Gebruiksaanwijzing LG WD-14380FBB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG WD-14380FBB. Wij hopen dat dit LG WD-14380FBB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG WD-14380FBB te teleladen.


Mode d'emploi LG WD-14380FBB
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG WD-14380FBB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze spanning is voldoende sterk om u en anderen aan schokgevaar bloot te stellen. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst op belangrijke informatie over de bediening en het onderhoud (service) in de documentatie die u bij dit product hebt ontvangen. WAARSCHUWING: STEL HET SYSTEEM NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND EN KORTSLUITING TE VERMIJDEN. WAARSCHUWING: Installeer deze apparatuur niet in een gesloten ruimte zoals een boekenkast of een daarmee vergelijkbaar meubel. [. . . ] Rating (Waardering) ­ Kies een waarderingscijfer. Hoe lager het niveau is, des te strenger is uw waardering. Selecteer [UNLOCK] (Deblokkeren) om de waardering uit te schakelen. Password (Wachtwoord) ­ Hiermee legt u een wachtwoord vast voor het instellen van het waarderingsniveau. [New] (Nieuw): Voer met de cijfertoetsen een nieuw wachtwoord van vier cijfers in en druk vervolgens op SELECT/ENTER. Voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in. [Change] (Wijzigen): Voer eerst uw bestaande wachtwoord in en voer daarna twee maal achtereen het nieuwe wachtwoord in. DVD Mini HiFi Systeem ] GEBRUIKERSHANDLEIDING 11 WD-14380FBB_103-D0U_DUT_DG_6216 6/23/08 4:08 PM Page 12 Schijfinformatie weergeven OP AFSTANDSBEDIENING De klok instellen OP SPELER 1 STANDBY/ON 1. Kies een van beiden: AM 12:00 (voor AM (voormiddag) . of > en PM (namiddag)-tijdweergave) of 0:00 (voor 24-uurs-tijdweergave). Terug naar afsluiten: DISPLAY vV bB 1 POWER DISPLAY Schijfinformatie weergeven ­ nog meer mogelijkheden U kunt een onderwerp selecteren door op vV te drukken en de instelling aanpassen of kiezen door op b B te drukken. Huidige titel (of nummer) / totaal aantal titels (of nummers) Nummer van huidig hoofdstuk / totaal aantal hoofdstukken Verstreken speeltijd Gekozen audiotaal of kanaal Geselecteerde ondertitel Geselecteerd camerastandpunt / totaal aantal beschikbare camerastandpunten Geselecteerde geluidsmodus Uw speler als wekker gebruiken Druk twee seconden op TIMER. Om deze keuze te annuleren drukt u herhaald op SLEEP tot de dimmerfunctie wordt uitgeschakeld. DEMO Druk op x STOP op het voorpaneel om het demonstreren van de functie in het schermvenster uit te schakelen. Druk opnieuw op POWER of x STOP om te annuleren. VOCAL FADER (Optie) SCHERMMODUS Indien u 3 seconden B/]], ingedrukt houdt, zal DISP MODE knipperen. Indien u drukt op B/]] op het voorpaneel, kunt u genieten van de spectrumwijziging met 6 types in het schermvenster. Geluidsweergave instellen XDSS (Extreme Dynamic Sound System) Druk op XDSS om de hoge tonen, de lage tonen en de surroundweergave te versterken. De indicatie XDSS ON of NORMAL licht op. Met behulp van deze functie kunt u de geluidskwaliteit van gecomprimeerde mp3-bestanden verbeteren. DVD DivX ACD : XDSS ON NORMAL WMA MP3 : XDSS ON MP3 -- OPT ON NORMAL XDSS ON U kunt genieten van functies zoals karaoke, door de stem van de zanger in de verschillende bronnen te verminderen (MP3/WMA/CD of media gecodeerd met Dolby Digital etc. ) behalve voor de Karaokemodus. - U kunt deze functie alleen gebruiken als u een microfoon aansluit. Vervolgens verschijnt op het frontdisplay de tekst FADE ON of FADE OFF. - Deze functie wordt ondersteund door twee of meer kanalen. Een microfoon aansluiten (Optie) Door een microfoon op het systeem aan te sluiten kunt u met verschillende muziekbronnen meezingen. Sluit de microfoon op de stekkerbussen MIC1 of MIC 2 aan. In het displayvenster verschijnt " ". [. . . ] Het apparaat kan niet als opslagmedium worden gebruikt. - Als het usb-apparaat niet kan opnemen verschijnt in het displayvenster de tekst NO USB, ERROR, USB FULL, NO REC. - Het bestand wordt in het bestandsformaat TRK-001. mp3 in de map CDREC opgeslagen. - In cd-g-formaat kunnen geen dts-schijven met usb worden opgenomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG WD-14380FBB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG WD-14380FBB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag