Gebruiksaanwijzing MELITTA ENJOY II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA ENJOY II. Wij hopen dat dit MELITTA ENJOY II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA ENJOY II te teleladen.


MELITTA ENJOY II : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1373 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA ENJOY II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De warmhoudplaat wordt tijdens het gebruik zeer heet en blijft ook na het koffiezet- Raak de warmhoudplaat niet aan om brandwonden te voorkomen. nL · Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met water. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuurmiddel om onderdelen te reinigen die in contact komen met water of koffie (bv. [. . . ] De warmhoudtijd is bij levering ingesteld op 40 minuten, daarna wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Houd de START-toets ingedrukt en stel de gewenste warmhoudtijd (20, 40 of 60 minuten) in door kort te drukken op de h-toets . De laatst ingestelde warmhoudtijd blijft geprogrammeerd in het geheugen als de netstekker uitgetrokken wordt. Aan de schaalaanduiding op het reservoir kunt u het aantal kopjes aflezen. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de glazen kan met gesloten deksel in het apparaat. Vouw de randen van een Melitta® filterzakje 1x4® om en plaats het in de filterhouder. Druk het filterzakje met de hand in de filterhouder, zodat het goed blijft zitten. Na de bereiding houdt de warmhoudplaat de koffie warm tot deze na de ingestelde tijd (zie punt 3) automatisch uitgeschakeld wordt. Uiteraard kunt u het apparaat ook op elk moment handmatig uitschakelen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie uit de filter kan lekken wanneer de kan niet in het apparaat staat . Zo kunt u het koffiezetten automatisch laten beginnen op een door u geprogrammeerd tijdstip. Bij de eerste programmering knippert "00:00" op het display. Bij het instellen van de timer verschijnt het woord "timer" op het display. Stel het gewenste beginuur in door zo vaak als nodig te drukken op de h-toets en de m-toets . Als u de TIMER-toets hebt losgelaten, wordt weer het actuele uur weergegeven op het display. Het ingestelde beginuur blijft opgeslagen tot er een ander beginuur wordt ingesteld, of tot de stekker van het apparaat wordt uitgetrokken. Door opnieuw kort te drukken op de TIMER-toets wordt de timerfunctie ingeschakeld voor de volgende zetbeurt. Het apparaat begint automatisch koffie te zetten op het door u geprogrammeerde tijdstip. NL zolang de netstekker niet uitgetrokken wordt of er Wanneer u voor het geprogrammeerde beginuur koffie wilt bereiden, drukt u op de START-toets . U kunt het apparaat reinigen met een vochtige, Afhankelijk van de waterhardheid kan het apparaat met de tijd verkalken. [. . . ] Het apparaat werd voor huishoudelijk gebruik gefabriceerd en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Door de vervanging van onderdelen of van het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA ENJOY II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA ENJOY II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag