Gebruiksaanwijzing LG W2261VP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG W2261VP. Wij hopen dat dit LG W2261VP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG W2261VP te teleladen.


Mode d'emploi LG W2261VP
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG W2261VP (1409 ko)
   LG W2261VP (1409 ko)
   LG W2261VP-PF CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (1409 ko)
   LG W2261VP CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (1409 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG W2261VP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding W2361V W2261VP W2261VG W2361VG Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. [. . . ] Het bericht "OSD LOCKED (OSD VASTGEZET)" verschijnt. U kunt de OSD-instellingen op elk moment vrijgeven door enkele seconden op de MENU-knop te drukken. Het bericht "OSD UNLOCKED (OSD VRIJGEGEVEN)" verschijnt. N8 Functies van bedieningspaneel Bediening Knop Knop ( ) Functie Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N18-N19 voor meer informatie. Knop (SOURCE) Gebruik deze knop om het DSUB-, DVI- of HDMI-aansluitstuk te activeren. Deze eigenschap wordt gebruikt wanneer twee computers zijn aangesloten op het beeldscherm. *HDMI is geoptimaliseerd op de AV-apparatuur. Knop AUTO/SET Gebruik deze knop om een icoon te selecteren op de Op het Scherm Weergave. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt: 1920 x 1080 Aan/uit-knop Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Beweeg de toets naar boven tot rood omrande gebied van de knop, ook aan de achterzijde. Aan/uit-lampje Deze indicatie lampje wordt rood wanneer het beeldscherm normaal functioneert (On Mode). Als het beeldscherm in de Slaap Mode (Enerige besparing) staat, zal dit indicatie lampje knipperen. N9 Schermmenu - besturingselementen Scherminstellingen U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Hoofdmenu MENU : Afsluiten : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren : Start opnieuw om submenu te selecteren Knoptip Naam menu Submenu's Pictogrammen OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N12 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu Beschrijving PICTURE DSUB/DVI-invoer BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. Hiermee regelt u het contrast van het scherm. -50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. CONTRAST GAMMA HDMI-invoer BLACK LEVEL Het afwijkingsniveau is instelbaar. Als u (ZWART NIVEAU) "HIGH" (Hoog) selecteert, kiest u voor een helder scherm en als u "LOW" (Laag) selecteert wordt het scherm donkerder. (alleen voor HDMI-ingangssignaal) * Afwijking?Als criterium voor het videosignaal is dit het donkerste scherm dat de monitor kan weergeven. MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR COLOR PRESET Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. · 6500K: Enigszins roodachtig wit. · 9300K: Enigszins blauwachtig wit. [. . . ] Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen. Als u de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet selecteert, worden letters mogelijk onscherp en het scherm verduisterd, afgeknot of schuin vertekend weergegeven. Zorg er dus voor dat u de aanbevolen resolutie kiest. De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de grafische kaart van de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG W2261VP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG W2261VP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag