Gebruiksaanwijzing MEDION MD 16698

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 16698. Wij hopen dat dit MEDION MD 16698 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 16698 te teleladen.


MEDION MD 16698 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6037 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 16698

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vorort Austausch ergibt, gelten die besonderen Garantiebedingungen für die Vorort Reparatur bzw. Lees deze handleiding nauwkeurig door en neem alle aanwijzingen in acht. Hiermee garandeert u een betrouwbare werking en een lange le- Houd deze handleiding steeds binnen handbereik bij uw apparaat. Bewaar de bedieningshandleiding goed, zodat u Deze bij de verkoop van het apparaat kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar. [. . . ] Gebruik uitsluitend serviesgoed en bestek dat geschikt is voor de vaatwasser. Let bij de aanschaf van serviesgoed op aanduidingen als "vaatwasmachinebestendig" of "geschikt voor de vaatwasser". Gebruik een mild vaatwasmiddel dat ook geschikt is voor kwetsbaar serviesgoed. Verwijder grotere etensresten van het serviesgoed en laat serviesgoed met ingedroogde etensresten eerst weken. Het is niet nodig om het serviesgoed voor het afwassen onder stromend water af te spoelen. Om beschadigingen van glas of bestek te voorkomen, kunt u dit het beste niet direct na afloop van het afwasprogramma uit de vaatwasser halen. Met de opening naar beneden, zodat er geen water in kan blijven staan. Stukken serviesgoed mogen niet in elkaar of over ander serviesgoed heen worden geplaatst. Om goede reinigingsresultaten te bereiken, mag u de vaatwasser niet overladen. Niet of onder voorwaarden geschikt serviesgoed Bepaalde glassoorten kunnen na vaak afwassen in de vaatwasser dof worden Zilveren en aluminium delen kunnen kleur verliezen Geglazuurde decoraties kunnen na een groot aantal afwasbeurten vervagen De pijl geeft de richting ES Aan waarin de korf in het apparaat wordt geschoven. Zet het serviesgoed voor Een optimaal reinigingsresultaat op de plaatsen in de vaatwasser die daarvoor IT Als de houders voor borden (7-9) niet nodig zijn, kunnen deze worden neergeklapt om ruimte te maken voor bijvoorbeeld pannen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende afwasprogramma's en hun toepassingen. Deze programma's zijn ge- Zwaar serviesgoed zoals pannen, koekenpannen, ovenschalen en serviesgoed met ingedroogde etensresten Licht vervuild serviesgoed dat niet gedroogd hoeft te worden * Het ECO-programma is het standaardprogramma voor het afwassen van normaal vervuild serviesgoed en is wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik het meest efficiënt. * Het ECO-programma wordt gebruikt voor het testen van het apparaat volgens de norm EN 50242. Om het apparaat te starten, gaat u als volgt te werk: Steek de netstekker (12) in een stopcontact. Draai de watertoevoer helemaal Druk zo vaak als nodig de programmakeuzetoets P (23) in om het gewenste Het controlelampje van het gekozen programma gaat branden. Terwijl het programma draait, geven de controlelampjes (20) van de timer/het af- Een van de controlelampjes knippert ­ het programma draait Als u tijdens een programma de toets (23) indrukt, wordt het programma onderbroken. Als het apparaat nog maar kort aanstaat, kunt u van programma wisselen. Als de machine al langer draait, moet er opnieuw vaatwasmiddel in het apparaat worden gedaan en mogelijk ook glansspoelmiddel worden bijgevuld. Openen tijdens het gebruik Als de deur tijdens een programma wordt geopend, kan er heet water/hete stoom naar buiten komen en brandwonden veroorzaken. Open de deur van de vaatwasser niet direct hele- maal , maar wacht ca. 3 seconden totdat de sproeiarm niet meer draait en open de deur dan pas helemaal. [. . . ] De garantieverlener behoudt zich het recht voor, een reparatie onder garantie of bevestiging van garantie te weigeren wanneer het recht op garantie niet kan worden aangetoond. Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier en veilig is verpakt wanneer het moet worden ingezonden. Indien niets anders is aangegeven, draagt de eindgebruiker de kosten en het risico voor de verzending. Voor aanvullend ingezonden materiaal dat geen deel uitmaakt van de oorspronkelijk levering van het product, aanvaard de garantieverlener geen aansprakelijkheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 16698

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 16698 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag