Gebruiksaanwijzing MELITTA LATTICIA ONE TOUCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA LATTICIA ONE TOUCH. Wij hopen dat dit MELITTA LATTICIA ONE TOUCH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA LATTICIA ONE TOUCH te teleladen.


MELITTA LATTICIA ONE TOUCH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (26254 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA LATTICIA ONE TOUCH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wählen Sie mit dem "Rotary Switch" die Stunde und die Minuten. Die Gefäße für die Getränke sollten ausreichend groß sein. Das Display muss für die Getränkezubereitung die Bereitschaftsanzeige anzeigen. Wählen Sie die Stunde und die Minu- Wählen Sie die Stunden und die Minuten. [. . . ] Afhankelijk van het model kunt u het meegeleverde melkkannetje of de melkslang en een normale melkverpakking gebruiken. Melkcontainer aansluiten Doe niet meer melk in het melkkannetje dan u onmiddellijk wenst te gebruiken. Verbind de melkslang (31) met het melkkannetje en met de aansluiting (11) aan de uitloop of steek de melkslang in een normale melkverpakking. Als het lekbakje (10) en de residubak (9) vol zijn, vraagt het apparaat om deze te legen. De vraag voor het legen van het lekbakje en de residubak verschijnt na een vastgelegd aantal bereidingen. Als u de bakjes in uitgeschakelde toestand leegt, dan wordt dit niet geregistreerd door het apparaat. Het kan dus gebeuren dat u gevraagd wordt om de bakjes te legen alhoewel het lekbakje en de residubak niet gevuld zijn. 5 Dranken bereiden Voor de bereiding van dranken bestaan er drie mogelijkheden: standaardbereiding met berei- Dingstoetsen en drankbereiding met recepten zoals hierna beschreven, bereiding met gewijzigde drankinstellingen (zie hoofdstuk 6, pagina 91), gebruik van de persoonlijke instellingen met de My Coffee-functie (zie hoofdstuk 7, pagina 92). Bij selectie van een drank met melk moet het melkkannetje of een normale melkverpakking zijn aangesloten. Na een drankbereiding met melk vraagt het apparaat automatisch om het Easy Cleaning-programma. ?» De drankafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd. ?» De drankafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd. Of bereid andere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit, zie hoofdstuk 9. A) Melkschuim = toets kort indrukken b) Warme melk = toets ingedrukt houden (2 seconden) »» De melkafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd. Voer het Easy Cleaning-programma uit of bereid andere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit, zie hoofdstuk 9. ?» De heetwaterafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd. Naast de standaardbereiding kunt in het menu Recepten andere dranken kiezen. informatie Sluit bij selectie van een recept met melk het melkkannetje of een normale melkverpakking aan (afhankelijk van het model). Druk de draaiknop in en navigeer naar het menu Recepten of druk de "my recipes"-toets lang in. ?» De drankafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd. 6 Drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen U kunt de drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen. Informatie De bereiding van twee kopjes is niet mogelijk voor dranken die met heet water worden gemengd (bijv. [. . . ] vOORZICHTIG Contact met ontkalker kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben. Het gebruik van een ongeschikte ontkalker kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben. Een ingeschroefde waterfilter kan tijdens het ontkalkingsprogramma beschadigd raken. Na afloop van het ontkalkingsprogramma kunt u de waterfilter weer aanbrengen en verder gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA LATTICIA ONE TOUCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA LATTICIA ONE TOUCH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag