Gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV SELECTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV SELECTION. Wij hopen dat dit MELITTA LOOK IV SELECTION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV SELECTION te teleladen.


MELITTA LOOK IV SELECTION : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1643 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA LOOK IV SELECTION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat niet in een het apparaat vindt u onder Sluit het apparaat alleen aan op · Den door kinderen vanaf 8 jaar, Op voorwaarde dat er iemand Trek de stekker van het apparaat toezicht houdt of heeft uitgelegd Altijd uit het stopcontact wanneer hoe ze het apparaat veilig moeten Laat de reiniging en het onderhoud niet uitvoeren door kinderen jonger dan 8 jaar. Ook bij kinderen vanaf 8 jaar dient er iemand toezicht te houden. Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar. Het apparaat mag gebruikt worden door mensen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of door mensen die niet over voldoende ervaring en/of kennis beschikken, op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en ze begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. [. . . ] Wanneer koffie gedurende langere tijd wordt warmgehouden op de warmhoudplaat, verandert hij van smaak. U drinkt uw koffie het best wanneer hij pas gezet is. Bovendien kost het onnodig warmhouden van koffie waardevolle energie. De warmhoudtijd is bij levering ingesteld op 40 minuten, daarna wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Houd de START-toets langer dan twee seconden ingedrukt. Bij standaardinstellingen zal de START-toets nu tweemaal kort knipperen met daarna telkens een pauze (. Er zijn nog twee andere standen voor de warmhoudtijd. Door kort te drukken op de START-toets wisselt de indicatie naar drie of een keer kort knipperen, gevolgd door een pauze (. Wat de instellingen en aanduidingen betekenen, vindt u terug in tabel 2. Als u de gewenste warmhoudtijd hebt ingesteld, bevestigt u de programmering door lang (> twee sec. De laatst ingestelde warmhoudtijd blijft geprogrammeerd in het geheugen oog als de netstekker uitgetrokken wordt. Aan de schaalaanduiding op het reservoir kunt u het aantal kopjes aflezen. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de glazen kan met gesloten deksel in het apparaat. Vouw de randen van een Melitta® filterzakje 1x4® om en plaats het in de filterhouder . Druk het filterzakje met de hand in de filterhouder, zodat het goed blijft zitten. Doe de gemalen koffie in het filterzakje. Wij raden aan 6-8 g gemalen koffie te gebruiken voor een grote kop. Met de Melitta® Aroma Selector kunt u de smaak van uw koffie individueel instellen met slechts één handgreep: van mild-aromatisch ( ) tot sterk-intens ( ). Na de bereiding houdt de warmhoudplaat de koffie warm tot deze na de ingestelde tijd (zie punt 4) automatisch uitgeschakeld wordt. Zo wordt onnodig stroomverbruik voorkomen en energie bespaard. Uiteraard kunt u het apparaat ook op elk moment handmatig uitschakelen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie uit de filter kan lekken wanneer de kan niet in het apparaat staat . [. . . ] Door de vervanging van onderdelen of van hetapparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA LOOK IV SELECTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA LOOK IV SELECTION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag