Gebruiksaanwijzing MAKITA MAK-DCM500Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MAKITA MAK-DCM500Z. Wij hopen dat dit MAKITA MAK-DCM500Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MAKITA MAK-DCM500Z te teleladen.


MAKITA MAK-DCM500Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1773 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MAKITA MAK-DCM500Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leg het niet op of dichtbij de kookplaat van een elektrisch of gasfornuis en niet in of naast een hete oven. Maak altijd eerst het snoer met de stekker aan het apparaat vast en steek daarna de stekker in het stopcontact. Voor losmaken schakelt u eerst het apparaat “uit” en dan trekt u de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet voor enig ander doel dan waarvoor het bestemd is. [. . . ] (2) Bewaar de accu niet in een doos samen met andere metalen voorwerpen zoals spijkers, sleutels of kleingeld, enz. Kortsluiting van de accu kan leiden tot een overmatige stroomsterkte, oververhitting, brandgevaar en zelfs defecten. Berg het apparaat en de accu niet op in een omgeving waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger. Werp een opgebruikte accu nooit in het vuur, ook al is de accu zwaar beschadigd of helemaal onbruikbaar. Volg de plaatselijk geldende voorschriften voor het inleveren of wegwerpen van accu’s. Staak altijd het gebruik van het apparaat en laad de accu op wanneer u merkt dat het apparaat minder stroom krijgt. Een accu die heet geworden is, laat u eerst afkoelen voordat u die oplaadt. Laad de accu zeker elk half jaar een keer op, ook als u deze geruime tijd lang niet gebruikt. 29 Symbolen De volgende symbolen worden gebruikt voor dit apparaat. Maakt u zich bekend met de betekenis ervan voordat u het in gebruik neemt. Overstroomopening • Alleen voor landen van de EU Geef elektrische apparatuur of accu’s niet met het huishoudelijk afval mee!Volgens de Europese richtlijnen inzake oude elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu’s inclusief opgebruikte batterijen en accu’s, en de tenuitvoerlegging daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen opgebruikte elektrische apparaten, accu’s en batterijen gescheiden te worden ingezameld, om te worden verwerkt door een recyclebedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. TECHNISCHE GEGEVENS Model DCM500 Wisselstroom (zie voor de bedrijfsspanning het naamplaatje op het apparaat), 50-60 Hz of 18 V gelijkstroom (met een BL1830 of BL1840 accu) 150 ml 222 x 115 x 214 mm 0, 9 kg zonder snoer, accu 1, 7 kg inclusief accu VOORBEREIDINGEN Stroomvoorziening Capaciteit waterreservoir Afmetingen (l/b/h) Gewicht Voor het eerste gebruik van het apparaat of nadat het lang opgeborgen is geweest, verricht u de volgende stappen: 1. Veeg de buitenkant van het apparaat schoon en was het filter en de filterhouder (volgens de aanwijzingen onder het hoofdje REINIGEN). Om alle eventuele enige aanslag van het apparaat te verwijderen, giet u 150 ml koud water in het waterreservoir en gaat u te werk als voor het koffiezetten (zie onder KOFFIE ZETTEN) zonder gemalen koffie in het filter, totdat het waterreservoir leeg is. € Vanwege ons voortgaand onderzoeksen ontwikkelingsprogramma kunnen de hier vermelde technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. D) Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomingang van het apparaat en steek dan de stekker in het stopcontact. LET OP • Zorg dat het netsnoer en de accuhouder niet allebei tegelijk op de stroomingangen van het apparaat zijn aangesloten. € De bijgeleverde stroomsnoeren zijn allebei kort, om het risico van verward raken of struikelen over een langer snoer te voorkomen. Als u gebruik maakt van een langer stroomsnoer of een verlengsnoer: - Wees altijd erg voorzichtig bij het gebruik van een langer stroomsnoer of een verlengsnoer. - Gebruik een los verkrijgbaar stroomsnoer of verlengsnoer met een stroomcapaciteit die tenminste even groot is als het stroomverbruik van het apparaat. A)  VOORZICHTIG • Schakel altijd het apparaat uit voordat u de accu er op aanbrengt of er van verwijdert. [. . . ] € Nadat de koffiezetcyclus is voltooid, moet u tenminste 5 minuten wachten voordat u de filterhouder kunt verwijderen. € Als u een nieuwe koffiezetcyclus wilt starten, wacht u tenminste 5 minuten voordat u opnieuw koud water in het reservoir giet. Anders kunnen er stoom en heet water vrijkomen waardoor u brandblaren zou kunnen oplopen. 31 REINIGEN Bij zorgvuldig onderhoud kan uw apparaat jarenlang prima prestaties leveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MAKITA MAK-DCM500Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MAKITA MAK-DCM500Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag