de labels, zullen de garantiebepalingen doen vervallen. Verstikkingsgevaar Dit apparaat bevat mogelijk kleine onderdelen waar kinderen onder de  jaar in kunnen stikken. Gebruik en reiniging Volg bij het gebruik onderstaande instructies op: ● Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. ● Gebruik alleen door Microsoft voorgeschreven hulpstukken en accessoires. Kabels uit de buurt van mens en dier houden Plaats kabels en snoeren zo dat mensen en huisdieren er niet over kunnen struikelen of eraan kunnen trekken als ze in het vertrek rondlopen. Wanneer het product niet wordt gebruikt, kan het nodig zijn kabels en snoeren aan de voor- en achterzijde los te koppelen om ze buiten bereik van kinderen en huisdieren te houden. Dit apparaat is geclassificeerd als een commercieel product voor werking bij temperaturen van +5ºC tot +35ºC. Technische specificaties van de radiofrequentie 27 MHz-apparatuur Uitgangsvermogen radiofrequentie (RF): < 5 dBµV/m op  m Toetsenbord met twee kanalen – RF-frequenties: 27, 05 MHz (kanaal ), 27, 5 MHz (kanaal 2) Toetsenbord met één kanaal – RF-frequentie: 27, 95 MHz of 27, 095 MHz Muis met twee kanalen – RF-frequenties: 27, 05 MHz (kanaal ), 27, 5 MHz (kanaal 2) Muis met één kanaal – RF-frequentie: 27, 5 MHz of 27, 05 MHz Uitgangsvermogen RF: voldoet aan Bluetooth®-vereisten Frequentie: 200 MHz tot en met 28, 5 MHz Bluetooth-apparatuur 2, 4 GHz-apparatuur Niet-specifieke kort-bereikapparatuur Uitgangsvermogen RF: Voldoet aan alle SRD-eisen Frequentie: binnen het bereik van 200 MHz tot en met 28, 5 MHz Alleen voor Bluetooth- en 2, 4 GHz-apparaten: om te voldoen aan de vereisten van FCC voor blootstelling aan RF, moet worden voldaan aan de volgende gebruiksconfiguraties: de antenne moet zijn geïnstalleerd door de fabrikant en er mogen geen wijzigen worden aangebracht. Dit draadloze apparaat mag niet naast een andere antenne of zender worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. Behalve voor hoofdtelefoons en handheld-apparaten geldt dat een afstand van ten minste 20 cm in acht moet worden genomen tussen personen en de antenne van het draadloze apparaat. 11 apparaten: Dit product mag alleen binnenshuis worden gebruikt om mogelijke schadelijke interferentie bij de toegestane werking het bereik van 5, 15 tot 5, 25 GHz te voorkomen. microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond , WA 98052-6399; Verenigde Staten Verenigde Staten: (800) 426-9400; Canada: (800) 933-4750 20 X121691505mnl. Indb 20 5/22/2008 3:32:26 PM Verwerken van afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. [. . . ] Bepaalde jurisdicties staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. Hierdoor kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden. Deze Beperkte garantie is niet van toepassing en Microsoft is niet aansprakelijk volgens deze Beperkte garantie als de SOFTWARE of het Hardwareapparaat: - wordt gebruikt voor commerciële doeleinden (inclusief verhuur of lease) of doeleinden buiten het bereik van de SOFTWARE-licentie; - is gewijzigd of ermee is geknoeid; - is beschadigd door overmacht, een stroompiek, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongeluk, slijtage, verkeerde behandeling, verkeerde toepassing of andere oorzaken die geen verband houden met fouten in het Hardwareapparaat of de SOFTWARE; - is beschadigd door programma’s, gegevens, virussen of bestanden, of tijdens de verzending; - niet is gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde documentatie en instructies voor gebruik; of - is gerepareerd, aangepast of gewijzigd door een reparateur die niet is goedgekeurd door Microsoft, en deze reparateur enige fout of beschadiging heeft veroorzaakt of hieraan heeft bijgedragen. Deze Beperkte garantie bevat geen enkele garantie met betrekking tot wettelijke rechten of bevoegdheden, zoals garanties met betrekking tot het eigendomsrecht, ongestoord gebruik of het niet schenden van auteursrechten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MICROSOFT DIGITAL MEDIA PRO KEYBOARD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag