Gebruiksaanwijzing MELITTA EPOUR 1024-11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA EPOUR 1024-11. Wij hopen dat dit MELITTA EPOUR 1024-11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA EPOUR 1024-11 te teleladen.


MELITTA EPOUR 1024-11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1959 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA EPOUR 1024-11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De warmhoudplaat wordt tijdens het gebruik zeer heet en blijft ook na het einde van het zetproces nog gedurende een lange tijd heet. Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet in contact komt met vloeistoffen. Reinig de delen die met levensmiddelen in contact komen niet met agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of ouder, wanneer er toezicht op hen wordt gehouden, of wanneer ze zijn geïnformeerd over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. [. . . ] Daardoor verwijdert u luchtbellen die zich eventueel bij het vullen kunnen vormen. Tijdens het koffie zetten wordt het water opgewarmd en stroomt via de roterende uitloop op de gemalen koffie . Het apparaat heeft voor de diverse bereidingshoeveelheden van 2 tot 8 kopjes verschillende zetprofielen opgeslagen. Afhankelijk van de gevulde waterhoeveelheid zijn de rotatierichtingen en -tijden zo aangepast, dat de gemalen koffie altijd optimaal wordt bevochtigd. Aanwijzing: het is ook mogelijk om de richting en tijd van de rotatie tijdens het koffie zetten handmatig te besturen (zie "3. De warmhoudplaat houdt de koffie warm en schakelt dan na 40 minuten automatisch uit om onnodig stroomverbruik te vermijden. Natuurlijk kunt u het apparaat door een lange druk (> 1 sec) op de BREWbedieningstoets ook altijd handmatig uitschakelen. De druppelstop aan de filterhouder voorkomt het nadruppelen van koffie, wanneer u de kan uit het apparaat neemt. Het filterzakje kunt u met behulp van de afneembare filterhouder eenvoudig en zonder problemen weggooien. Een handmatige extractiebesturing is mogelijk, nadat de uitloop is begonnen met roteren. Met een lange druk (> 1 sec) op de CONTROLbedieningstoets wordt de handmatige extractiebesturing ingeschakeld. Met een korte druk (< 1 sec) op de CONTROLbedieningstoets kan de draairichting van de uitloop nu handmatig worden veranderd. Met een lange druk (> 1 sec) op de CONTROLbedieningstoets wordt de handmatige extractiebesturing weer beëindigd. De zetprofielen die zijn opgeslagen voor verschillende bereidingshoeveelheden resp. Aantallen kopjes, zijn geschikt voor de bereiding van veel koffiesoorten. 3" beschreven Handmatige extractiebesturing het mogelijk om tijdens het lopende zetproces de rotatierichting en de -tijd te wijzigen. Het is echter mogelijk om daarnaast voor een aantal kopjes een individueel zetprofiel aan te maken, op te slaan en later weer op te roepen ?Vul daarvoor het apparaat eerst met de gewenste hoeveelheid water en koffie. Met een lange druk (> 1 sec) op de BREW-bedieningstoets wordt het apparaat geactiveerd. Met een lange, gelijktijdige druk op de BREW- en de CONTROL-bedieningstoets wordt met het zetten voor de opslag van een individueel zetprofiel ("Barista Mode") gestart. De BREW- en CONTROLbedieningstoets gaan tegelijkertijd snel knipperen en de uitloop begint te roteren. Opgelet: als er eerder reeds een individueel zetprofiel was opgeslagen, dan wordt dit door dit proces gewist. [. . . ] Daarna activeert u het apparaat opnieuw met een lange druk (> 1 sec) en vervolgens met een korte druk (< 1 sec) op de BREW-bedieningstoets en laat u de resterende vloeistof door het apparaat lopen. Wanneer u een geluidssignaal hoort, schakelt u het apparaat met een lange druk (> 1 sec) op de BREWbedieningstoets uit. Proces volledig werd ontkalkt, is bij het spoelproces het CALC-lampje niet meer verlicht. Als dat toch nog zo is, was het apparaat zover verkalkt dat één ontkalkingsproces onvoldoende was om het verwarmingselement volledig te ontkalken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA EPOUR 1024-11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA EPOUR 1024-11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag