Gebruiksaanwijzing MELITTA ENJOY II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA ENJOY II. Wij hopen dat dit MELITTA ENJOY II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA ENJOY II te teleladen.


Mode d'emploi MELITTA ENJOY II
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA ENJOY II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Melitta® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van niet-reglementair gebruik. Het koffiezetapparaat mag niet in een kast worden gebruikt. Sluit het apparaat alleen aan op een reglementair geïnstalleerde geaarde contactdoos. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel reinigt of langere tijd niet gebruikt. [. . . ] Wanneer koffie gedurende langere tijd wordt warmgehouden op de warmhoudplaat, verandert hij van smaak. U drinkt uw koffie het best wanneer hij pas gezet is. Bovendien kost het onnodig warmhouden van koffie waardevolle energie. De warmhoudtijd is bij levering ingesteld op 40 minuten, daarna wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Houd de START-toets ingedrukt en stel de gewenste warmhoudtijd (20, 40 of 60 minuten) in door kort te drukken op de h-toets . De laatst ingestelde warmhoudtijd blijft geprogrammeerd in het geheugen als de netstekker uitgetrokken wordt. Aan de schaalaanduiding op het reservoir kunt u het aantal kopjes aflezen. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de glazen kan met gesloten deksel in het apparaat. Vouw de randen van een Melitta® filterzakje 1x4® om en plaats het in de filterhouder. Druk het filterzakje met de hand in de filterhouder, zodat het goed blijft zitten. Doe de gemalen koffie in het filterzakje. Wij raden aan 6 g gemalen koffie te gebruiken voor een grote kop. Na de bereiding houdt de warmhoudplaat de koffie warm tot deze na de ingestelde tijd (zie punt 3) automatisch uitgeschakeld wordt. Zo wordt onnodig stroomverbruik voorkomen en energie bespaard. Uiteraard kunt u het apparaat ook op elk moment handmatig uitschakelen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie uit de filter kan lekken wanneer de kan niet in het apparaat staat . Zo kunt u het koffiezetten automatisch laten beginnen op een door u geprogrammeerd tijdstip. Bereid het apparaat voor zoals beschreven onder "4. Koffiebereiding", maar druk niet op de START-toets. Bij de eerste programmering knippert "00:00" op het display. Bij het instellen van de timer verschijnt het woord "timer" op het display. Stel het gewenste beginuur in door zo vaak als nodig te drukken op de h-toets en de m-toets . [. . . ] Het apparaat werd voor huishoudelijk gebruik gefabriceerd en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Door de vervanging van onderdelen of van het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA ENJOY II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA ENJOY II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag