Gebruiksaanwijzing LG WD-14331AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG WD-14331AD. Wij hopen dat dit LG WD-14331AD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG WD-14331AD te teleladen.


Mode d'emploi LG WD-14331AD
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG WD-14331AD (4539 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG WD-14331AD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven. Bewaar alle gegevens voor later gebruik of voor een latere bezitter van het apparaat. Algemene veiligheidsvoorschriften Uw wasautomaat is geschikt - voor huishoudelijk gebruik, - voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden, - voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn. Veiligheids bepalingen Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. De stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken. [. . . ] i Wasgoed bijvullen gedurende de Starttijd is altijd mogelijk. Deksel en trommeldeksel sluiten ! 19 Wassen Programma starten q Programmakiezer op het gewenste programma zetten. (Zie ook het aparte programma overzicht. ) Het indicatielampje Marche (Standby) brandt. (Resttijd) wordt aangegeven. Voorbeeld: q Indien nodig een centrifugetoerental of ACP (Zonder C) kiezen. q Indien nodig toets(en) voor programmaverfijning(en) indrukken. q Indien nodig Départ différé (Starttijd) kiezen. Het programma start automatisch na afloop van de Starttijd. 20 q Toets Départ (Start) indrukken. Het programma start. Programma wijzigen Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen: q Programmakiezer op Arrêt (Uit) zetten. q Programmakiezer op het nieuw gekozen programma zetten. Het indicatielampje Marche (Standby) brandt. q Indien gewenst met toets Départ différé (Starttijd) de nieuwe starttijd kiezen. q Eventueel toets Départ (Start) indrukken. Programma afbreken Als u een programma voortijdig wilt beëindigen: q Programmakiezer op Arrêt (Uit) zetten. q Programmakiezer op Vidange (Afpompen) of Essorage B (Centrifugeren C) zetten. q De opgeloste stijfsel in de geopende wastrommel gieten. q Deksel van de trommel en van het apparaat zorg vuldig sluiten. q Programmakiezer op Rinçage (Spoelen) zetten. q Toerental instellen (ook ACP (zonder 4) mogelijk). q Toets Départ (Start) indrukken. Als u ACP (zonder 4) had gekozen, aansluitend het programma Vidange (Afpompen) kiezen. 24 Schoonmaken en onderhoud d Kans op een elektrische schok! De stekker van het apparaat altijd eerst uit het stopcontact trekken of de trekschakelaar uitschakelen. Het apparaat nooit met water schoonspuiten. d Kans op explosie! Nooit oplosmiddelen gebruiken om het apparaat schoon te maken. Indien nodig: q een beetje zeepsop of een mild, niet schurend rei nigingsmiddel gebruiken. Als er roestvlekken zijn ontstaan door achtergebleven metalen deeltjes (bijv. munten, paperclips, spelden, spijkers): q een schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken. Ontkalkingsmiddelen bevatten zuren die onderdelen van het apparaat kunnen aantasten en verkleuringen in het wasgoed kunnen veroorzaken. [. . . ] De zeven in de watertoevoerslang niet eruit halen. Let op de waterdruk in de waterleiding: - de waterdruk moet tussen 105 . . . 106 Pa (1 en 10 bar) liggen (uit de geopende kraan stroomt ten minste 8 liter water per minuut). - Bij hogere waterdruk een drukreduceerventiel inbouwen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG WD-14331AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG WD-14331AD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag