Gebruiksaanwijzing LOWRANCE LVR-250 INSTALLATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LOWRANCE LVR-250. Wij hopen dat dit LOWRANCE LVR-250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LOWRANCE LVR-250 te teleladen.


LOWRANCE LVR-250 INSTALLATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1186 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LOWRANCE LVR-250 INSTALLATION GUIDE (1797 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LOWRANCE LVR-250INSTALLATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 988-0158-051 www. lowrance. com LVR-250 VHF-radio Installatie- en gebruiksinstructies Copyright © 2008 Navico Alle rechten voorbehouden. Lowrance® is een gedeponeerd handelsmerk van Navico Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag worden gecopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, doorgegeven of verdeeld, voor welk doel dan ook, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege Lowrance Electronics. Elke niet geoorloofde commerciële distributie van deze handleiding is ten strengste verboden. Lowrance Electronics behoud zich het recht voor om ten alle tijde en zonder voorafgaande waarschuwing haar bedrijfspolitiek, regelingen en bijzondere aanbiedingen te wijzigen. [. . . ] In dit voorbeeld wordt de kanaalnaam TELEPHONE die is verbonden met kanaal 01 gewijzigd in PHONE1. Druk op ENT (herhaaldelijk indien nodig) om de bevestiging YES/NO weer te geven. Druk op ENT om de nieuwe kanaalnaam of het wissen van de bestaande naam te bevestigen en druk vervolgens op EXIT om terug te keren naar het menu. 3. 4. 5. 3-4 Volume van de bel en de geluidssignalen (RING VOLUME) en (KEY BEEP) Stel het volume van de geluidssignalen voor inkomende oproepen (RING VOLUME) en/of waarschuwingssignalen (KEY BEEP) in op HIGH (luid) of LOW (gedempt): RADIO SETUP CH NAME >RING VOLUME KEY BEEP 1. RING VOLUME >HIGH LOW KEY BEEP >HIGH LOW OFF Kies RADIO SETUP en vervolgens RING VOLUME of BEEP VOLUME. (De geluidssignalen kunnen volledig worden uitgeschakeld via de optie KEY BEEP en vervolgens OFF. ) Druk op ENT om de volumeregeling de activeren en terug te keren naar het menu. Lowrance - LVR-250 Installatie- en gebruikshandleiding 31 3-5 Interne luidsprekers (INT SPEAKER) U kan de interne luidsprekers inschakelen (ON) of uitschakelen (OFF). De externe luidspreker is steeds ingeschakeld (ON) zodra een luidspreker via de stekker van het toestel wordt aangesloten. RADIO SETUP RING VOLUME KEY BEEP >INT SPEAKER INT SPEAKER >ON OFF 2. Kies OFF (uitgeschakeld) of ON (ingeschakeld) en druk op ENT om de parameter de activeren en terug te keren naar het menu. 3-6 Het voorrangskanaal instellen (WATCH MODE) Indien u beschikt over een LVR-250 EU, is de scan-modus vergelijkbaar met het dual watchsysteem en worden het voorrangskanaal en het werkkanaal om de beurt gescand. CH16 is het voorrangskanaal, maar indien u beschikt over een LVR-250 US en deze gebruikt op de USA of CANADA kanaalbank, kan u het voorrangskanaal instellen op zowel CH16 als CH09 en bovendien het werkkanaal scannen: 1. Kies ONLY 16CH voor de DUAL INT SPEAKER 16CH+9CH WATCH-modus of 16CH+9CH voor >WATCH MODE de TRI WATCH-modus. 3-7 Stormalarm (WX ALERT) Enkel LVR-250 US Het NOAA-agentschap beschikt over verschillende meteorologische kanalen in de USA en CANADA kanaalbanken. Indien zware weersomstandigheden zoals stormen of orkanen worden voorspeld, verzend het NOAA een stormalarm via 1050Hz. Kies OFF (uitgeschakeld) of ON WATCH MODE >OFF (ingeschakeld) en druk op ENT om >WX ALERT de parameter de activeren en terug te keren naar het menu. Druk op gelijk welke toets om het vocale stormalarmbericht te beluisteren. 32 Lowrance - LVR-250 Installatie- en gebruikshandleiding 3-8 NMEA-protocol (COM PORT) Deze radio gebruikt het NMEA0183-protocol om GPS-gegevens van een compatibel GPStoestel te ontvangen. De radio kan via het NMEA-protocol met een aantal instrumenten worden verbonden. Kies CHECKSUM OFF (uitgeschakeld) WATCH MODE CHECKSUM of ON (ingeschakeld) en druk op ENT WX ALERT >ON om de parameter de activeren en >COM PORT OFF terug te keren naar het menu. De COM-poort gebruikt een overdrachtsnelhaid van 4800 Baud en kan de volgende GPSketens verwerken: RMC, GGA, GLL, GNS. Bovendien kan deze radio de volgende DSC NMEA gegevens zenden: DSC (voor DSC-oproep), DSE (voor verbeterde positie). Lowrance - LVR-250 Installatie- en gebruikshandleiding 33 Hoofdstuk 4 - Menu DSC SETUP. WAARSCHUWING Een geldige MMSI-identificatie moet in deze radio worden ingevoerd voor deze DSCfuncties kunnen worden gebruikt. Zie onder voor instructies betreffende de invoer van uw MMSI-identificatie. 4-1 DSC SETUP - Menu-opties De MENU-toets geeft toegang tot de volgende opties: De MMSI-identificatie invoeren. (Indien u geen USER MMSI MMSI-identificatie heeft, zie Bijlage D. ) De naam en/of details van een groep invoeren of wijzigen. De ATIS MMSI-identificatie invoeren of wijzigen (enkel LVR-250 EU) ATIS MMSI Zie hoofdstuk 4-5. De ATIS-functie in- of uitschakelen (enkel LVR-250 EU) ATIS FUNC Zie hoofdstuk 4-5. [. . . ] Dit kanaal zal worden gebruikt voor een wereldwijd automatisch schip-identificatie- en bewakingssysteem (AIS) voor zeevaart en binnenvaart. Alle bestaande toestellen dienen te kunnen werken op dit kanaal binnen een periode van tien jaar na het in voege treden van deze overeenkomst Na toelating van de bevoegde autoriteiten, kan dit kanaal worden gebruikt voor bijzondere evenementen met een tijdelijk karakter. In de Tsjechische Republiek wordt dit kanaal gebruikt voor de categorie nautische informatie. Lowrance - LVR-250 Installatie- en gebruikshandleiding 63 d. q. r. In de Tsjechische Republiek wordt dit kanaal gebruikt voor de categorie schiphavenautoriteiten. D-1 Bijzondere kanalen 2 CH 00 1 M1 M2 31 96H L1 L2 L3 F1 F2 F3 AIS1 AIS2 ZENDEN (MHz) 156. 000 157. 425 161. 425 157. 550 162. 425 155. 500 155. 525 155. 650 155. 625 155. 775 155. 825 161. 975 162. 025 ONTVANGST (MHz) 156. 000 157. 850 161. 425 162. 150 162. 425 155. 500 155. 525 155. 650 155. 625 155. 775 155. 825 161. 975 162. 025 TYPE VERKEER Gebruiker VK kustwacht VK jachthavens kanaal M1 VK jachthavens kanaal M2 INT'L, Duplex (Nederland) INT'L (België) INT'L (Scandinavië) INT'L (Scandinavië) INT'L (Scandinavië-Uitg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LOWRANCE LVR-250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LOWRANCE LVR-250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag