Gebruiksaanwijzing MACLAREN TECHNO XLR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MACLAREN TECHNO XLR. Wij hopen dat dit MACLAREN TECHNO XLR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MACLAREN TECHNO XLR te teleladen.


MACLAREN TECHNO XLR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2489 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MACLAREN TECHNO XLR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nl BELANGRIJKE VEILIGHEIDSHERINNERING: LEES DIT DOOR Wanneer u de instructies in de Gebruikershandleiding alsook de daarin opgenomen veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen en deze volledig begrijpt, kunt u nu het rode veiligheidskoord van uw Buggy verwijderen. Heeft u nog niet ieder aspect van de Gebruikershandleiding en de daarin opgenomen veiligheidswaarschuwingen, die nageleefd moeten worden, begrepen, dan moet u deze Buggy niet gebruiken totdat u verduidelijking van de betreffende kwesties heeft gekregen door: 1. [. . . ] 1 WAARSCHUWING Gebruik een veiligheidstuigje zodra uw kind zonder steun kan zitten. € Draag nooit meerdere kinderen, goederen of accessoires in of op dit wagentje, behalve welke in deze brochure zijn beschreven. € Let: Het wagentje kan kantelen wanneer deze te zwaar wordt beladen. Als u dit niet doet, kunnen de buggy en de inhoud van het boodschappennet beschadigd raken. wAARSCHUWING Alles wat over de handgrepen wordt gehangen tast de stabiliteit van de kinderwagen/ wandelwagen aan. 1 WAARSCHUWING Gebruik het kruisriempje altijd in combinatie met het tailleriempje. 7• WAARSCHUWING Controleer vóór gebruik of de vergrendelingsmechanismen van de kinderwagen of het zitgedeelte op de juiste manier zijn vastgezet. De stabiliteit van de kinderwagen wordt nadelig beïnvloed door harde winden, wanneer de regenhoes is bevestigd. Daarom dient de kinderwagen altijd stevig door een volwassene vastgehouden te worden. De regenhoes dient te worden verwijderd wanneer u binnen bent of wanneer het warm is. WAARSCHUWING Dit zitje is niet geschikt voor kinderen onder 6 maanden. • De maximale draagcapaciteit van de zak aan de kap is 0 , 5 kg (indien aanwezig). [. . . ] € Stel de buggy niet bloot aan hitte, bijvoorbeeld van een verwarmingselement of in het directe zonlicht. Maclaren behoudt zich het recht voor om ontwerpwijzigingen in haar producten door te voeren als onderdeel van het programma voor voortdurende ontwikkeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MACLAREN TECHNO XLR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MACLAREN TECHNO XLR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag