Gebruiksaanwijzing LG XA-105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG XA-105. Wij hopen dat dit LG XA-105 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG XA-105 te teleladen.


LG XA-105 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (851 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG XA105 (906 ko)
   LG XA-105 (866 ko)
   LG XA-105 (945 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG XA-105

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Micro Hifi systeem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL XA105 (XA105, XAS105F) XA105-D0U-ADEULL-DUT. indd 1 10. 12 10:51 2 Veiligheidsinformatie 1 Veiligheidsinformatie 1 Veiligheidsinformatie LET OP RISICO OP ELEKTROCUTIE. NIET OPENEN. Gebruik van bediening of afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de laserstraal, open de behuizing niet. [. . . ] Usb-apparaten aansluiten Eisen voor USB-apparaten · Apparaten die extra programma-installatie vereisen wanneer u deze hebt aangesloten op een computer, worden niet ondersteund. Bij een USB-stick met hoge capaciteit, kan het langer dan een paar minuten duren om doorzocht te worden. Om gegevensverlies te voorkomen moet u een back-up van alle gegevens maken. Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend. (Alleen het bestandssysteem FAT (16/32) wordt ondersteund. ) Deze eenheid wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden 1 000 of meer is. 12 10:51 Bediening 13 Andere bedieningshandelingen Geprogrammeerd afspelen Met deze programmeringsfunctie kunt u uw favoriete bestanden vanaf elke disk of elk usbapparaat in het geheugen van de receiver opslaan. Leg een cd in de disklade of sluit een usbapparaat aan en wacht even tot alles in orde is. Druk nog een keer op PROGRAM/MEMO om uw keuze op te slaan en het volgende nummer te kiezen. Druk tweemaal op x om uw keuze te wissen. Slaapklok (Sleep Timer) instellen Druk eenmaal of meerdere malen op SLEEP om een tijd tussen 10 minuten en 3 uur te kiezen waarna het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt. Om de slaap functie te annuleren, drukt u een paar keer op SLEEP tot "SLEEP 10" verschijnt en druk vervolgens nogmaals op SLEEP terwijl "SLEEP 10" wordt weergegeven. Let op U kunt de resterende tijd controleren voordat het apparaat zichzelf uitschakelt. De resterende tijd wordt op het beeldscherm weergegeven. 4 Dimmer Druk eenmaal op SLEEP. Om deze keuze te annuleren drukt u een paar keer op SLEEP tot de dimmerfunctie wordt uitgeschakeld. Bediening Geluidsweergave tijdelijk uitschakelen Druk op MUTE om het geluid van het systeem uit te schakelen. U kunt het geluid uitschakelen om bij voorbeeld de telefoon op te nemen; het " " pictogram knippert dan in het informatievenster. Let op De programma's worden ook gewist wanneer u de disk of het usb-apparaat verwijdert, het apparaat uitschakelt of de functie overschakelt. XA105-D0U-ADEULL-DUT. indd 13 10. 12 10:51 14 Bediening Bestandsinformatie weergeven (ID3 tag) Wanneer u tijdens het afspelen van MP3bestanden die bestandsinformatie bevatten op INFO drukt, wordt de informatie weergegeven. Tijd instellen 1. - AM 12. 00 (voor 12-uurs tijdsaanduiding tijdens voormiddag (AM) en namiddag (PM) of 0. 00 (voor een 24-uurs tijdsaanduiding). Druk op SET. Naar muziek van andere apparaten luisteren Met dit apparaat kunt u muziek van allerlei draagbare spelers afspelen. Schakel de stroom in door op 1/ ) (POWER) te drukken. 4 Bediening 3. Schakel de draagbare speler in en start het afspelen. XA105-D0U-ADEULL-DUT. indd 14 10. Druk op SET als de functie waardoor u wilt worden gewekt in beeld komt. Gebruik |<< of >>| om de uren en minuten te wijzigen en druk op SET om het vast te leggen. Gebruik |<< of >>| om de uren en minuten te wijzigen en druk op SET om het vast te leggen. Gebruik |<< of >>| om het volume te veranderen en druk op SET om het vast te leggen. [. . . ] (Tijd bestuurd door het station) Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station. PTY RT 4 Bediening CT Alle opgeslagen stations verwijderen 1. Druk op PROGRAM/MEMO om alle opgeslagen stations te wissen. Door op RDS te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Door eenmaal of meerdere malen op PTY te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is. Slechte FM-ontvangst verbeteren Druk op B/X op de afstandsbediening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG XA-105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG XA-105 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag