Gebruiksaanwijzing MEDION MD 14752

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 14752. Wij hopen dat dit MEDION MD 14752 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 14752 te teleladen.


MEDION MD 14752 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1989 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 14752

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Taste L O A F (Brotgröße) ermöglicht bei den Brotbackprogrammen 1-4 die Wahl zwischen zwei Brotgrößen: S M A L L (Klein) = 750 g, L A R G E (Groß) = 1. Dabei werden die Programmzeiten an die verwendete Teigmenge angepasst. Over deze handleiding Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt, en respecteer in het bijzonder alle veiligheidsaanwijzingen!Het apparaat mag alleen gebruikt worden zoals beschreven in de handleiding. [. . . ] Gebruik de tijdvertraging niet voor recepten die verse ingrediënten bevatten zoals eieren, verse melk, room of kaas. Verdere ingrediënten toevoegen Afhankelijk van het gekozen programma klinkt na de tweede kneedfase een signaal dat u eraan herinnert om verdere ingrediënten (rozijnen, noten enz. Doe het deksel evenwel slechts kort open om te voorkomen dat het deeg instort. Druk daarbij niet op de toets STOP, omdat anders het lopende programma wordt afgebroken. Opmerkingen over het bakproces  Als tijdens de tijdvertragingsfase of de verwarmingsfase de stroomtoevoer kort wordt onderbroken (max. Het bakproces wordt echter volledig afgebroken als vanaf de eerste kneedfase een stroomonderbreking plaatsvindt. ρ Het is volledig normaal als het kijkvenster aan het begin van het bakproces beslaat. Waarschuwingsgeluiden Tijdens het bakproces klinken geluidssignalen: − bij de programma's 1, 2, 3, 4, 5 en 6 na de tweede kneedfase en om aan te geven dat extra ingrediënten (vruchten, noten enz. ) kunnen worden toegevoegd; − aan het einde van een bakfase; − tijdens de opwarmfase en aan het einde van het programma (meerdere geluidssignalen). ρ Er kan rook ontstaan als deeg over de rand van het deegcompartiment heen rijst en de verwarmingsspiraal aanraakt. Als er rook uit het bakgedeelte komt omdat deeg op de verwarmingsspiraal terecht is gekomen, moet u het deksel dichthouden om vlamvorming te vermijden of reeds bestaande vlammen te verstikken. Einde van programma Aan het einde van het bakprogramma klinken meerdere geluidssignalen en wordt op het display 0:00 weergegeven. U kunt de bakproducten tot 60 minuten in het apparaat laten; zij worden door circulerende lucht warmgehouden. Uiterlijk 60 minuten na beëindiging van het programma moeten de bakproducten uit het apparaat worden gehaald. Bakproducten uit het apparaat halen  Schakel het apparaat na beëindiging van het programma met de aan/uit-schakelaar uit en open het deksel. ρ Til het deegcompartiment aan de beugel omhoog, uit het apparaat. Gebruik voor het verwijderen van het deegcompartiment steeds keukenhandschoenen of een lap om brandwonden te vermijden!ρ Maak het bakproduct met behulp van een houten spatel voorzichtig los van de rand van het deegcompartiment. Gebruik voor het losmaken van het bakproduct geen mes of vergelijkbaar voorwerp. Deeghaak losmaken  Als de deeghaak in het bakproduct blijft steken, verwijdert u deze pas nadat het deeg is afgekoeld. ρ Als de deeghaak in het deegcompartiment blijft zitten en niet gemakkelijk los kan worden gemaakt, dompelt u het compartiment eventueel tot 30 minuten lang onder in warm of heet water. Verdere bakprocessen In principe kunt u meteen na beëindiging van het ene bakproces met een volgend bakproces beginnen. [. . . ] € Gebreken die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht of van chemische of elektrochemische inwerking van water. € Gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen, randapparatuur en/of programmatuur. € Defecten als gevolg van inbranding of helderheidsverlies bij plasma- of LCD-producten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik; de precieze handelwijze voor het gebruik van het plasma- of LCD-product vindt de Consument in de gebruiksaanwijzing/handleiding. € Weergavefouten van datadragers die in een niet compatibel formaat dan wel met niet geëigende software opgebouwd zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 14752

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 14752 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag