Gebruiksaanwijzing LG XC62

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG XC62. Wij hopen dat dit LG XC62 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG XC62 te teleladen.


Mode d'emploi LG XC62
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG XC62 (2303 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG XC62

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] W1_XC62_DUT_MFL38289224 DUTCH MODELLEN : XC62 Uw hifisysteem heeft tal van mogelijkheden Geluid van cd's of de radio op de band opnemen Ga naar pagina 8. Mij in slaap wiegen en op tijd wekken Ga naar pagina 5 en 9. Inhoud Installeren 3 Wat u over de speler moet weten 4 Wat u over de afstandsbediening moet weten 5 Cd's beluisteren 6 Een draagbare usb-speler aansluiten 6 Wat u over mp3/wma moet weten 6 Cassettes beluisteren 7 Naar de radio luisteren 7 Opnemen 8 Naar muziek van een draagbare speler luisteren 8 EIGEN VOORKEUR 9 De klok instellen 9 Uw speler als wekker gebruiken 9 Veiligheidsmaatregelen 10 Problemen oplossen 11 Specificaties 11 Cd's en cassettes afspelen Ga naar pagina 6 en 7. Allerlei externe apparaten afspelen Ga naar pagina 8. Platenspeler Draagbare cd-speler Mp3-speler Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt. 2 MICRO HIFISYSTEEM ] GEBRUIKERSHANDLEIDING Installeren 1 Sluit de luidsprekerkabels op de speler aan Sluit de kabels van de linkse luidspreker aan op het aansluitpunt dat aangegeven is met L (links) + (plus) en ­ (min). Sluit de kabels van de rechtse luidspreker aan op het aansluitpunt dat aangegeven is met R (rechts) + (plus) en ­ (min). U kunt de kabels op de speler aansluiten door de vier rechthoekige vingernokjes aan de achterkant van de speler naar beneden te drukken. [. . . ] Druk op PROGRAM/MEMO om alle opgeslagen stations te wissen. Kies een "presetnummer" (voorkeurnummer) voor een radiostation Door op TUNE. -/TUNE. + op het frontpaneel of op TUN. - /TUN. + op de afstandsbediening te drukken kiest u uw favoriete radiostations. Druk op PROGRAM/MEMO en het station gaat knipperen. Druk op de afstandsbediening op PRESET/FOLDER om het gewenste presetnummer te selecteren. Druk op PROGRAM/MEMO om het op te slaan. Slechte fm-ontvangst verbeteren Druk op ST. /MONO. Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar mono waardoor de ontvangst doorgaans verbetert. Cassettebanden beluisteren - talloze mogelijkheden Terugspoelen en vooruitspoelen Nadat u tijdens afspelen of na stoppen op bb/BB hebt gedrukt kunt u op elk gewenst punt op b of B drukken. Informatie over uw radiostations bekijken ­ OPTIE Naar de radio luisteren Zorg ervoor dat de fm- en am-antennes aangesloten zijn. Een radiostation `opslaan': Op het display verschijnt een presetnummer. Een `opgeslagen' station selecteren: 5. Druk hierop om uw keuze te bevestigen: U kunt totaal 50 radiostations opslaan. FUNCTION TUNE. -/ TUNE. + OP AFSTANDSBEDIENING FUNCTION TUN. -/ TUN. + PROGRAM/MEMO PRESET/FOLDER PROGRAM/MEMO De fm-tuner is voorzien van de Radio Data System (RDS)-mogelijkheid. Deze functie toont de letters RDS op het display evenals informatie over het radiostation waarnaar u luistert. Druk op de afstandsbediening meermaals op RDS om de informatie weer te geven. PTY - Programme Type, zoals Nieuws, Sport, Jazz Music. RT - Radio Text, de naam van het radiostation. CT - Time Control, de juiste tijd op de plaats van het radiostation. PS - Programme ServiceName, de naam van het programmakanaal. Door op PTY te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meermaals op PTY te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Houd PTY SEARCH (Programmatype zoeken) ingedrukt. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. [. . . ] U dient, voor een correct gebruik van dit product, De gebruikers- Handleiding aandachtig door te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Indien het apparaat onderhoud nodig heeft, neem contact op met een goedgekeurd service centrum. Het gebruik van controles, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan gespecificeerd hierin kunnen leiden gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG XC62

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG XC62 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag