Gebruiksaanwijzing LG WD-14220FDB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG WD-14220FDB. Wij hopen dat dit LG WD-14220FDB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG WD-14220FDB te teleladen.


Mode d'emploi LG WD-14220FDB
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG WD-14220FDB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of slijtage vertoont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het onderdeel door een goedgekeurd service centrum. Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. [. . . ] Druk op de knop CLOCK om de huidige tijd te controleren. (Indien u de klok niet instelt, dan zal de timerfunctie niet werken. ) 2. Druk op TIMER om de timerinstellingen te openen. Als u de eerder gemaakte TIMER instelling wilt wijzigen, drukt u op TIMER en houdt u deze langer dan 2 seconden ingedrukt. - In het display verschijnt de eerder opgeslagen tijd en " ". Om beurten verschijnt elke functie (TUNER CD USB) in het display. Druk op SET wanneer de gewenste functie begint te knipperen. De luidsprekers worden automatisch uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aansluit. MP3 Optimizer Deze functie optimaliseert voor gecompresseerde MP3 bestanden. De functie zorgt ervoor dat het basgeluid "zachter" klinkt. Wijzigt de instelling als volgt: XDSS ON MP3 -- OPT ON NORMAL MUTE (GELUID UIT) Druk op MUTE om het geluid tijdelijk te stoppen, zoals in geval u de telefoon moet opnemen. De " " -indicator knippert op de display. Handmatig afstemmen - Druk kort en herhaaldelijk op TUN. Er knippert een vooraf ingesteld nummer in het display. Druk op PRESET/ FOLDER ( ) om het gewenste programmanummer te selecteren. Herhaal stappen 1 (of 2) tot 5 om andere radiostations op te slaan. Om alle gememoriseerde stations te wissen Houd PROGRAM/ MEMO ongeveer twee seconden ingedrukt, "ERASE ALL" wordt op het scherm getoond en vervolgens weer PROGRAM/ MEMO. Tip Als alle stations al zijn ingevoerd, zal de boodschap "FULL" een tel in het display weergegeven worden. Vervolgens zal een voorinstellingsnummer op het display flitsen. Om het ingestelde nummer te wijzigen, volgt u de stappen 4-5. Om vooraf ingestelde instellingen te herroep Houd PRESET/ FOLDER ( ) ingedrukt totdat het gewenste programmanummer verschijnt, of druk herhaaldelijk in. Luisteren naar Radio 1. Druk op FUNCTIE om de gewenste frequentie (AM of FM) te selecteren. Het apparaat stemt af op het radiostation waarop het de laatste keer werd afgestemd. [. . . ] Herhaal bovenstaande stappen 2-4. Over MP3/ WMA De compatibiliteit van dit toestel met MP3/ WMA-schijfjes heeft de volgende beperkingen: 1. Sampling frequentie 8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA) 2. Bit rate 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA) 3. CD-R fysiek formaat zou "ISO 9660" moeten zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG WD-14220FDB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG WD-14220FDB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag