Gebruiksaanwijzing MELITTA EXCELLENT 5.0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA EXCELLENT 5.0. Wij hopen dat dit MELITTA EXCELLENT 5.0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA EXCELLENT 5.0 te teleladen.


Mode d'emploi MELITTA EXCELLENT 5.0
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA EXCELLENT 5.0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit het apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd, geaard stopcontact. Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wan- Tijdens het gebruik kunnen onderdelen van het apparaat, zoals de stoomuitloop bij de filterhouder, zeer heet worden. Raak deze onderdelen niet aan en vermijd contact met hete stoom. De warmhoudplaat wordt tijdens het gebruik zeer heet en blijft ook na het koffiezetten geruime tijd heet. [. . . ] Als u hele koffiebonen gebruikt, maal de bonen dan net voor gebruik. Als u gemalen koffie gebruikt, bewaar de verpakking dan goed gesloten in de koelkast. Vul het waterreservoir met schoon, koud water. U kunt de hoeveelheid water aflezen aan de vulpeilindicator op de glazen kan en op de vulstreepjes (aantal koppen/liter) op het waterreservoir . Zodra het reservoir gevuld wordt met water, gaat de reservoirverlichting aan, zodat u het waterpeil beter ziet. nL · Haal de filter uit de houder met behulp van de hendel in het filterhandvat . Voeg gemalen koffie toe naar smaak voor het gewenste aantal koppen. Duw de filter terug in de houder tot u een klik hoort . Plaats de glazen kan met het deksel erop zijdelings in het apparaat . Voor kleinere hoeveelheden koffie (2-5 koppen) drukt u eerst op de knop ½ kan ­ zie ook punt 3. Als de koffie klaar is, gaat de reservoirverlichting uit. U kunt het apparaat op elk moment handmatig uitschakelen door te drukken op de knop Start & Stop . Optimale smaak ook bij kleine hoeveelheden koffie Bij het maken van kleinere hoeveelheden koffie kan de smaak zich vaak niet volledig ontwikkelen door de korte doorlooptijd. 0 biedt u de mogelijkheid de doorlooptijd te verlengen, om zo ook bij kleine hoeveelheden koffie een volle koffiesmaak te verkrijgen. als u minder dan 6 koppen koffie wilt zetten · Bereid het apparaat voor zoals beschreven in punt Afhankelijk van de waterhardheid in uw regio zal het apparaat na verloop van tijd kalkaanslag vertonen. Dat veroorzaakt een hoger energieverbruik, aangezien het kalklaagje op het verwarmingselement de warmteoverdracht belemmert. Bij te veel kalkaanslag zal het apparaat niet perfect werken en mogelijk schade oplopen. Als de rode led CALC aangaat wanneer u koffie zet, betekent dit dat het tijd is om de kalkaanslag te verwijderen. Ontkalk het apparaat zo snel mogelijk zoals beschreven in punten 4. Wanneer u het apparaat de eerste keer spoelt na de ontkalking. Als het lampje blijft branden, betekent dit dat de laag kalkaanslag zo dik was dat één ontkalking niet volstond of dat het ontkalkingsproduct onvoldoende krachtig was. In dat geval dient u nogmaals te ontkalken. [. . . ] Het apparaat werd voor huishoudelijk gebruik gefabriceerd en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Door de vervanging van onderdelen of van hetapparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA EXCELLENT 5.0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA EXCELLENT 5.0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag