Gebruiksaanwijzing LG WD-12380FBB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG WD-12380FBB. Wij hopen dat dit LG WD-12380FBB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG WD-12380FBB te teleladen.


Mode d'emploi LG WD-12380FBB
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG WD-12380FBB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit toestel op enigerlei wijze aan te passen. · Probeer de machine niet zelf te herstellen. Herstellingen die uitgevoerd zijn door onervaren of niet-gekwalificeerd personeel kunnen verwondingen en/of nog ernstigere fouten veroorzaken aan de machine. · Hou de plaatsen onder en rondom de toestellen vrij van brandbare materialen zoals pluizen, papier, vodden, chemicaliën, enz. [. . . ] · Standaardinstelling - Wassen: alleen hoofdwas - Spoelen: 3 keer - Centrifugeren: 1400 tpm - Watertemperatuur: 60 °C - Programma: Katoen 2. Manuele instelling · Druk op de knop "Inschakelen" om de machine op te starten. · Selecteer de voorwaarden die u wenst te gebruiken door telkens de overeenstemmende knoppen in te drukken. Om de voorwaarden van elk programma te selecteren verwijzen we naar pagina's 15 tot 20. · Druk de "Start/Pause"-knop in. 14 G ebruik van de wasmachine 6 (1) draaiknop: Programma (2) drukknop: Start/Pause (3) drukknop: Centrifugeren (4) drukknop: Watertemp. (5) drukknop: Inschakelen (6) drukknop: Spoelen Extra (7) drukknop: Voorwas (8) drukknop: Intensief (9) drukknop: Kreukvrij (10) Kinderslot (11) drukknop: Voorprogr. Optie · Door de knop Optie in te drukken kunnen alle optiefuncties geselecteerd worden. 3. Intensief · Voor zeer vuile was, kies de optie "Intensief". · Door Intensief te kiezen, wordt de duur van het wasprogramma verlengd, afhankelijk van het gekozen programma. 4. Spoelen Extra · Voor grotere effectiviteit of een nog schoner resultaat na het spoelen kunt u de mogelijkheid Extra verzorging spoelen selecteren. · Als u het kreuken van kleding wilt voorkomen, selecteer dan deze functie bij het centrifugeren. Als het controlelampje brandt, is de functie geselecteerd. 2. Voorwas · Als het wasgoed erg bevuild is, is het "Voorwas" -programma erg effectief. - Draai de "Programma"-knop op het gekozen programma. - Druk de "Voorprogramma"-knop in en stel de gewenste tijd in. - Druk de "Start/Pause"-knop in. (":" knippert. ) · Wanneer de "Voorprogramma"-knop ingedrukt wordt, toont de machine "3:00". Het maximale voorprogramma is 19:00 uur en het minimale voorprogramma is 3:00 uur. · Elke druk op de knop doet het voorprogramma één uur opschuiven. · Om het voorprogramma te onderbreken drukt u op de "Inschakelen"-knop. · Voorprogramma is de "verwachte tijd" vanaf nu tot het beëindigen van de wascyclus of het geselecteerde proces (wassen, spoelen, centrifugeren). · Afhankelijk van de toestand van de watertoevoer en de temperatuur kunnen het voorprogramma en de echte wastijd lichtjes verschillen. · Afhankelijk van het type wasgoed kan u kiezen uit 13 programma's. · Wanneer u de "Start/Pause"-knop indrukt, wordt het bontewas programma automatisch geselecteerd. [. . . ] Controleer de filter van de toevoerleiding. Reinig de afvoerleiding en trek ze recht. Voeg 1 of 2 gelijksoortige artikelen toe om de lading in balans te brengen. Herschik de lading om het centrifugeren mogelijk te maken. Sluit de deur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG WD-12380FBB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG WD-12380FBB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag