Gebruiksaanwijzing MCCULLOCH M56-190AWFPX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MCCULLOCH M56-190AWFPX. Wij hopen dat dit MCCULLOCH M56-190AWFPX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MCCULLOCH M56-190AWFPX te teleladen.


MCCULLOCH M56-190AWFPX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (786 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MCCULLOCH M56-190AWFPX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Inspecteer de plek waar de machine zal worden gebruikt, grondig en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden weggeslingerd. - Bewaar brandstof in blikken die speciaal voor dat doel zijn bestemd. Draai de dop nooit van de benzinetank af of tank nooit terwijl de motor draait of heet is. Com manuals search engine 8 - Als benzine is gemorst, probeer de motor dan niet te starten maar haal de machine van de plaats vandaan waar u benzine heeft gemorst en zorg dat u geen ontstekingsbron teweeg brengt totdat de benzinedampen zijn verdreven. [. . . ] € Til de grasmaaier niet op terwijl u deze start of de motor ervan aanzet, tenzij de grasmaaier dient te worden opgetild om deze te kunnen starten. Til de machine in dit geval niet hoger op dan nodig en til alleen het gedeelte op dat het verst van de bediener is verwijderd. € Steek uw handen of voeten nooit onder of in de buurt van draaiende delen. € Til de grasmaaier nooit op en draag deze nooit terwijl de motor draait. € Zet de machine uit en maak de bougiedraad los: - voordat u opgehoopt materiaal weghaalt of een verstopte afvoer leeg maakt; - voordat u de maaimachine controleert, schoonmaakt of eraan werkt; - nadat u een ongewenst voorwerp heeft geraakt. Inspecteer de maaimachine op schade en voer reparaties uit voordat u de machine weer start en gebruikt; - als de machine abnormaal begint te trillen (onmiddellijk controleren). € Zet de machine uit: - als u de grasmaaier achterlaat; - voordat u brandstof bijvult. € Minder gas tijdens het uitlopen van de motor, en als de motor met een afsluitklep is uitgerust, moet u de brandstoftoevoer aan het einde van het maaien afsluiten. € Trillingsniveaus vermeld in deze handleiding zijn niet aangepast voor blootstelling van de werknemer aan trillingen. Werkgevers dienen de waarden overeenkomstig de blootstelling gedurende 8 uur (Aw) en de limiet voor blootstelling van de werknemer overeenkomstig te berekenen. Onderhoud en Opslag • Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vastgedraaid zodat u er zeker van kunt zijn dat de machine in een veilige bedrijfsstaat verkeert. € Sla de machine nooit in een gebouw op, waar dampen een open vlam of vonk kunnen bereiken, terwijl zich benzine in de tank bevindt. € Laat de motor afkoelen voordat u hem in een besloten ruimte opbergt. € Beperk brandgevaar: houd de motor, geluiddemper, accuruimte en benzine-opslagruimte vrij van gras, bladeren of een overmaat aan smeervet. € Als de brandstoftank afgetapt moet worden, moet dit buiten worden gedaan. De American Academy of Pediatrics adviseert dat kinderen minimaal 12 jaar moeten zijn voordat ze een lopend bediende gazonmaaier gebruiken en minimaal 16 jaar moeten zijn voordat ze een rijdende gazonmaaier gebruiken. € Bij het laden of ontladen van de machine mag de maximaal aanbevolen bedieningshoek van 15° niet worden overschreden. € Draai een geschikte persoonlijke beschermingsuitrusting (Personal Protective Equipment, PPE) tijdens het gebruik van deze machine, inclusief (minimaal) stevige schoenen, een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Cumple las estipulaciones y enmiendas actuales de las directivas y normas que se indican en la tabla de prestaciones del producto. Deze symbolen kunnen op uw machine of in de bij het produkt geleverde documentatie aanwezig zijn. [. . . ] Onderhoud Voordag u begint met schoonmaken, reparaties of afstellen, altijd eerst de bougiekabel losmaken. Als de maaier op de zijkant wordt gelegd, zorg dan dat de bougie naar boven zign gericht. Bij het afstellen en verwijderen van het mes moeten altijd beschermende handschoenen worden gedragen. Schroef het mes er af en breng het naar de werkplaats voor slijpen en balanceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MCCULLOCH M56-190AWFPX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MCCULLOCH M56-190AWFPX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag