Gebruiksaanwijzing LG WD-14331AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG WD-14331AD. Wij hopen dat dit LG WD-14331AD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG WD-14331AD te teleladen.


LG WD-14331AD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6129 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG WD-14331AD (4539 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG WD-14331AD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken. Niet op het apparaat klimmen. d Kans op stikken! Laat geen kinderen met de verpakking of de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwkarton en folie. d Levensgevaar! Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen. Hierdoor voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken. 3 Bedieningspaneel Indicatie Fin dans. . . [. . . ] (Resttijd) wordt aangegeven. Voorbeeld: q Indien nodig een centrifugetoerental of ACP (Zonder C) kiezen. q Indien nodig toets(en) voor programmaverfijning(en) indrukken. q Indien nodig Départ différé (Starttijd) kiezen. Het programma start automatisch na afloop van de Starttijd. 20 q Toets Départ (Start) indrukken. Het programma start. Programma wijzigen Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen: q Programmakiezer op Arrêt (Uit) zetten. q Indien gewenst met toets Départ différé (Starttijd) de nieuwe starttijd kiezen. q Eventueel toets Départ (Start) indrukken. Programma afbreken Als u een programma voortijdig wilt beëindigen: q Programmakiezer op Arrêt (Uit) zetten. q Programmakiezer op Vidange (Afpompen) of Essorage B (Centrifugeren C) zetten. Bij Essorage B (Centrifugeren) het gewenste toerental kiezen (niet ACP (Zonder C)). q Toets Départ (Start) indrukken. 21 Na afloop van het programma Op de indicatie staat 0" of ". Als op de indicatie 0" verschijnt: q Programmakiezer op Arrêt (Uit) zetten Als op de indicatie gekozen): " staat (ACP (Zonder C) q Een speciaal programma Vidange (Afpompen), Essorage (Centrifugeren C) of Rinçage (Spoelen) kiezen. q Na afloop van het speciale programma de programmakiezer op Arrêt (Uit) zetten. q Kraan dichtdraaien. Wasgoed eruit halen q Deksel en trommeldeksel openen. q Programma Vidange (Afpompen) kiezen. 28 Schoonmaken van de zeven in de wateraansluiting Als er geen of niet genoeg water in de wasmachine stroomt. Eerst de waterdruk in de toevoerslang verminderen: q Kraan dichtdraaien. q Programmakiezer op een willekeurig programma (behalve Essorage (Centrifugeren 4")/Vidange (Afpompen)) zetten. 40 seconden laten draaien. Zeef aan de kraan schoonmaken q Slang van de kraan halen. q Slang weer aansluiten. Zeef aan de wasmachine schoonmaken q Slang aan de achterkant van de wasmachine eraf halen. q Zeef eruit trekken en onder stromend water schoonmaken. q Kraan dichtdraaien. 29 Kleine storingen zelf verhelpen d Kans op een elektrische schok! Reparaties mogen alleen door de Servicedienst of een vakkundig monteur worden uitgevoerd. In geval van reparatie of als u een storing met behulp van de volgende tabel niet kunt verhelpen q Programmakiezer op Arrêt (Uit) zetten. q Stekker van het apparaat uit het stopcontact trek ken of de trekschakelaar uitschakelen. 34. Storing Het deksel kan niet geopend worden. Oorzaak De veiligheidsfunctie is actief. ACP (zonder 4) gekozen (op de indicatie staat ". ) Advies 2 minuten wachten. Kies Vidange (Afpompen) of Essorage B (Centrifugeren 4) of zet de programmakiezer op Arrêt (Uit). [. . . ] Tijdens het wassen moet het apparaat altijd stevig op zijn voetjes staan (hendel naar rechts). Bij het wegrollen van het apparaat op de wateraans luitingen (toevoer en afvoer) en de elektrische aanslui ting (aansluitkabel) letten!q Zwenk de hendel onderaan aan de voorkant van het apparaat van rechts naar links. Het apparaat staat nu op de rollen. 44 q Pak het apparaat vast aan de greepschalen in de linker en rechter zijwand en rol het naar de gewen ste plaats. q Zet de hendel terug in de oorspronkelijke stand (hendel naar rechts zwenken). q Controleer of het apparaat verticaal en met alle vier de voetjes stevig op de vloer staat om geluidsover last en wegglijden van het apparaat tijdens het centrifugeren te voorkomen. 45 Aansluiting Wateraansluiting Watertoevoer Attentie! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG WD-14331AD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG WD-14331AD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag