Gebruiksaanwijzing MAGIMIX PIXIE 11725

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MAGIMIX PIXIE 11725. Wij hopen dat dit MAGIMIX PIXIE 11725 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MAGIMIX PIXIE 11725 te teleladen.


MAGIMIX PIXIE 11725 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2349 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MAGIMIX PIXIE 11725

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het veilige gebruik van de machine Werkomgevingen; door gasten en de risico's begrijpen die er mee Deze machine mag enkel D e fabrikant aanvaardt geen enkele randen en zorg dat ze niet bekneld D eze machine is bedoeld voor de gebruikt door kinderen vanaf acht aansprakelijkheid en de garantie raakt of naar beneden hangt. Bereiding van recepten volgens jaar indien ze instructies hebben is niet van toepassing bij enige · Water, koffie, ontkalkingsmiddel en samen en kan resulteren in Helemaal dicht en open deze in De machine mag tijdens elektrocutie. Dient deze door de fabrikant, een gebruik niet in een kast worden · Bedrijf vervangen te worden om elk · P laats nooit uw vingers in G ebruik de machine niet als de tijd niet gebruikt. Stekker te trekken - niet aan de Bedraagt, of die geschikt is voor het machineonderhoud de stekker uit achter tijdens gebruik. [. . . ] Vul het reservoir met water en plaats een capsule Houd de espresso of de lungo-knop ingedrukt. Laat de knop los bij het bereiken van het Om naar de leegmaakstand te gaan, houd de espresso- en de lungo-knop gelijktijdig in om de machine uit te schakelen. Houd de espresso- en de lungo-knop gelijktijdig De machine schakelt zich automatisch uit. De lampjes knipperen 3 keer snel achter elkaar om herstel van de fabrieksinstellingen te bevestigen. Tijdens het opwarmen knipperen de lampjes normaal, totdat de machine klaar is voor gebruik. Maak de uitloop van het extractiesysteem regelmatig schoon met een vochtige doek. Deze onderhoudshandeling neemt ongeveer 15 minuten in beslag Lees de aanwijzingen op de verpakking van het ontkalkingsmiddel aandachtig door en houd u aan de voorgeschreven ontkalkingsintervallen in de tabel op pagina 27 Verwijder de capsule uit de houder en sluit de Maak de lekbak en het capsule- Druk de beide bedieningstoetsen gelijktijdig in Druk op de lungo knop en wacht totdat het Indicatielichtjes branden constant: klaar voor en houd ze 3 seconden vast. Vul het waterreservoir met de opgevangen Leeg het waterreservoir en spoel het goed om. Ontkalkingsoplossing uit het bakje en herhaal de Vul het reservoir vervolgens met drinkwater. Herhaal stap 10 en 11 nog één keer wanneer de watertank leeg is. We adviseren de Nespresso ontkalkingssets die verkrijgbaar zijn via Nespresso te gebruiken, aangezien deze specifiek gemaakt zijn voor uw machine. Gebruik geen andere producten (zoals azijn) die de smaak van uw koffie negatief beïnvloeden. In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe vaak u uw machine moet ontkalken voor optimale prestaties - intervallen zijn gebaseerd op de hardheid van het drinkwater. Voor eventuele aanvullende informatie over het ontkalken van uw machine kunt u contact opnemen met Nespresso. De capsuleklem laat zich niet volledig Maak het opvangbakje voor gebruikte capsules leeg/Controleer of er een capsule in de machine vastzit. Er komt geen koffie, maar alleen water Neem bij problemen contact op met Nespresso. Uit de machine (terwijl er wel een De machine schakelt zichzelf uit. De machine schakelt zichzelf 9 minuten na laatste gebruik uit om energie te besparen. Neem voor aanvullende informatie, bij problemen of voor advies contact op met Nespresso. De contactgegevens van Nespresso zijn opgenomen in de map «Welkom bij Nespresso» die u aantreft in de machineverpakking of te lezen op de website www. [. . . ] Het transport van het apparaat naar een Klantenservice of een winkel is voor rekening van de eigenaar. Voor alle service inzake Magimix Nespresso verzoeken wij u 24/7 contact op te nemen met de Nespresso Club Service via het gratis 0800- nummer 0800 022 23 20 of per gratis fax 0800 329 63 77. Vanaf de aankoopdatum heeft u 2 jaar garantie op de onderdelen en op het arbeidsloon van het apparaat. Van deze garantie is uitgesloten, schade tengevolge van: vallen of stoten, verkeerde behandeling, niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, reparatie uitgevoerd door onbevoegde personen, onvoldoende onderhoud of reiniging, externe gebeurtenissen (brand, overstroming enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MAGIMIX PIXIE 11725

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MAGIMIX PIXIE 11725 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag