Gebruiksaanwijzing LG WD-14381FBB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG WD-14381FBB. Wij hopen dat dit LG WD-14381FBB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG WD-14381FBB te teleladen.


Mode d'emploi LG WD-14381FBB
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG WD-14381FBB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of verslijting toont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het onderdeel door een goedgekeurd service centrum. Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. [. . . ] Ontsluiten: Indien u ontgrendelen (unlock) selecteert, dan is de jeugdbeschermingscontrole niet actief en dan wordt de disc ongecensureerd weergegeven. Druk op SELECT/ENTER om uw censuurkeuze te bevestigen, en druk vervolgens op SETUP om het menu af te sluiten. Wachtwoord U kunt een wachtwoord ingeven of veranderen. Selecteer Wachtwoord uit het SLOT menu en druk op B. Volg stap 2 hierboven (Beveiligingsniveau) op. Om het wachtwoord te wijzigen, druk op SELECT/ENTER zodra de "Wijzigen" optie wordt gemarkeerd. Voer het oude wachtwoord in en controleer uw nieuwe wachtwoord. Druk op SETUP om het menu af te sluiten. OVERIGE Semi Karaoke Indien een hoofdstuk / titel / track voltooid is, toont deze functie met fanfaregeluid de score in het scherm. Aan : Schakel de "Semi Karaoke" functie in. Zodra u klaar bent met zingen zal de score op het scherm worden getoond. Uit : Schakel de "Semi Karaoke" functie uit. DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) of T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) DVD ACD MP3 WMA DivX REPEAT(HERHAAL) DVD ACD MP3 WMA DivX REPEAT A-B DVD ZOOM DVD TITLE DVD MENU (ONDERTITEL) (AUDIO taal) SLOW DVD DVD DVD DivX DivX DVD opmerkingen betreffende algemene functies: · Het kan zijn dat de zoomfunctie niet werkt bij sommige DVD's. · De A-B herhaalfunctie is alleen beschikbaar voor het huidige track. 15 Bediening Bijkomende functies Zoeken op tijd (Time Search) DVD DivX Laatste scène wordt bewaard DVD Om op elk gewenste moment het afspelen van de schijf te beginnen. Druk op v / V om het icoontje van de tijdklok te selecteren; op het scherm verschijnt "--:--:--". Voer de begintijd in van links naar rechts in uur, minuten en seconden. Indien u een fout maakt bij het ingeven van de cijfers, dan drukt u op CLEAR om de ingegeven cijfers te wissen. Geef vervolgens de correcte getallen in. Het afspelen begint vanaf de geselecteerde tijdpositie. DivX Zoeken op markering DVD Om een markering in te geven U kan de weergave starten vanaf maximaal negen punten die in het geheugen werden opgeslagen. Om een markering in te geven, drukt u op het gewenste punt op de disc op MARKER. Vervolgens wordt het markeringicoontje kort op het scherm weergegeven. Herhaal deze procedure om tot negen markeringen in te geven. [. . . ] · Sluit de audiokabel goed aan in de contactbussen. · Schakel het apparaat verbonden met de audiokabel in. (Ga na of de DVD, of audio CD indicator in het DVD venster oplicht. ) · Steek een speelbare disc in. (Controleer het type van de disc, het kleursysteem en de regionale code. ) · Steek de disc met de speelkant naar onder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG WD-14381FBB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG WD-14381FBB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag