Gebruiksaanwijzing LG XA-105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG XA-105. Wij hopen dat dit LG XA-105 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG XA-105 te teleladen.


Mode d'emploi LG XA-105
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG XA105 (906 ko)
   LG XA-105 (866 ko)
   LG XA-105 (945 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG XA-105

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Micro Hifi systeem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL XA105 (XA105, XAS105F) XA105-D0U-ADEULL-DUT. indd 1 10. 12 10:51 2 Veiligheidsinformatie 1 Veiligheidsinformatie 1 Veiligheidsinformatie LET OP RISICO OP ELEKTROCUTIE. NIET OPENEN. Gebruik van bediening of afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de laserstraal, open de behuizing niet. [. . . ] Druk op SET. Naar muziek van andere apparaten luisteren Met dit apparaat kunt u muziek van allerlei draagbare spelers afspelen. Sluit de draagbare speler aan op de PORT. Schakel de stroom in door op 1/ ) (POWER) te drukken. 4 Bediening 3. Selecteer de PORTABLE-functie door op FUNCTION te drukken. Schakel de draagbare speler in en start het afspelen. XA105-D0U-ADEULL-DUT. indd 14 10. 12 10:51 Bediening 15 De speler als wekker gebruiken 1. Druk op TIMER en houd deze knop even ingedrukt. Druk op SET als de functie waardoor u wilt worden gewekt in beeld komt. Hierop stelt u de tijd in dat u wilt dat de wekker begint. Gebruik |<< of >>| om de uren en minuten te wijzigen en druk op SET om het vast te leggen. Hierop stelt u de tijd in waarop de functie moet stoppen. Gebruik |<< of >>| om de uren en minuten te wijzigen en druk op SET om het vast te leggen. U krijgt het volume (VOL) te zien waarmee u wilt worden gewekt. Gebruik |<< of >>| om het volume te veranderen en druk op SET om het vast te leggen. De klokicoon " " geeft aan dat de wekker is gezet. U kunt nu de stand van de instellingen controleren. Let op · Als u de kloktijd instelt, kunt u door op CLOCK te drukken de tijd aflezen, zelfs als de speler uitgeschakeld is. · Als u de kloktijd en de wekker instelt, kunt u door op CLOCK te drukken de wektijd " " aflezen, zelfs als de speler uitgeschakeld is. · Als u de kloktijd en de wektijd instelt, kunt u het wektijdpictogram " " controleren en informatie instellen door op TIMER te drukken, ook wanneer het apparaat uitgeschakeld is. · Zorg ervoor dat u de knoppen ­ CLOCK, TIMER en SET ­ op het systeem gebruikt. 4 Bediening XA105-D0U-ADEULL-DUT. indd 15 10. 12 10:51 16 Bediening Opnemen naar USB U kunt verschillende geluidsbronnen op USB opnemen. Sluit het USB-apparaat op de eenheid aan. Selecteer een functie waarmee u een geluidsbron eerst wilt opnemen of afspelen. [. . . ] Als de optische pick-uplens en de onderdelen die de disks aandrijven vuil of versleten zijn, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan. Neem voor meer informatie contact op met uw LG leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum. Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen, thinner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays die voor oudere vinylgrammofoonplaten bedoeld zijn. XA105-D0U-ADEULL-DUT. indd 20 10. 12 10:51 Problemen oplossen 21 6 Problemen oplossen Problemen oplossen PROBLEEM OORZAAK Sluit de netkabel aan op een stopcontact. Controleer of er misschien een stroomstoring is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG XA-105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG XA-105 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag