Gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK 5.0 THERM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK 5.0 THERM. Wij hopen dat dit MELITTA LOOK 5.0 THERM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK 5.0 THERM te teleladen.


MELITTA LOOK 5.0 THERM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1917 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA LOOK 5.0 THERM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raak deze onderdelen niet aan en vermijd contact met hete stoom. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met vloeistoffen. Reinig de onderdelen die in aanraking komen met voedsel niet met agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. [. . . ] Bij zachter water kan de ontkalkingsindicator ingesteld worden op minder vaak ontkalken: ?Houd de CALC-toets ingedrukt en stel de gewenste waterhardheid in door kort te drukken op de m-toets . Wat de instellingen en aanduidingen betekenen, vindt u terug in onderstaande tabel. Terwijl het apparaat bezig is met koffiezetten kan de waterhardheid niet geprogrammeerd worden. De laatst ingestelde hardheidsgraad blijft geprogrammeerd in het geheugen oog als de netstekker uitgetrokken wordt. Giet met de glazen kan de gewenste hoeveelheid koud water in het waterreservoir. Aan de schaalaanduiding op het reservoir kunt u het aantal kopjes aflezen. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de glazen kan met gesloten deksel in het apparaat. Vouw de randen van een Melitta® filterzakje 1x4® om en plaats het in de filterhouder . Druk het filterzakje met de hand in de filterhouder, zodat het goed blijft zitten. Doe de gemalen koffie in het filterzakje. Wij raden aan 6-8 g gemalen koffie te gebruiken voor een grote kop. Met de Melitta® Aroma Selector kunt u de smaak van uw koffie individueel instellen met slechts één handgreep: van mild-aromatisch ( ) tot sterkintens ( ). Na de bereiding houdt de warmhoudplaat de koffie warm tot deze na de ingestelde tijd (zie punt 4) automatisch uitgeschakeld wordt. Zo wordt onnodig stroomverbruik voorkomen en energie bespaard. Uiteraard kunt u het apparaat ook op elk moment handmatig uitschakelen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie uit de filter kan lekken wanneer de kan niet in het apparaat staat . Dankzij de uitneembare filterhouder kunt u de gebruikte filterzakjes eenvoudig en probleemloos verwijderen. Druk de sluithendel naar beneden om koffie te schenken . Zo kunt u het koffiezetten automatisch laten beginnen op Bereid het apparaat voor zoals beschreven onder "5. Koffiebereiding", maar druk niet op de START-toets. Bij de eerste programmering knippert "00:00" op het display. [. . . ] Door de vervanging van onderdelen of van hetapparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA LOOK 5.0 THERM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA LOOK 5.0 THERM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag