Gebruiksaanwijzing MELITTA EASY 2.0 TOP THERM STEEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA EASY 2.0 TOP THERM STEEL. Wij hopen dat dit MELITTA EASY 2.0 TOP THERM STEEL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA EASY 2.0 TOP THERM STEEL te teleladen.


Mode d'emploi MELITTA EASY 2.0 TOP THERM STEEL
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA EASY 2.0 TOP THERM STEEL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor zover dit apparaat werd gekocht bij een door ons (op grond van zijn adviescompetentie) geautoriseerde handelaar verlenen wij naast de wettelijke garantierechten voor dit apparaat eveneens een fabrikantengarantie tegen de volgende voorwaarden: 1. [. . . ] Door de vervanging van onderdelen of van het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. Reinigings- en ontkalkingsmiddelen) dat niet voldoet aan de originele specificaties. Afdichtringen en ventielen) en licht breekbare onderdelen zoals glas vallen niet onder garantie. [. . . ] Deze garantievoorwaarden gelden voor apparaten die in België en Nederland werden gekocht en gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA EASY 2.0 TOP THERM STEEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA EASY 2.0 TOP THERM STEEL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag