Gebruiksaanwijzing LG XA-66

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG XA-66. Wij hopen dat dit LG XA-66 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG XA-66 te teleladen.


Mode d'emploi LG XA-66
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG XA-66 (1014 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG XA-66

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Micro Hifi-systeem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. XA66 (XA66, XAS66F) P/NO : MFL67161642 XA66-D0U-ADEULL-DUT. indd 1 11. 23 4:31 2 Aan de slag Veiligheidsinformatie 1 Aan de slag LET OP Schokgevaar!NIET OPENEN LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. [. . . ] Of Druk een paar keer kort achter elkaar op TUN. U kunt het volume aanpassen door de knop VOLUME op het frontpaneel te verdraaien of door op de afstandsbediening een paar keer op VOLUME W/S te drukken. Alle opgeslagen stations verwijderen 1. Houd PROGRAM/MEMO twee seconden ingedrukt. ERASE ALL (alles wissen) knippert om het scherm van de beeldscherm. Druk op PROGRAM/MEMO om alle opgeslagen stations te wissen. Slechte FM-ontvangst verbeteren Druk op de afstandsbediening op d/M. Hierdoor wordt de tuner van stereo naar mono gewijzigd en wordt normaliter ontvangst verbeterd. 3 Bedienen Informatie over een radiostation bekijken De FM tuner wordt geleverd werd met RDS (Radio Data System). Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Door herhaaldelijk op RDS om te bladeren door de verschillende gegevenstypes. PS De naam van het kanaal (Programmaservice wordt op het scherm naam) getoond. PTY (Herkenning Jazz of Nieuws) wordt op het programmatype) scherm getoond. Een tekstbericht met speciale informatie van het station dat uitzendt, wordt getoond. Deze tekst kan rollen over het scherm. Radiostations programmeren U kunt 50 FM-stations vooraf programmeren. Zet het volume heel laag voordat u gaat afstemmen. Druk op FUNCTION tot FM op het beeldscherm verschijnt. Selecteer de gewenste frequentie door op TUN. Druk op PROGRAM/MEMO Op het beeldscherm knippert nu een voorgeprogrammeerde stationsfrequentie. Druk op PRESET W/S om de gewenste voorgeprogrammeerde frequentie te selecteren. Druk op PROGRAM/MEMO Het radiostation wordt opgeslagen. Herhaal stap 2 t/m 5 om andere stations op te slaan. Om te luisteren een voorkeurzender, drukt u op PRESET W/S. RT (Radiotekst) Dit toont de tijd en datum CT (Tijd bestuurd zoals uitgezonden door het door het station) station. Door op RDS te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. [. . . ] (Zie pagina 17) De disk is ondersteboven in het apparaat geplaatst. Plaats de schijf met het label of de bedrukte kant naar boven. De antenne staat verkeerd of is niet goed aangesloten. Stel het anders op. 4 Problemen oplossen Nauwkeurig afstemmen op radiostations is niet mogelijk. De signaalsterkte van het radiostation is te zwak. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG XA-66

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG XA-66 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag