Gebruiksaanwijzing MELITTA AROMASIGNATURE THERM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA AROMASIGNATURE THERM. Wij hopen dat dit MELITTA AROMASIGNATURE THERM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA AROMASIGNATURE THERM te teleladen.


Mode d'emploi MELITTA AROMASIGNATURE THERM
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA AROMASIGNATURE THERM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raak deze onderdelen niet aan In geval van niet-naleving aanvaardt Melitta® geen aansprakelijkheid voor de eventueel ontstane schade. De warmhoudplaat wordt tijdens het gebruik zeer heet en blijft Zorg ervoor dat het netsnoer Niet in aanraking komt met de Winkel, kantoor of andere com- · Gebruik het apparaat niet als Zorg ervoor dat het netsnoer niet In een hotel, motel, B&B of andere in aanraking komt met vloeistoffen. Elk ander gebruik wordt beschouwd der in water. Gebruik de kan niet in de mag- Melitta® is niet aansprakelijk voor · Schade veroorzaakt door onjuist raking komen met voedsel niet Houd de volgende instructies in len of schuurmiddelen. [. . . ] Laat kinderen niet met het ap- De rode led o ingestelde aan hangt af van d punt 3. Gebeuren door de Melitta® Consumentenservice of door een erkende hersteller. Laat het apparaat één keer werken met een vol waterreservoir, maar zonder koffie en koffiefilter. Vul het waterreservoir met vers, koud water tot de Plaats de glazen kan kan met deksel onder de filter . Koffiebonen gebruikt, maal dan eerst de · Het apparaat moet in stand-bymodus staan (Eco-Switch in stand "I") . Kies de juiste hoeveelheid water met behulp van de kopjes- of waterpeilaanduiding op het reservoir . Nadat u het water in het reservoir hebt gego- Schakel het apparaat vóór reiniging uit en trek de Kies de juiste Water in het reservoir hebt gegoten, wordt het Reinig de onderdelen die in contact komen met de Haal de filter uit de houder met behulp van de Koffie (glazen kan, filter) na ieder gebruik. Gemalen koffie in voor het gewenste aantal kopjes. AromaSignature® DeLuxe: Als u minder dan 6 kopjes maakt, start het apparaat dan in de modus 2-5 kopjes voor het beste aroma. druk eerst op de knop 2-5 kopjes en vervolgens op de knop Start & Stop . Zo wordt de tijd van het koffiezetten verlengd voor een optimaal aromatisch koffieresultaat, zelfs met een kleine hoeveelheid koffie. Als de koffie klaar is, wordt de verlichting van het Apparaten die het symbool dragen, vallen onder de Europese richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn). Geef het apparaat af bij een geschikt inzamelpunt conform de milieuvoorschriften. Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen gerecycleerd worden. Zorg ervoor dat ze ingeleverd worden bij een afvalverwerkingsbedrijf. Na het koffiezetten kunt u de kan uit het apparaat De druppelstop voorkomt dat er koffie op Kalkaanslag op het verwarmingselement belemmert de optimale warmteoverdracht naar het water, waardoor het apparaat meer energie zal verbruiken. overmatige verkalking kan schade veroorzaken en de goede werking van het apparaat beïnvloeden. Als er op het verwarmingselement te veel kalkaanslag aanwezig is, zal de rode DECALCled oplichten om aan te geven dat het apparaat zo snel mogelijk ontkalkt moet worden. Dankzij het ontkalkingsprogramma is dit noodzakelijke proces zeer eenvoudig. Vul het waterreservoir met ontkalker volgens de Dit wordt aangegeven door de knipperende rode led. [. . . ] Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. Reinigings- en ontkalkingsmiddelen) dat niet voldoet aan de originele specificaties. Afdichtringen en ventielen) en licht breekbare onderdelen zoals glas vallen niet onder garantie. De afwikkeling van garantieprestaties vindt steeds via de voor het betreffende land verantwoordelijke service lijn plaats (zie hieronder). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA AROMASIGNATURE THERM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA AROMASIGNATURE THERM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag