Gebruiksaanwijzing LG W2486L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG W2486L. Wij hopen dat dit LG W2486L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG W2486L te teleladen.


Mode d'emploi LG W2486L
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG W2486L (2129 ko)
   LG W2486L (2452 ko)
   LG W2486L (2452 ko)
   LG W2486L ANNEXE 755 (2452 ko)
   LG W2486L ANNEXE 934 (2452 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG W2486L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING LCD-MONITOR LCD-MONITOR MODELLEN W2286L W2486L Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. www. lg. com Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. [. . . ] Met de AUTO/SET-knop kunt u andere submenuopties selecteren. Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. 13 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. DSUB : D-SUB (analoog signaal) input DVI-D : DVI-D (digitaal signaal) input HDMI : HDMI input Hoofdmenu CINEMA MODE AUTO BRIGHT TIME CONTROL LIVE SENSOR SMART Vervolgmenu Ondersteunde input DSUB DVI-D Beschrijving Focus op het bewegende beeld geselecteerd DSUB DVI-D HDMI DSUB DVI-D HDMI DSUB DVI-D HDMI DSUB DVI-D HDMI Automatisch controleren van de helderheid van het scherm De gebruiker op de hoogte brengen van een gespecificeerde tijd In- en uitschakelen van de live sensor van de touch knop LED Aanpassen van de SMART knop menu's EZ ZOOMING DSUB DVI-D De Resolutie aanpassen 4:3 IN WIDE DSUB DVI-D HDMI De beeldgrootte aanpassen PHOTO EFFECT NORMAL GAUSSIAN BLUR SEPIA MONOCHROME DSUB DVI-D HDMI Pas de schermkleurmodus aanpassen VOLUME HDMI Aanpassen van het volume van de hoofdtelefoon/oortelefoon 14 Schermmenu - selecteren en aanpassen F-ENGINE MOVIE INTERNET USER NORMAL DEMO MOVIE GAME USER STANDARD SPORTS DSUB DVI-D Gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen HDMI PICTURE BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA BLACK LEVEL DSUB DVI-D HDMI De helderheid en het contrast van het scherm regelen HDMI COLOR PRESET (sRGB / 6500K / 9300K) RED GREEN BLUE HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE SHARPNESS DSUB DVI-D HDMI De kleur van het scherm regelen TRACKING DSUB De positie van het scherm regelen DSUB De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren DSUB DVI-D HDMI SETUP LANGUAGE OSD POSITION (HORIZONTAL / VERTICAL) WHITE BALANCE OVERSCAN RTC (Alleen W2286L) POWER INDICATOR FACTORY RESET DSUB DVI-D HDMI DSUB HDMI DSUB DVI-D HDMI De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (14 de 24). 15 Schermmenu - selecteren en aanpassen Het OSD scherm wordt getoond als u de aan de voorkant van de monitor. knop aanraakt MENU : Afsluiten , : Verplaatsen SET : Selecteren Hoofdmenu Beschrijving door de gebruiker geselecteerde gebieden aan om te voorzien in een omgeving en beeldkwaliteit die optimaal is voor video's van de web browser. Focus op het bewegende beeld geselecteerd. CINEMA MODE (CINEMAMODUS) Deze functie past de helderheid van gebieden anders dan * Deze functie werkt alleen wanneer `forteManager' software op de pc is geïnstalleerd. Automatisch controleren van de helderheid van het scherm. AUTO BRIGHT Indien ON (aan) geselecteerd is, zal deze functie de (AUTO HELDER) schermhelderheid automatisch aanpassen, afhankelijk van de omgeving, om te voorzien in optimale kijkomstandigheden. Indien OFF (uit) geselecteerd is, zal deze functie uitgeschakeld zijn. TIME CONTROL (TIJD CONTROLE) De gebruiker op de hoogte brengen van een gespecificeerde tijd. Deze functie meldt aan de gebruiker dat een door de gebruiker gespecificeerde tijd (1 of 2 uren) verstreken is, wat gedaan wordt door het tonen van het Alarm OSD en de VERMOGENSINDICATOR (LED) knippert. Tijdopties: OFF(UIT) / 1HR(1UUR) / 2HR(2UREN) LIVE SENSOR (LIVE SENSOR) In- en uitschakelen van de live sensor van de touch knop LED. Deze functie voelt de vingers van de gebruiker en schakelt de knop LED's in voordat hij/zij op de knoppen drukt, dit zorgt voor makkelijker gebruik. * LED kan beginnen te werken als een elektrische omgeving wordt gevormd (bijv. de nabijheid van een menselijk lichaam). SMART Aanpassen van de SMART knop menu's. Deze functie past AUTO BRIGHT (AUTO HELDER), TIME CONTROLE (TIJDCONTROLE) en LIVE SENSOR (LIVE SENSOR) aan. Indien ON (AAN) geselecteerd is, zijn AUTO BRIGHT (AUTO HELDER) en LIVE SENSOR (LIVE SENSOR) ingeschakeld en is TIME CONTROLE (TIJDCONTROLE) ingesteld op 1UUR. Indien OFF (UIT) geselecteerd is, zijn al deze functies uitgeschakeld. Indien AUTO BRIGHT (AUTO HELDER), TIME CONTROL (TIJDCONTROLE) en LIVE SENSOR (LIVE SENSOR) afzonderlijk ingesteld zijn, wordt elke instelling automatisch gewijzigd naar USER (GEBRUIKER). 16 Schermmenu - selecteren en aanpassen Het OSD scherm wordt getoond als u de aan de voorkant van de monitor. D-SUB/DVI-D-ingang knop aanraakt MENU : Afsluiten , : Verplaatsen SET : Selecteren HDMI-ingang Hoofdmenu Beschrijving EZ ZOOMING Beeldschermresolutie selecteren. Wanneer u EZ ZOOMING in het OSD-menu selecteert, verlaagt u de beeldresolutie met één stap waardoor letters, cijfers en afbeeldingen groter lijken. Wanneer u EZ ZOOMING nogmaals selecteert, gaat u terug naar de oorspronkelijk ingestelde resolutie. * Deze functie werkt alleen wanneer `forteManager' software op de pc is geïnstalleerd. * HDMI input steunt niet. 4:3 IN WIDE (4:3 BREED) Beeldverhouding selecteren. WIDE 4:3 · WIDE (Breedbeeld) · 4:3 : Hiermee schakelt u over naar de schermvullende modus afhankelijk van het binnenkomende beeldsignaal. : Wijzig de invoerbeeldsignaal verhouding naar 4:3. 17 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu PHOTO EFFECT (FOTO EFFECT) Beschrijving Om de kleureffecten van het scherm te selecteren. · NORMAL(NORMAAL) De PhotoEffect(PhotoEffect)-functie is uitgeschakeld. [. . . ] Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. G Het scherm knippert. Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"? G Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd?· Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www. lge. com. · Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt. De audiofunctie werkt niet G Beeld OK & geen geluid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG W2486L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG W2486L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag