Gebruiksaanwijzing LG W2261V-PF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG W2261V-PF. Wij hopen dat dit LG W2261V-PF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG W2261V-PF te teleladen.


LG W2261V-PF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1502 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG W2261V-PF (1451 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG W2261V-PF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding W2261V Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. [. . . ] Het bericht "OSD UNLOCKED (OSD VRIJGEGEVEN)" verschijnt. Knop MENU N7 Functies van bedieningspaneel Bediening Knop Knop ( ) Functie Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N17-N18 voor meer informatie. Knop (SOURCE) INPUT RGB DVI HDMI Gebruik deze knop om het RGB-, DVI- of HDMI-aansluitstuk te activeren. Deze eigenschap wordt gebruikt wanneer twee computers zijn aangesloten op het beeldscherm. *HDMI is geoptimaliseerd op de AV-apparatuur. Knop AUTO/SET Gebruik deze knop om een icoon te selecteren op de Op het Scherm Weergave. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt: W2261V : 1920 x 1080 Aan/uit-knop Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Beweeg de toets naar boven tot rood omrande gebied van de knop, ook aan de achterzijde. Aan/uit-lampje Deze indicatie lampje wordt rood wanneer het beeldscherm normaal functioneert (On Mode). Als het beeldscherm in de Slaap Mode (Enerige besparing) staat, zal dit indicatie lampje knipperen. N8 Schermmenu - besturingselementen Scherminstellingen U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. OPMERKING Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SETknop. Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. N9 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. G : Regelbaar * : alleen voor RGB/DVI-invoer ** : alleen voor HDMI-invoer R : RGB-invoer D : DVI-invoer H : HDMI-invoer OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N10~N18) N10 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. PHASE MENU: Afsluiten : Lager SHARPNESS Hiermee regelt u de scherpte van het : Hoger scherm. SET : Een ander submenu selecteren N13 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu SETUP Vervolgmenu Beschrijving SETUP LANGUAGE Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. OSD POSITION Hiermee regelt u de positie van het schermmenuvenster op het scherm. RGB RGB/DVI-invoer RGB WHITE Als de uitgang van de videokaart niet BALANCE overeenkomt met de vereiste specificaties, dan kan het kleurniveau verslechteren door vervorming van het videosignaal. Met deze functie kunt u het signaalniveau afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. (alleen voor RGB/DVI-invoer) OVERSCAN Om het bereik van het invoerbeeld voor DTV-timing in HDMI-invoer te selecteren. (alleen voor HDMI-invoer) Wij adviseren het gebruik van de overscan functie wanneer u een AV apparaat aansluit. RTC Als u ON (AAN) instelt, schakelt u de Bedieningsfunctie van de Reactietijd in. Als u OFF (UIT) instelt, schakelt u de Bedieningsfunctie van de Reactietijd uit. [. . . ] Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de beeldpositie aan met de positiepictogrammen voor de horizontale en verticale positie in het schermmenu. G Op de achtergrond van · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld het scherm zijn automatisch de optimale instelling te geven. Als verticale balken of de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de strepen zichtbaar. G Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven. · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG W2261V-PF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG W2261V-PF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag