Gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV THERM DELUXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV THERM DELUXE. Wij hopen dat dit MELITTA LOOK IV THERM DELUXE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV THERM DELUXE te teleladen.


Mode d'emploi MELITTA LOOK IV THERM DELUXE
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA LOOK IV THERM DELUXE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en ze begrijpen wat de Houd de volgende instructies in mogelijke gevaren zijn. Acht om verwondingen bij verkeerd reiniging en het onderhoud niet Gebruik het apparaat niet in een dan 8 jaar. Ook bij kinderen Vanaf 8 jaar dient er iemand Sluit het apparaat alleen aan op toezicht te houden. Buurt van kinderen jonger dan Altijd uit het stopcontact wanneer · Worden door mensen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of door mensen die niet over voldoende ervaring en/of kennis beschikken, op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en ze begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. [. . . ] Houd de CALC-toets langer dan twee seconden ingedrukt. Bij standaardinstellingen knippert de CALC-toets viermaal kort met daarna telkens een pauze . Er zijn nog drie andere standen voor de waterhardheid. Door kort te drukken op de CALC-toets wisselt de led naar een, twee of drie keer kort knipperen, gevolgd door een pauze (. Wat de instellingen en aanduidingen betekenen, vindt u terug in tabel 1. nL · Wanneer u de gewenste waterhardheid hebt ingesteld, houdt u de CALC-toets opnieuw langer dan twee seconden ingedrukt. Terwijl het apparaat bezig is met koffiezetten kan de waterhardheid niet geprogrammeerd worden. De laatst ingestelde hardheidsgraad blijft geprogrammeerd in het geheugen oog als de netstekker uitgetrokken wordt. Aan de schaalaanduiding op het reservoir kunt u het aantal kopjes aflezen. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de warmhoudkan met gesloten deksel in het apparaat. Vouw de randen van een Melitta® filterzakje 1x4® om en plaats het in de filterhouder . Druk het filterzakje met de hand in de filterhouder, zodat het goed blijft zitten. Doe de gemalen koffie in het filterzakje. Wij raden aan 6-8 g gemalen koffie te gebruiken voor een grote kop. Met de Melitta® AromaSelector® kunt u de smaak van uw koffie individueel instellen met slechts één handgreep: van mild-aromatisch ( ) tot sterk-intens ( ). Uiterlijk 15 minuten nadat het is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Zo wordt onnodig stroomverbruik voorkomen en energie bespaard. Uiteraard kunt u het apparaat ook op elk moment handmatig uitschakelen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie uit de filter kan lekken wanneer de kan niet in het apparaat staat . Dankzij de uitneembare filterhouder kunt u de gebruikte filterzakjes eenvoudig en probleemloos verwijderen. Druk de sluithendel naar beneden om koffie te schenken . U kunt het apparaat reinigen met een vochtige, zachte doek. [. . . ] Door de vervanging van onderdelen of van hetapparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA LOOK IV THERM DELUXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA LOOK IV THERM DELUXE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag