Gebruiksaanwijzing MAKITA ELM3311

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MAKITA ELM3311. Wij hopen dat dit MAKITA ELM3311 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MAKITA ELM3311 te teleladen.


MAKITA ELM3311 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2877 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MAKITA ELM3311

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VERKLARING VAN DE SYMBOLEN OP HET PRODUCT Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u deze grasmaaier gaat gebruiken en bewaar het op een veilige plek om deze later te kunnen raadplegen. Haal de stekker uit het stopcontact vóór elke onderhoudsbeurt of als het netsnoer beschadigd is. WAARSCHUWING: Als een veiligheidswaarschuwing niet wordt nageleefd kan dit ernstig letsel voor u of anderen tot gevolg hebben. Volg altijd de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen op om het risico van brand, elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen. [. . . ] - voordat u de grasmaaier controleert, reinigt of er werkzaamheden aan gaat verrichten. Controleer of de grasmaaier beschadigd is en laat deze indien nodig repareren voordat u de grasmaaier opnieuw gaat starten en gebruiken. 25) Laat de bouten en de schroeven vastgedraaid zitten om er zeker van te zijn dat het gereedschap altijd op een veilige manier gebruiksklaar is. 28) Gebruik de grasmaaier niet met een beschadigd of versleten netsnoer. 29) Steek geen beschadigd netsnoer in het stopcontact of raak een beschadigd netsnoer niet aan voordat de stekker uit het stopcontact is getrokken. Bij een beschadigd netsnoer is het mogelijk in aanraking te komen met delen die onder stroom staan. 30) Raak het maaimes niet aan voordat het netsnoer is losgekoppeld van de voeding en het maaimes volledig tot stilstand is gekomen. Het maaimes kan het netsnoer beschadigen waardoor het mogelijk is in aanraking te komen met delen die onder stroom staan. De stekker uit het stopcontact trekken): - iedere keer als u de grasmaaier onbeheerd achterlaat; - voordat u een verstopping opheft; - voordat u het gereedschap controleert, reinigt of er werkzaamheden aan gaat verrichten; - na het raken van een vreemd voorwerp; - als de grasmaaier op ongebruikelijke manier begint te trillen. 33) Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het gereedschap spelen. 34) Dit gereedschap is niet geschikt voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring, behalve indien zij instructies hebben gehad en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 35) Wanneer het netsnoer is beschadigd moet het vervangen worden door een speciaal snoer of snoersamenstel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn service-agentschap. 36) Aanwijzingen voor het veilig gebruik van het apparaat, inclusief de aanbeveling dat het apparaat gevoed moet worden via een aardlekschakelaar (RCD) met een lekstroom van maximaal 30 mA. 37) Wees voorzichtig tijdens het afstellen van de grasmaaier om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken tussen het bewegende maaimes en een vast onderdeel van de grasmaaier. 29 38) Laat het gereedschap altijd eerst afkoelen voordat u hem opbergt. 39) Let er bij het onderhouden van het maaimes op dat ondanks dat de aandrijving is uitgeschakeld, het maaimes nog steeds kan bewegen. 41) Wees voorzichtig tijdens het afstellen van het gereedschap om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken tussen het bewegende maaimes en een vast onderdeel van het gereedschap. 42) Controleer voor gebruik het netsnoer en verlengsnoer op tekenen van beschadiging of slijtage. Als het snoer tijdens gebruik beschadigd raakt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken. rAAK HET SNOER NIET AAN VOORDAT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT IS GETROKKEN. Gebruik het gereedschap niet als het netsnoer beschadigd of versleten is. 43) Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicecentrum of een soortgelijke, vakbekwame persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. [. . . ] Als het snoer tijdens gebruik beschadigd raakt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken. rAAK HET SNOER NIET AAN VOORDAT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT IS GETROKKEN. Gebruik het gereedschap niet als het netsnoer beschadigd of versleten is. 2012 LET OP: Als deze tabel geen oplossing biedt voor de problemen, kunnen ze alleen verholpen worden door een erkend Makita-servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MAKITA ELM3311

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MAKITA ELM3311 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag