Gebruiksaanwijzing LOWRANCE LVR-880 EU INSTALLATION MANUAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LOWRANCE LVR-880 EU. Wij hopen dat dit LOWRANCE LVR-880 EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LOWRANCE LVR-880 EU te teleladen.


LOWRANCE LVR-880 EU INSTALLATION MANUAL: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2825 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LOWRANCE LVR-880 EU INSTALLATION MANUAL (2822 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LOWRANCE LVR-880 EUINSTALLATION MANUAL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 988-0158-061 www. lowrance. com LVR-880 US LVR-880 EU VHF Radio Gebruiksaanwijzing Copyright © 2008 Navico Alle rechten voorbehouden. Lowrance® is een gedeponeerd handelsmerk van Navico Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag worden gecopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, doorgegeven of verdeeld, voor welk doel dan ook, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege Lowrance Electronics. Elke niet geoorloofde commerciële distributie van deze handleiding is ten strengste verboden. Lowrance Electronics behoud zich het recht voor om ten alle tijde en zonder voorafgaande waarschuwing haar bedrijfspolitiek, regelingen en bijzondere aanbiedingen te wijzigen. [. . . ] Gebruik de kanaalkeuze knop OF de toetsen + of - om de naam van het kanaal dat u wil wijzigen weer te geven en druk vervolgens op ENT. Druk op ENT (herhaaldelijk indien nodig) om de bevestiging YES/NO weer te geven. Druk op ENT om de nieuwe kanaalnaam of het wissen van de bestaande naam te bevestigen. 2. 6. 32 Lowrance - LVR-880 Gebruiksaanwijzing 4-3 Belvolume (RING VOLUME) Een aangename tweevoudige beltoon weerklinkt wanneer een inkomende DSC oproep wordt ontvangen. U kan het volume ervan wijzigen. RADIO SE UP UIC CH NAME RING VOLUME RING VOLUME HIGH LOW 1. Kies HIGH (luid) of LOW (zacht) en druk vervolgens op ENT. 4-4 Toetstoonvolume (KEY BEEP) U kan het volume van de toetstonen instellen of volledig uitschakelen. RADIO SE UP CH NAME RING VOLUME KEY BEEP KEY BEEP HIGH LOW OFF 1. Kies de gewenste instelling en druk vervolgens op ENT. 4-5 Eénheden instellen (UNITS) U kan uw favoriete maateenheid voor afstand en kruisspoorfout instellen. RADIO SE UP RING VOLUME KEY BEEP UNI S UNI S ME RIC NAU ICAL SAUE 1. Kies de gewenste éénheid en druk vervolgens op ENT. 4-6 Interne luidsprekers (INT SPEAKER) U kan de interne luidspreker van de radio inschakelen (ON) of uitschakelen (OFF). De externe luidspreker is steeds ingeschakeld (ON) zodra een luidspreker via de stekker van het toestel wordt aangesloten. Opmerking: Om het gebruik van een stereo versterker in combinatie met de FM stereo radio toe te laten moet de interne luidspreker worden uitgeschakeld (OFF). Lowrance - LVR-880 Gebruiksaanwijzing 33 RADIO SE UP KEY BEEP UNI S IN SPEAKER IN SPEAKER ON OFF 1. Kies OFF (uitgeschakeld) of ON (ingeschakeld) en druk op ENT om de parameter de activeren en terug te keren naar het menu. 4-7 Het voorrangskanaal instellen (WATCH MODE) Alleen LVR-880 US. Indien u gebruik maakt van de USA of CANADA kanaalbanken, kan u het voorrangskanaal instellen op zowel CH16 als CH09 en bovendien het werkkanaal scannen, vergelijkbaar met een TRI WATCH systeem. RADIO SE UP UNI S IN SPEAKER WA CH MODE WA CH MODE ONLY 16 16CH + 9CH 1. Kies de gewenste instelling en druk vervolgens op ENT. 4-8 Stormalarm (WX ALERT) Alleen LVR-880 US. Gebruik WX ALERT om uw favoriete instellingen betreffende stormalarm op te slaan. Het NOAA-agentschap beschikt over verschillende meteorologische kanalen in de USA en CANADA kanaalbanken. Indien zware weersomstandigheden zoals stormen of orkanen worden voorspeld, verzend het NOAA een stormalarm via 1050Hz. De meteorologische dienst (Weather Radio Service - NWR) van het NOAA werkt samen met het Noodalarmsysteem (Emergency Alarm System - EAS) om stormalarmberichten uit te zenden voor specifieke gebieden of specifieke weersomstandigheden. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal coderingssysteem, gekend onder de naam SAME (Specific Area Message Encoding) om deze berichten te versturen. Elke zender van de meteorologische (NWR) van het NOAA wordt geïdentificeerd door een unieke SAME code van 6 cijfers. Elke zender gebruikt één van zeven mogelijke frequenties. Opmerking: Om het SAME alarm in te schakelen, moet een SAME CODE (regionale ID) worden geselecteerd en ingeschakeld (ON) (zie hoofdstuk 4-8-2). 34 Lowrance - LVR-880 Gebruiksaanwijzing 4-8-1 TONE ALERT Alleen LVR-880 US. Als TONE ALERT is ingeschakeld (ON) en de alarmtoon van 1050Hz wordt verzonden door het NOAA, wordt deze automatisch gedetecteerd en weerklinkt het alarmsignaal. [. . . ] In Nederland wordt dit kanaal gebruikt voor plaatselijke communicatie tijdens petroleumpollutie-operaties op de Noordzee en veiligheidsberichten voor de Noordzee, de Waddenzee, het Ijsselmeer, Ooster- en Westerschelde. Dit kanaal mag enkel worden gebruikt voor de categorie aan-boord/aan-boord communicatie. Dit kanaal mag enkel worden gebruikt voor communicatie tussen zeeschepen en deelnemende landstations in geval van nood- en veiligheidscommunicaties binnen de maritieme zones. In de onder punt 1. 1. 2 aangegeven landen mag dit kanaal enkel worden gebruikt voor de categorie nood, veiligheid en oproepen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LOWRANCE LVR-880 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LOWRANCE LVR-880 EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag