Gebruiksaanwijzing LG X SCREEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG X SCREEN. Wij hopen dat dit LG X SCREEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG X SCREEN te teleladen.


LG X SCREEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6294 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG X SCREEN (2899 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG X SCREEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com NEDERLANDS Over deze gebruikershandleiding Hartelijk dank voor het kiezen van dit LG-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens u het apparaat voor het eerst gebruikt om een veilig en juist gebruik te verzekeren. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. € Dit apparaat is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap. [. . . ] recentelijk verwijderde apps U kunt de verwijderde apps op het beginscherm bekijken. U kunt ook apps die binnen de laatste 24 uur zijn verwijderd opnieuw installeren. Als u de gewiste apps opnieuw wilt installeren, moet u ze opnieuw downloaden vanaf de app store. • Deze functie is alleen op het standaard beginscherm geactiveerd. Als u apps verwijdert terwijl u het EasyHome-scherm of een ander startscherm gebruikt, worden deze onmiddellijk en definitief gewist op het apparaat. Nuttige apps 62 Telefoon Telefoongesprek Gebruik een van de beschikbare methoden om te bellen: een telefoonnummer handmatig invoeren, een contact uit de lijst met contacten bellen of een nummer uit de lijst met recente oproepen bellen. 1 Tik op 2 Gebruik de gewenste methode om te bellen: • Voer een telefoonnummer in en tik op . € Zoek een contact door op de eerste letter van diens naam in de lijst met contacten te tikken en tik vervolgens op . € Houd uw vinger op 0 om ‘+’ in te voeren wanneer u naar het buitenland wilt bellen. € Raadpleeg Contacten toevoegen aan de lijst met snelkiesnummers voor informatie over hoe u telefoonnummers toevoegt aan de lijst met snelkiesnummers. 2 Nuttige apps 63 Een oproep beantwoorden Als u een oproep wilt beantwoorden, sleept u uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep. € Wanneer de stereoheadset is aangesloten, kunt u bellen met de knop Gesprek starten/stoppen op de headset. € Als u een oproep wilt beëindigen door gewoon de knop Aan/ Uit/Vergrendelen in te drukken, tikt u achtereenvolgens op Instellingen Netwerken Oproep Gesprekken beantwoorden en beëindigen en schakelt u Beëindig gesprekken met de Power key in. Een oproep afwijzen Als u een inkomende oproep wilt afwijzen, sleept u uit de cirkel op het scherm van de inkomende oproep. € Om een afwijsbericht te versturen, sleept u het afwijsbericht uit de cirkel. € Om een afwijsbericht toe te voegen of te bewerken, tikt u Instellingen Netwerken Oproep achtereenvolgens op Gesprekken afslaan en weigeren Afwijzen met bericht. • Wanneer u wordt gebeld , drukt u op de Volumetoets of de toets Aan-uit/Vergrendelen om de beltoon of de trilfunctie te dempen. Gemiste oproepen bekijken Bij een gemiste oproep wordt in de statusbalk boven in het scherm weergegeven. Of tik op Nuttige apps 64 Toegankelijke functies tijdens een oproep Tijdens een oproep kunt u talrijke functies openen door op de knoppen op het scherm te tikken: • Contacten: bekijk tijdens een oproep de lijst met contacten. € Dempen: schakel de microfoon uit zodat uw gesprekspartner u niet kan horen. Een nummer tijdens een oproep bellen U kunt tijdens een oproep een ander contact bellen. € De twee oproepen worden tegelijk op het scherm weergegeven en de eerste oproep wordt in de wacht geplaatst. [. . . ] Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden. LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product. Regelgeving en veiligheid Ga voor meer informatie over wetgeving naar Instellingen Algemeen Regelgeving en veiligheid op uw telefoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG X SCREEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG X SCREEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag