Gebruiksaanwijzing ME VD-4210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ME VD-4210. Wij hopen dat dit ME VD-4210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ME VD-4210 te teleladen.


ME VD-4210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5193 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ME VD-4210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien. - Als de voedingskabel beschadigd is dient deze te worden vervangen door een andere kabel of een speciale kabelcombinatie, beschikbaar bij de fabrikant of de technische servicedienst. En stekker met zekering 3A of aan de twee draden van de tweefase beschermd met een 3A zekering. In bepaalde omstandigheden kunnen huishoudelijke apparaten gevaarlijk zijn. [. . . ] A) Probeer niet om de filters te controleren terwijl de afzuigkap werkt B) Raak de lampen en de zones vlakbij niet aan als de verlichting lang aan is of kort daarna. G) Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen die toezicht nodig hebben. I) Als de afzuigkap tegelijk met andere apparaten wordt gebruikt die gas of andere brandstoffen verbranden, moet het vertrek goed worden geventileerd. L) Als de reinigingswerkzaamheden niet worden uitgevoerd zoals aangegeven in de handleiding loopt u het risico dat er brand uitbreekt. € Elektrische aansluiting Het apparaat is gemaakt in klasse II (dubbel geïsoleerd), het snoer hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aangesloten te worden. De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden: BRUIN = L fase BLAUW = N nulleiding Als deze niet reeds voorzien is moet u een stekker op het snoer aansluiten die genormaliseerd is voor de belasting die op het typeplaatje is aangegeven. Indien van stekker voorzien moet de afzuigkap zodanig geïnstalleerd worden dat de stekker bereikbaar is. In het geval van een rechtstreekse aansluiting op het elektriciteitsnet moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar plaatsen met een minimale opening tussen de contacten van 3 mm. Deze schakelaar moet berekend zijn op de belasting vermeld op het typeplaatje en moet aan de geldende voorschriften voldoen. € De minimumafstand tussen het oppervlak dat de pannen op het fornuis ondersteunt en de onderkant van de afzuigkap moet minstens 65 cm (Afb. 7) bedragen Indien een verbindingsbuis bestaande uit twee of meer delen gebruikt wordt, dan moet het bovenste gedeelte aan de buitenkant van het onderste gedeelte zitten. € Filterversie De lucht wordt weer in de ruimte afgevoerd via een verbindingsbuis door de kast en aangesloten aan de verbindingsring B (fig. Als de acrylfilters niet van deze teksten voorzien zijn, of indien er metaal/aluminiumfilters in zitten, dan moeten ze, om risico op brand te voorkomen, minimaal eens in de 2 maanden gereinigd worden door de volgende handelingen uit te voeren: - haal het filter van het rooster af en reinig het met een sopje van water en neutraal afwasmiddel, laat het vuil naar buiten komen. de metaalfilters en/of aluminium panelen mogen ook in de vaatwasmachine gereinigd worden. Na verschillende wasbeurten van de aluminium filters kunnen kleurveranderingen optreden. Voert men de aanwijzingen betreft de vervanging of het wassen niet op, dan kan er brandgevaar optreden in de vetfilters. € De koolstoffilters zuiveren de lucht die weer in de ruimte teruggevoerd wordt. De filters kunnen niet gereinigd of geregenereerd worden en moeten minimaal eens in de vier maanden vervangen worden. De koolstofverzadiging hangt af van een al dan niet intensief gebruik van de afzuigkap, van het type keuken en van de regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden. € Reinig regelmatig de ventilator en de andere oppervlakken met een doek gedrenkt in alcohol of in een neutraal, niet schurend afwasmiddel. € De verlichtingsinstallatie is ontworpen om gebruikt te worden tijdens het koken en niet voor langdurige verlichting van de omgeving. 10) Slider zijn de symbolen hieronder weergegeven: A = Schakelaar licht A1 = toets Off A2 = toets On B = Controle snelheid B1 = toets Off B2 = toets EERSTE SNELHEID B3 = toets TWEEDE SNELHEID B4 = toets DERDE SNELHEID • Vervanging van de gloeilampen (Afb. [. . . ] 10) Slider zijn de symbolen hieronder weergegeven: A = Schakelaar licht A1 = toets Off A2 = toets On B = Controle snelheid B1 = toets Off B2 = toets EERSTE SNELHEID B3 = toets TWEEDE SNELHEID B4 = toets DERDE SNELHEID • Vervanging van de gloeilampen (Afb. Voor u de gloeilamp vervangt moet u eerst het vetfilter verwijderen, zoals aangegeven in (Afb. Indien u product niet juist functioneert, raden wij u aan: - te controleren of de stekker goed in het stopcontact zit. Indien u de oorzaak van de onjuiste werking niet kunt vinden: schakel het apparaat uit, sleutel niet aan het apparaat, en schakel de Technische Servicedienst in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ME VD-4210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ME VD-4210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag