Gebruiksaanwijzing MICHELIN HI-MPX120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MICHELIN HI-MPX120. Wij hopen dat dit MICHELIN HI-MPX120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MICHELIN HI-MPX120 te teleladen.


MICHELIN HI-MPX120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (29815 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MICHELIN HI-MPX120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De machine die u heeft aangeschaft is een product van hoog technologisch niveau, ontwikkeld door één van de meest ervaren bedrijven in Europa op het gebied van hogedrukpompen. Om verzekerd te zijn van de beste resultaten, hebben we een aantal regels opgesteld die u wordt verzocht aandachtig door te lezen en tijdens het gebruik van het apparaat toe te passen. Tijdens het aansluiten, gebruik en onderhoud van de machine moet u alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen om uw eigen gezondheid en veiligheid en die van de personen in de onmiddellijke nabijheid te waarborgen. Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door en volg ze op omdat de veronachtzaming ervan gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid en veiligheid van personen of tot financiële schade zal kunnen leiden. [. . . ] Voor het herkennen van de bediener belast met het gebruik van de (professionele of niet-professionele) machine verwijzen wij naar het pictogram op de omslag. De machine mag niet worden gebruikt door personen zonder ervaring of personen die de instructies van de gebruiksaanwijzing niet gelezen of begrepen hebben. De machine mag niet worden gevoed met ontvlambare, explosieve en giftige vloeistoffen. De machine mag niet worden gebruikt in een ontvlambare of explosieve omgeving. Het gebruik van niet-originele en niet specifiek voor dit model bestemde onderdelen is verboden. Het gebruik van het draaiende mondstuk kan leiden tot een daling van de druk van 25% ten opzichte van de druk verkregen met de regelbare sproeikop. De met het draaiende mondstuk biedt u meer waskracht dankzij het roterende effect op de waterstraal. Sluit de machine aan op een elektriciteitsnet dat is uitgerust met een efficiënte aarding en een differentiaalbeveiliging (30 mA) welke bij kortsluiting de elektrische voeding zal onderbreken. De diameter van de verlengkabels moet evenredig zijn aan de lengte ervan; hoe langer de kabel, des te groter zal de diameter ervan moeten zijn. De waterkraan moet een watertoevoer garanderen die tenminste gelijk is aan de capaciteit van de pomp. De machine moet zo dicht mogelijk bij het waterleidingnet worden geplaatst. 2 Nederlands De machine mag alleen dan rechtstreeks op het openbare drinkwaterleidingnet worden aangesloten als er in de toevoerleiding een terugstroomklep met afvoer overeenkomstig de geldende normen is geïnstalleerd. Verzeker u ervan dat de binnendiameter van de slang tenminste 13 mm is en dat hij verstevigd is. Aansluiting op het openbare waterleidingnet ervan vermijden en, bij een draaiende machine, de waterstraal nooit langer dan 10 minuten onderbreken (bij de modellen zonder TSS inrichting). 1) Schakel de beveiliging (D) uit: 2) Open het pistool en blaas de in de leidingen aanwezige druk af. 4) Blaas de resterende druk uit het pistool af totdat er geen water meer uit de kop komt. Voor het schoonmaken van het reservoir moet u in plaats van het reinigingsmiddel schoon water gebruiken. Gebruik de regulateur (F) voor de dosering van de hoeveelheid af te geven reinigingsmiddel. Zet de sproeikop (E) in de stand " " voor een afgifte met de juiste druk van het reinigingsmiddel (waar voorzien). 1 Bedieningsknoppen - Startinrichting (H) Zet de startinrichting in de stand (ON/1) om: a) de motor te starten (bij de modellen zonder TSS inrichting). B)  e motor voor het gebruik gereed te maken (bij de modellen met d TSS inrichting). Indien de startinrichting is uitgerust met een controlelampje, zal die moeten gaan branden. [. . . ] 1 Ovládací prvky - Startér (H) Přepněte spínač startéru do polohy (ON/1), aby bylo možné: a) nastartovat motor (modely, které nejsou vybaveny jednotkou TSS) b) aktivovat motor (modely vybavené jednotkou TSS). 2) Pokles napětí v důsledku použití prodlužovacího kabelu Zkontrolujte parametry prodlužovacího kabelu Přístroj nebyl delší dobu používán Kontaktujte nejbližší servisní středisko Problémy se zařízením TSS Kontaktujte nejbližší servisní středisko Ověřte si, že zástrčka je pevně zasunuta do zásuvky a že v Chybí elektrické napájení zásuvce je síťové napětí (*) Problémy se zařízením TSS Přístroj delší dobu používán Únik vody Přístroj je hlučný Únik oleje Pouze verze TSS: motor pracuje i v případě, že uvolníte spínač spouště Pouze verze TSS: po stisknutí spouště stříkací stole nestříká žádná voda (hadice přívodu vody je řádně připojena) Opotřebované těsnění Pojistný ventil je aktivován a vypouští vodu Voda je příliš horká Opotřebované těsnění Vysokotlaký systém nebo čerpadlo vodního okruhu není vodotěsné Ucpaná tryska Nastavitelná tryska je nastavena na vysoký tlak Čisticí prostředek je příliš hustý Je používána vysokotlaká prodlužovací hadice Kontaktujte nejbližší servisní středisko Pomocí nástroje (M) uvolněte motor z otvoru v zadní části přístroje (u modelů s touto funkcí) (obr. Stikalo nastavite v položaj (ON/1), da: a) zaženete motor (modeli, ki niso opremljeni z enoto TSS) b) omogočite motor (modeli, opremljeni z enoto TSS) Če je na vklopnem mehanizmu kontrolna lučka, ta zasveti. Modeli TSS - V modelih TSS s sistemom samodejne prekinitve odtoka: - o je sprožilec pištole sproščen, dinamični pritisk samodejno k izklopi motor (slika 4); - o je sprožilec pištole pritisnjen, samodejni padec pritiska k zažene motor, pritisk pa je ponovno vzpostavljen po zelo kratkem zamiku; -  a bi TSS deloval pravilno, morajo biti postopki sprostitve in d pritiska pištole izvedeni v presledkih, krajših od 4 do 5 sekund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MICHELIN HI-MPX120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MICHELIN HI-MPX120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag