Gebruiksaanwijzing MELITTA EPOS 1024-01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA EPOS 1024-01. Wij hopen dat dit MELITTA EPOS 1024-01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA EPOS 1024-01 te teleladen.


MELITTA EPOS 1024-01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4588 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA EPOS 1024-01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Melitta® is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik. Houd de volgende instructies in acht om verwondingen bij verkeerd gebruik te voorkomen: · Gebruik het apparaat niet in een kast. Sluit het apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd, geaard Tijdens het gebruik kunnen Zoals de stoomuitloop bij de Raak deze onderdelen niet aan Dens het gebruik zeer heet en blijft ook na het koffiezetten Zorg ervoor dat het netsnoer Niet in aanraking komt met de Gebruik het apparaat niet als Zorg ervoor dat het netsnoer niet Gebruik de kan niet in de mag- Het apparaat vindt u onder , , Rei- den door kinderen vanaf 8 jaar, Op voorwaarde dat er iemand Toezicht houdt of heeft uitge- Legd hoe ze het apparaat veilig Bij kinderen vanaf 8 jaar dient Noer uit de buurt van kinderen Worden door mensen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of Mensen die niet over voldoende Ervaring en/of kennis beschik- Ken, op voorwaarde dat er Iemand toezicht houdt of heeft Laat kinderen niet met het ap- Controleer of de netspanning in uw huis overeenstemt met de spanning die vermeld staat op het typeplaatje onderaan het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd, geaard stopcontact. [. . . ] De molen maalt de koffiebonen rechtstreeks in de filterhouder en wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde hoeveelheid is gemalen. Neem de filterhouder uit het apparaat en schud er lichtjes mee om de koffie gelijkmatig te verdelen. Gebruik geen gekaramelliseerde koffiebonen om de goede werking van de molen niet te verstoren. Dit toestel heeft een beschermingsfunctie tegen overbelasting van de molen. Hiermee wordt de molen behoed voor schade als gevolg van vreemde voorwerpen in de koffiebonen. Indien u een luid ratelend, onbekend geluid hoort tijdens het maalproces, schakel dan direct het toestel uit en reinig de molen zoals beschreven bij punt 6. Druk kort op de voorbesprenkelingstoets (PRE-BREW) om deze instelling te activeren voor de volgende koffiebereiding. Nadat de koffie is bevochtigd, stopt de watertoevoer kort alvorens de koffie wordt gezet. Door nogmaals op de toets te drukken, wordt de voorbesprenkeling uitgeschakeld. Als het apparaat tijdens dit proces drie pieptonen laat horen, is het waterreservoir leeg. Tijdens het koffiezetten wordt het water opgewarmd en stroomt het door de draaiende wateruitloop over de gemalen koffie . Het apparaat maakt gebruik van verschillende koffiezetprofielen, afhankelijk van het geselecteerde aantal kopjes. De gemalen koffie wordt gelijkmatig bevochtigd door verschillende rotaties voor elk profiel. Het is ook mogelijk om tijdens het koffiezetten de Een kort geluidssignaal geeft aan wanneer het bereidingsproces voltooid is. De BREW-toets brandt nu continu om aan te geven dat de warmhoudfase actief is. De warmhoudplaat houdt de koffie warm en wordt na 40 minuten automatisch uitgeschakeld om onnodig stroomverbruik te vermijden. De druppelstop voorkomt dat er koffie uit de filter lekt wanneer u de kan uit het apparaat neemt. U kunt de koffiefilter gemakkelijk verwijderen door de filterhouder uit het apparaat te nemen. Als u reeds gemalen koffie wilt gebruiken, bereid de filterhouder dan voor zoals beschreven in 3. Doe per kopje 6 g koffie in de koffiefilter en duw de filterhouder terug in het apparaat. Pas het aantal kopjes aan al naargelang de gebruikte hoeveelheid water en koffie. Het ledlampje van de BREW-toets begint traag te knipperen en de koffie wordt bereid zoals beschreven in 3. [. . . ] Druk vervolgens kort op de BREW-toets om het apparaat weer te activeren en laat de resterende vloeistof door het apparaat stromen. Als u een pieptoon hoort, houd de BREW-toets dan ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als u een pieptoon hoort, houd de BREW-toets dan Langer dan 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als het apparaat tijdens het ontkalkingsproces volledig ontkalkt is, brandt het CALC-lampje niet meer tijdens het spoelproces. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA EPOS 1024-01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA EPOS 1024-01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag