Gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CS450 ELITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CS450 ELITE. Wij hopen dat dit MC CULLOCH CS450 ELITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CS450 ELITE te teleladen.


Mode d'emploi MC CULLOCH CS450 ELITE
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MC CULLOCH CS450 ELITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de emissie van de machine wordt aangegeven in het hoofdstuk Technische gegevens en op plaatjes. De gebruiker moet steeds beide handen gebruiken om de kettingzaag te bedienen. Overige op de machine aangegeven symbolen/ plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering op bepaalde markten. Symbolen in de gebruiksaanwijzing: Controle en/of onderhoud moet altijd uitgevoerd worden met uitgeschakelde motor en de stopschakelaar in de STOP-stand. [. . . ] (21) Brandstofpomp, 2: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp tot er brandstof in de balg komt (ten minste 6 keer). de balg hoeft niet helemaal gevuld te worden. (21) Druk de rode chokehendel, 4: Hierdoor wordt de choke uitgeschakeld, die voor het starten van een warme motorkettingzaag niet nodig is. Door de beweging van de start/stop-schakelaar is echter een hoge stationairstand ingeschakeld, waardoor de warme start beter verloopt. Trek aan de starthendel, 5: Pak de voorhandgreep vast met uw linkerhand. Houd de motorkettingzaag op de grond door uw rechtervoet door de achterhandgreep te steken. (22) CS 450 Elite Startpositie, 1: De correcte choke/gashendelinstelling voor warme start wordt verkregen door eerst de chokehendel te verzetten door de rode hendel naar buiten en omhoog te trekken. (23) Decompressieklep, 2: Druk de klep in om de druk in de cilinder te verminderen om zo het starten van de machine te vergemakkelijken. Wanneer de machine gestart is, gaat de klep automatisch terug naar de beginpositie. (23) Brandstofpomp (3): Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp tot er brandstof in de balg komt (ten minste 6 keer). de balg hoeft niet helemaal gevuld te worden. Laat de machine enkele seconden stationair lopen voordat men vol gas geeft. (24) Aan de achterkant van de zaag zit een vereenvoudigde startherinnering met afbeeldingen die de desbetreffende stappen beschrijven. cS 410 Elite • Start de machine nooit binnenshuis. Vergeet niet dat het gevaarlijk is om de uitlaatgassen van de motor in te ademen. Controleer de omgeving en vergewis u ervan dat er geen risico bestaat dat mensen of dieren in contact komen met de snijuitrusting. Hou de motorzaag altijd met beide handen beet. Hou stevig vast zodat uw duimen en vingers de handgrepen van de motorzaag omsluiten. (28) • • Stoppen U stopt de motor door de start/stophendel in te drukken. De start/stopknop gaat automatisch terug naar bedrijfsstand. Om een onbedoelde start te voorkomen, moet daarom altijd het ontstekingsmechanisme van de bougie worden gehaald, wanneer de machine niet onder toezicht staat. Gebruik het combigereedschap dat in de rechterhandbescherming is geïntegreerd, om de cilinderkap los te klikken. [. . . ] - van 8 mei 2000 ”betreffende geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis” 2000/14/EG. Voor informatie betreffende lawaaiemissies, zie hoofdstuk Technische gegevens. De volgende normen zijn van toepassing: EN ISO 12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN ISO 11681-1:2008 Aangemelde instantie: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Zweden, heeft een EG-typecontrole uitgevoerd volgens artikel 12, punt 3b, van de machinerichtlijn (2006/42/EG). De certificaten van de EG-typecontrole volgens bijlage IX hebben nummer: 0404/11/2295 - CS 410 Elite, 0404/11/2296 - CS 450 Elite. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MC CULLOCH CS450 ELITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MC CULLOCH CS450 ELITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag