Gebruiksaanwijzing MELITTA EASY THERM +2ND COFFEE POT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA EASY THERM +2ND COFFEE POT. Wij hopen dat dit MELITTA EASY THERM +2ND COFFEE POT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA EASY THERM +2ND COFFEE POT te teleladen.


Mode d'emploi MELITTA EASY THERM +2ND COFFEE POT
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA EASY THERM +2ND COFFEE POT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer Tijdens het gebruik kunnen onderdelen van het apparaat, zoals de stoomuitloop bij de filterhouder, zeer heet worden. Raak deze onderdelen niet aan en vermijd contact met hete stoom. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met vloeistoffen. [. . . ] Sluit het apparaat aan op het stroomnet. Het is mogelijk dat hierdoor waterresten achter gebleven zijn in het apparaat. Spoel het apparaat tweemaal met de maximale waterhoeveelheid, zonder filterzakje en zonder koffie, om het te reinigen. Voor een optimaal koffiegenot en gebruiksvriendelijkheid is het apparaat uitgerust met verscheidene functies. Giet met de kan de gewenste hoeveelheid koud water in het waterreservoir. Aan de schaalaanduiding op het reservoir kunt u het aantal kopjes aflezen. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de kan met gesloten deksel in het apparaat. Vouw de randen van een Melitta® filterzakje 1x4® om en plaats het in de filterhouder . Druk het filterzakje met de hand in de filterhouder, zodat het goed blijft zitten. Doe de gemalen koffie in het filterzakje. Wij raden aan 6-8 g gemalen koffie te gebruiken voor een grote kop. Zo wordt onnodig stroomverbruik voorkomen en energie bespaard. Uiteraard kunt u het apparaat ook op elk moment handmatig uitschakelen. De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie uit de filter kan lekken wanneer de kan niet in het apparaat staat. Druk de sluithendel naar beneden om koffie te schenken. De behuizing van het apparaat en de buitenzijde van de kan kunnen gereinigd worden met een zachte, vochtige doek. Spoel de kan na ieder gebruik uit met heet water. Hardnekkige koffievlekken kunnen verwijderd worden met "Perfect Clean Accessories" van Melitta®. Gebruik om de kan te reinigen geen schurende, harde voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan het glas. Ontkalking Afhankelijk van de waterhardheid kan het apparaat met de tijd verkalken. Daardoor neemt ook het energieverbruik van het apparaat toe, aangezien de kalklaag op het verwarmingselement een optimale warmteoverdracht aan het water verhindert. Om schade te voorkomen, moet het apparaat regelmatig nL ontkalkt worden. [. . . ] Door de vervanging van onderdelen of van hetapparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA EASY THERM +2ND COFFEE POT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA EASY THERM +2ND COFFEE POT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag