Gebruiksaanwijzing MELITTA EXCELLENT 5.0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA EXCELLENT 5.0. Wij hopen dat dit MELITTA EXCELLENT 5.0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA EXCELLENT 5.0 te teleladen.


MELITTA EXCELLENT 5.0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2454 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA EXCELLENT 5.0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor uw veiligheid Neem de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing volledig door. neem de veiligheids- en bedieningsinstructies in acht om gevaren te voorkomen. In geval van niet-naleving aanvaardt Melitta® geen aansprakelijkheid voor de eventueel ontstane schade. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals: · In de personeelskeuken van een winkel, kantoor of andere commerciële ruimte · in een landbouwbedrijf · In een hotel, motel, B&B of andere verblijfsvoorziening Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot lichamelijke of materiële schade. [. . . ] Spoel het apparaat uit voor het eerste gebruik: -- Open het deksel van het waterreservoir. -- Vul het waterreservoir met vers, koud water tot het maximale vulpeil (1 , 25 liter/10 koppen) . -- Plaats de glazen kan met het deksel erop zijdelings in het apparaat . Plooi de koffiefilter om vóór gebruik , zodat deze perfect in de filter past. Als u gemalen koffie gebruikt, bewaar de verpakking dan goed gesloten in de koelkast. U kunt de hoeveelheid water aflezen aan de vulpeilindicator op de glazen kan en op de vulstreepjes (aantal koppen/liter) op het waterreservoir . Zodra het reservoir gevuld wordt met water, gaat de reservoirverlichting aan, zodat u het waterpeil beter ziet. nL · Haal de filter uit de houder met behulp van de hendel in het filterhandvat . Voor kleinere hoeveelheden koffie (2-5 koppen) drukt u eerst op de knop ½ kan ­ zie ook punt 3. U kunt het apparaat op elk moment handmatig uitschakelen door te drukken op de knop Start & Stop . Optimale smaak ook bij kleine hoeveelheden koffie Bij het maken van kleinere hoeveelheden koffie kan de smaak zich vaak niet volledig ontwikkelen door de korte doorlooptijd. 0 biedt u de mogelijkheid de doorlooptijd te verlengen, om zo ook bij kleine hoeveelheden koffie een volle koffiesmaak te verkrijgen. als u minder dan 6 koppen koffie wilt zetten · Bereid het apparaat voor zoals beschreven in punt Afhankelijk van de waterhardheid in uw regio zal het apparaat na verloop van tijd kalkaanslag vertonen. Dat veroorzaakt een hoger energieverbruik, aangezien het kalklaagje op het verwarmingselement de warmteoverdracht belemmert. Bij te veel kalkaanslag zal het apparaat niet perfect werken en mogelijk schade oplopen. Als de rode led CALC aangaat wanneer u koffie zet, betekent dit dat het tijd is om de kalkaanslag te verwijderen. Als het lampje blijft branden, betekent dit dat de laag kalkaanslag zo dik was dat één ontkalking niet volstond of dat het ontkalkingsproduct onvoldoende krachtig was. Wij raden aan Melitta® "Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines" te gebruiken. Schakel het apparaat direct uit wanneer de ontkalkingsvloeistof volledig door het apparaat gelopen is. Schakel het apparaat in, wacht tot het water volledig doorgelopen is en schakel het daarna onmiddellijk uit. [. . . ] Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. Reinigings- en ontkalkingsmiddelen) dat niet voldoet aan de originele specificaties. Afdichtringen en ventielen) en licht breekbare onderdelen zoals glas vallen niet onder garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA EXCELLENT 5.0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA EXCELLENT 5.0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag