Gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CS450 ELITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CS450 ELITE. Wij hopen dat dit MC CULLOCH CS450 ELITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CS450 ELITE te teleladen.


MC CULLOCH CS450 ELITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4318 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MC CULLOCH CS450 ELITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de emissie van de machine wordt aangegeven in het hoofdstuk Technische gegevens en op plaatjes. De gebruiker moet steeds beide handen gebruiken om de kettingzaag te bedienen. Overige op de machine aangegeven symbolen/ plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering op bepaalde markten. Symbolen in de gebruiksaanwijzing: Controle en/of onderhoud moet altijd uitgevoerd worden met uitgeschakelde motor en de stopschakelaar in de STOP-stand. [. . . ] Als u brandstof op uzelf of op uw kleding gemorst heeft, trek schone kleding aan. 2 3 46 – Dutch STARTEN EN STOPPEN Starten en stoppen Decompressieklep, 2: Druk de klep in om de druk in de cilinder te verminderen om zo het starten van de machine te vergemakkelijken. Wanneer de machine gestart is, gaat de klep automatisch terug naar de beginpositie. (23) Brandstofpomp, 3: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp tot er brandstof in de balg komt (ten minste 6 keer). Houd de motorkettingzaag op de grond door uw rechtervoet door de achterhandgreep te steken. (22) Trek aan de starthendel, 4: Trek met uw rechterhand aan de starthendel en trek het starterkoord langzaam naar buiten tot u weerstand voelt (starthaken grijpen in) en trek daarna hard en snel totdat de motor aanslaat. Druk de rode chokehendel, 5: Zodra de motor aanslaat, hetgeen u hoort aan een 'plof'-geluid, drukt u de rode chokehendel omlaag. Trek aan de starthendel, 6: Blijf hard aan het koord trekken totdat de motor start. CS 410 Elite Startpositie, 1: De correcte choke/gashendelinstelling voor warme start wordt verkregen door eerst de chokehendel te verzetten door de rode hendel naar buiten en omhoog te trekken. (21) Brandstofpomp, 2: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp tot er brandstof in de balg komt (ten minste 6 keer). (21) Druk de rode chokehendel, 4: Hierdoor wordt de choke uitgeschakeld, die voor het starten van een warme motorkettingzaag niet nodig is. (22) Trek met uw rechterhand aan de starthendel en trek het starterkoord langzaam naar buiten tot u weerstand voelt (starthaken grijpen in) en trek daarna hard en snel totdat de motor aanslaat. Omdat de kettingrem nog steeds geactiveerd is, moet het toerental van de motor zo snel mogelijk terug naar nullast; hiervoor moet u de gasvergrendeling uitschakelen. Uitschakeling vindt plaats door een klein beetje gas te geven via de gashendel. daardoor voorkomt u onnodige slijtage van koppeling , koppelingstrommel en remband. Laat de machine enkele seconden stationair lopen voordat men vol gas geeft. (24) Aan de achterkant van de zaag zit een vereenvoudigde startherinnering met afbeeldingen die de desbetreffende stappen beschrijven. Vergeet niet dat het gevaarlijk is om de uitlaatgassen van de motor in te ademen. Controleer de omgeving en vergewis u ervan dat er geen risico bestaat dat mensen of dieren in contact komen met de snijuitrusting. Hou stevig vast zodat uw duimen en vingers de handgrepen van de motorzaag omsluiten. (28) • • Stoppen U stopt de motor door de start/stophendel in te drukken. Om een onbedoelde start te voorkomen, moet daarom altijd het ontstekingsmechanisme van de bougie worden gehaald, wanneer de machine niet onder toezicht staat. [. . . ] Zaagblad Lengte, duim Steek, duim Spoorbreedte, Maximum aantal mm tanden neuswiel 1, 3 10T Type Ketting Lengte, aandrijfschakels (stuks) 56 13 0, 325 15 0, 325 1, 3 10T 16 0, 325 1, 3 10T 18 0, 325 1, 3 10T Husqvarna H30, Universal Outdoor Accessories CHO 033 Husqvarna H30, Universal Outdoor Accessories CHO 034 Husqvarna H30, Universal Outdoor Accessories CHO 035 Husqvarna H30, Universal Outdoor Accessories CHO 037 64 66 72 Vijlen en vijlmallen van de zaagketting EG-verklaring van overeenstemming (Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaart hierbij dat de McCulloch motorkettingzagen voor bosbouwtoepassingen CS 410 Elite en CS 450 Elite met een serienummer uit 2011 en verder (het jaar met daaropvolgend een serienummer wordt duidelijk aangegeven op het productplaatje), in overeenstemming zijn met de voorschriften in de RICHTLIJN VAN DE RAAD: - van 17 mei 2006 "betreffende machines" 2006/42/EG - van 15 december 2004 ”betreffende elektromagnetische compatibiliteit” 2004/108/EEC. - van 8 mei 2000 ”betreffende geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis” 2000/14/EG. Voor informatie betreffende lawaaiemissies, zie hoofdstuk Technische gegevens. De volgende normen zijn van toepassing: EN ISO 12100-2/A1:2009, CISPR 12:2007, EN ISO 11681-1:2008 Aangemelde instantie: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Zweden, heeft een EG-typecontrole uitgevoerd volgens artikel 12, punt 3b, van de machinerichtlijn (2006/42/EG). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MC CULLOCH CS450 ELITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MC CULLOCH CS450 ELITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag