Gebruiksaanwijzing LG WD-14370FD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG WD-14370FD. Wij hopen dat dit LG WD-14370FD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG WD-14370FD te teleladen.


LG WD-14370FD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7469 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG WD-14370FD ANNEXE 0 (3475 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG WD-14370FD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4; wateraansluiting. Benodigd gereedschap: ­ Waterpas voor het horizontaal stellen. ­ Steeksleutel SW13: voor het losdraaien van de transportborgingen blz. De bussen volledig verwijderen, daarbij de aansluitkabel uit de houders nemen (afhankelijk van model). max. Afhankelijk van model: Watertoevoerslang (slangen) op een waterkraan (waterkranen) 3/4" = 26, 4 mm en op apparaat aansluiten. [. . . ] De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde klantendienst vindt u in de Gebruikershandleiding; blz. Geef aan de servicedienst het typenummer (E-Nr. ) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door. Het typeplaatje met deze informatie vindt u: aan de binnenkant van de vuldeur van de geopende serviceklep* en op de achterkant van het apparaat*. Zo waarborgt u dat de reparatie wordt uitgevoerd door getrainde servicemonteurs, die beschikken over originele reserve-onderdelen. 1. Slang verwijderen. Wasautomaat Wasautomaat met waterpas horizontaal stellen 1. Horizontale stand van de wasautomaat met waterpas controleren, eventueel corrigeren. 2. Alle afdekkingen verwijderen en bewaren. Aqua-Stop-Garantie alleen voor apparaten met Aqua-Stop max. Opgelet: de contramoeren van alle vier de apparaatvoeten moeten vast tegen de behuizing zijn geschroefd!Naast de aansprakelijkheid van de verkoper die voortvloeit uit de koopovereenkomst en naast onze garantie op de apparaten, bieden wij schadeloosstelling onder de volgende condities: Mocht door een storing van ons Aqua-Stop-systeem waterschade worden veroorzaakt, dan vergoeden wij schade van privégebruikers. De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat. De vereiste voor het aanspraak maken op de garantie is dat het apparaat Aqua-Stop deskundig volgens onze handleiding is geplaatst en aangesloten; dit omvat ook de originele Aqua-Stop-verlenging (originele accessoire). ­ Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsoog* bevestigen. zie hierboven Extra nodig bij de aansluiting: ­ 1 slangenklem Ø 24-40 mm (vakhandel) voor het aansluiten op een sifon Blz. 4; wateraansluiting. Benodigd gereedschap: ­ Waterpas voor het horizontaal stellen. ­ Steeksleutel SW13: voor het losdraaien van de transportborgingen blz. WMZ20455, WZ20455 Slang- en leidinglengten afhankelijk van model Onder-/inbouw van het apparaat ­ Onder-/inbouw voor het aansluiten op de stroomvoorziening. ­ Afdekplaat van het apparaat niet verwijderen. Linkszijdige aansluiting ~ 100 cm ~ 145 cm of Rechtszijdige aansluiting ~ 145 cm ~ 100 cm Inbouw in een keukenblok (onder- of inbouw) ­ Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk. ­ De wasmachine uitsluitend onder een doorlopende, met naastgelegen kasten vast verbonden werkblad plaatsen. ~ 90 cm ~ 135 cm Verkrijgbaar bij vakhandel / klantenservice: ­ Verlenging voor Aqua-Stop- resp. 100 cm 2 Transportborgingen verwijderen ­ Voor het eerste gebruik absoluut de transportborgingen volledig verwijderen en voor later transport bewaren. ­ Bij later transport de transportborgingen absoluut weer inbouwen dit voorkomt beschadiging van de machine blz. ­ Schroeven en bussen bijelkaar bewaren. Wateraansluiting afhankelijk van model Watertoevoer Opgelet: Toevoerslang niet knikken, afknijpen, wijzigen of doorsnijden (Stabiliteit is dan niet langer gewaarborgd). Optimale waterdruk in waterleidingnet: 200 1000 kPa (2 10 bar) ­ Bij opengedraaide waterkraan stroomt er tenminste 10 l/min. [. . . ] De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde klantendienst vindt u in de Gebruikershandleiding; blz. Geef aan de servicedienst het typenummer (E-Nr. ) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door. Het typeplaatje met deze informatie vindt u: aan de binnenkant van de vuldeur van de geopende serviceklep* en op de achterkant van het apparaat*. Zo waarborgt u dat de reparatie wordt uitgevoerd door getrainde servicemonteurs, die beschikken over originele reserve-onderdelen. Wasautomaat Aqua-Stop-Garantie alleen voor apparaten met Aqua-Stop 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG WD-14370FD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG WD-14370FD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag